Αμερικανική Γεωργική Σχολή: Νέες συνεργασίες

Με ακαδημαϊκούς, κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς

Εφαλτήριο ανάπτυξης θα αποτελέσει για την Αμερικανική Γεωργική Σχολή η συμφωνία συνεργασίας που υπέγραψε με το Πανεπιστήμιο Πατρών, το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την  Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τον Οργανισμό ΕΛΓΟ – Δήμητρα και το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου.

 

Η τελετή της υπογραφής πραγματοποιήθηκε στα μέσα Φεβρουαρίου, στους χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών στο Μεσολόγγι (αμφιθέατρο του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής) και την Αμαλιάδα (αμφιθέατρο του Τμήματος Γεωπονίας). Την Αμερικανική Γεωργική Σχολή εκπροσώπησαν ο επικεφαλής του Γραφείου Διαχείρισης Στρατηγικών Έργων Δρ. Φίλιππος Παπαδόπουλος και το στέλεχος του Γραφείου Δρ. Ευδοκία Κρυσταλλίδου. Χαιρετισμό απεύθυναν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γεώργιος Γεωργαντάς, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας, ο υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Άγγελος Συρίγος και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης.

Με την πολύχρονη πείρα της, η Αμερικανική Γεωργική Σχολή θα συμβάλλει στην ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών της περιοχής, την κατάρτιση νέων καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τον καθορισμό των απαιτούμενων αγροτικών δεξιοτήτων για τη γεωργία του μέλλοντος.

Τι περιλαμβάνει η συμφωνία

Η συμφωνία συνεργασίας έχει επιστημονικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο. Περιλαμβάνει τη διοργάνωση κοινών επιστημονικών δραστηριοτήτων (π.χ. ημερίδων, συνεδρίων, εργαστηρίων) με θεματικό άξονα τον αγροτικό τομέα, την ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας μέσω ανταλλαγής υλικού, τεχνογνωσίας και δεδομένων, την υποβολή κοινών προτάσεων στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων έργων για έρευνα, την ανάπτυξη εφαρμογών και παροχής υπηρεσιών και την υποβολή κοινών προτάσεων σε διεθνείς οργανισμούς.

Μεταξύ των βασικών στόχων της συμφωνίας συνεργασίας είναι: η συμβολή στην ομαλή προσαρμογή της τοπικής αγροτικής οικονομίας, η μετάβαση σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο δίκαιης και οικονομικά βιώσιμης υπαίθρου, η βελτιστοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, η συμβολή των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, η προσφορά ολοκληρωμένης μεταδευτεροβάθμιας τυπικής εκπαίδευσης επιπέδου 3, 4 και 5 και η προσφορά προγραμμάτων άτυπης εκπαίδευσης (κατάρτιση, σεμινάρια, κλπ.).

You might also like