Προτάσεις ΣΕΚ για την κτηνοτροφία

Στο παρά πέντε μιας ενδεχόμενης κινητοποίησης

Την ώρα που χιλιάδες αγροκτηνοτρόφοι βρίσκονται σε διαδικασία σχεδιασμού κινητοποιήσεων σε όλη την Ελλάδα για τη διεκδίκηση μεγαλύτερης στήριξης του κλάδου υπό τις δύσκολες συνθήκες  δημιουργούν οι αυξήσεις των ζωοτροφών και το αβάσταχτο κόστος της ενέργειας, ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας με νέα επιστολή του, προς την ελληνική κυβέρνηση και το ΥπΑΑΤ, συγκεκριμενοποιεί κάποια μέτρα που πρέπει να ληφθούν.

 

Ο ΣΕΚ κρίνει ως  αναγκαία κάποια μέτρα για την αντιμετώπιση της επερχόμενης καταστροφής από τα τεράστια προβλήματα που συσσωρεύτηκαν στον πρωτογενή τομέα της χώρας μας. Οι προτάσεις του ΣΕΚ για την αντιμετώπιση του κόστους παραγωγής (ζωοτροφές, ενέργεια, αναλώσιμα κ.λπ.) είναι η καταβολή άμεσων ενισχύσεων στους παραγωγούς:

  • 200 ευρώ ανά αγελάδα γαλακτοπαραγωγής και αγελάδα παραγωγής κρέατος.
  • 20 ευρώ ανά προβατίνα και γίδα, που οι εκμεταλλεύσεις τους παρέδωσαν το 2021, 5.000 κιλά γάλα σε εγκεκριμένα τυροκομεία, 2.500 κιλά για τις αιγοπροβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις των νησιών και για όσες εκμεταλλεύσεις δεν παρέδωσαν γάλα, αλλά παρέδωσαν επαρκή αριθμό αρνο-κάτσικων για σφαγή.
  • Για την χοιροτροφία, που πρόσφατα δόθηκε ‘κορωνοεπίδομα’ 12 εκατ. ευρώ, και επειδή πέραν του κόστους παραγωγής έχει υποστεί μεγάλη πίεση στην αγορά, να δοθούν επί πλέον: 5 εκατ. ευρώ σε όσους χοιροτρόφους έμειναν χωρίς ενίσχυση και 70 ευρώ ανά χοιρομητέρα.
  • Να καταργηθεί η ρήτρα αναπροσαρμογής στην ηλεκτρική ενέργεια καθώς επίσης και η κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

Επί πλέον του κόστους παραγωγής, χιλιάδες κτηνοτρόφοι λαμβάνουν καθημερινά εξώδικα και διαταγές πληρωμής για χρέη προς Τράπεζες με απειλές πλειστηριασμών και κατασχέσεων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Είναι απαραίτητος ο άμεσος περιορισμός των Τραπεζικών χρεών κατά 80% και η ευνοϊκή ρύθμιση των υπολοίπων μετά από μια υπερδεκαετή περίοδο της κρίσης.

Όπως εκτιμάει ο Σύνδεσμος, «Οι άμεσες ενισχύσεις των παραγωγών για την αντιμετώπιση του κόστους παραγωγής και η άμεση ευνοϊκή ρύθμιση των Τραπεζικών χρεών, είναι απαραίτητη προϋπόθεση αποφυγής κατάστασης ασφυξίας στον πρωτογενή τομέα».


Κεντρική φωτογραφία: Φάρμα Μπράλου, Φθιώτιδα.

You might also like