Ξεκινάει διανομή γάλακτος σε σχολεία

Ευρωπαϊκό Σχολικό Πρόγραμμα- Υπεγράφη από τον Γ. Γεωργαντά η πρώτη εκτελεστική σύμβαση

Η πρώτη εκτελεστική σύμβαση που αφορά στη διανομή φρούτων και γάλακτος στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, των Περιφερειών Αττικής και Δυτικής Ελλάδας είναι γεγονός κι αναμένεται η υλοποίησή της.

 

Το ΥπΑΑΤ συμμετέχει και υλοποιεί ως εθνικός φορέας το «Ευρωπαϊκό Σχολικό Πρόγραμμα διανομής φρούτων, λαχανικών και γάλακτος». Άμεσα ωφελούμενοι του προγράμματος είναι 150.000 πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που φοιτούν σε δημόσια σχολεία επιλεγμένων περιοχών της χώρας.


Το Ευρωπαϊκό Σχολικό Πρόγραμμα υλοποιείται με εθνικές και ενωσιακές πιστώσεις συνολικού ύψους 16.522.366,68  ευρώ. Η ενωσιακή δαπάνη, για τα έτη 2020/2021, 2021/2022 και 2022/2023, ανέρχεται στα 14.308.710,00 ευρώ, και η εθνική δαπάνη 2.213.656,68 ευρώ.


Η εφαρμογή του προγράμματος στοχεύει: α) Στην αύξηση της κατανάλωσης των φρούτων-λαχανικών και γάλακτος στην διατροφή των παιδιών. β) Στην υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών από τα παιδιά και για το  λόγο αυτό έχει προβλεφθεί ένα ολοκληρωμένο έργο με  τέσσερις αλληλοεξαρτώμενες και συμπληρωματικές δράσεις:

  • Δωρεάν διανομή φρούτων και λαχανικών στα σχολεία: Η επιλογή των προϊόντων πραγματοποιείται βάσει της εποχικότητας και της διαθεσιμότητάς τους
  • Δωρεάν διανομή πλήρους παστεριωμένου γάλακτος
  • Μέτρα/ Δράσεις Προβολής και Αξιολόγησης και Συνοδευτικά Εκπαιδευτικά μέτρα με στόχο την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων, λαχανικών και γάλακτος σε μαθητές/ μαθήτριες
  • Ηλεκτρονική πλατφόρμα με ψηφιακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με στόχο την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων, λαχανικών και γάλακτος σε μαθητές/ μαθήτριες

Για κάθε μία από τις ανωτέρω δράσεις έχουν διενεργηθεί ηλεκτρονικοί ανοικτοί Διαγωνισμοί  για την  σύναψη συμφωνιών πλαισίου διάρκειας τριών ετών,  οι οποίοι- αν και βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια υλοποίησης ο καθένας –(κυρίως λόγω δικαστικών εκκρεμοτήτων), βαίνουν προς ολοκλήρωση.

Ο πρώτος από τους διαγωνισμούς, που οι εκτελεστικές συμβάσεις του υπογράφονται εντός των επόμενων ημερών, (με την πρώτη για την Περιφέρεια Αττικής και Δυτικής Ελλάδας, να έχει αναρτηθεί υπογεγραμμένη στο ΚΗΜΔΗΣ σήμερα 21/2) αφορά την διανομή φρούτων και λαχανικών

You might also like