ΗYGIENA™ BAX SYSTEM: Ταχύτητα, ευκολία, ακρίβεια και ασφάλεια

Άρθρο της Ευτυχίας Αδαμοπούλου

Τις τελευταίες δεκαετίες και στον απόηχο σημαντικών διατροφικών σκανδάλων έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην ασφάλεια των τροφίμων, αλλά και τις διαδικασίες και μεθόδους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ιχνηλασιμότητα τους. Οι επιχειρήσεις τροφίμων πρέπει να εντοπίσουν κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας, που είναι κρίσιμο για την ασφάλεια των τροφίμων, ούτως ώστε να παράγουν και να προσφέρουν ποιοτικά και υγιεινά προϊόντα στον τελικό καταναλωτή.
Κείμενο: Ευτυχία Αδαμοπούλου*

 

Η αύξηση των τροφογενών ασθενειών δηλώνει τις ανάγκες βελτίωσης της ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών από πλευράς βιομηχανίας και μέσω αυτής την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους. Ειδικά στις βιομηχανίες παγωτού οι περιπτώσεις ανίχνευσης παθογόνων μικροοργανισμών, όπως η Listeria, έχει καταστήσει ως επιτακτική την ανάγκη υιοθέτησης μεθόδων για την ανίχνευση των μικροβίων με υψηλή ακρίβεια, ταχύτητα και αξιοπιστία.

Η βιομηχανία τροφίμων

Τα βακτήρια του είδους Listeria monocytogenes προκαλούν λιστερίωση, μια νόσο με ιδιαίτερα σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, που συχνά είναι ασυμπτωματική. Τα Listeria monocytogenes απαντώνται στο περιβάλλον και μπορούν να αναπτυχθούν ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες με επακόλουθο την επιβίωση τους και σε περιβάλλον ψύξης. Στις βιομηχανίες τροφίμων γίνεται συχνά έλεγχος για την ανίχνευση του συγκεκριμένου μικροοργανισμού, λόγω της σοβαρότητας της νόσου που προκαλεί.

Μάλιστα, έχουν θεσπιστεί διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες αναφορικά με τη διασφάλιση της ασφάλειας των τελικών προϊόντων. Τα Listeria monocytogenes στο περιβάλλον, συχνά, είναι παρόντα σε μικτούς πληθυσμούς άλλων ειδών του γένους Listeria. Η ανίχνευση οποιουδήποτε είδους του γένους Listeria αποτελεί ισχυρή ένδειξη για τον εντοπισμό Listeria monocytogenes.

Οι αντιλήψεις και οι ανησυχίες των καταναλωτών για την ασφάλεια των τροφίμων, μερικές φορές μπορεί να εκφρασθούν με ασταθή και απρόβλεπτο τρόπο, μέσω της καταναλωτικής συμπεριφοράς. Προφανώς λοιπόν, η καταναλωτική συμπεριφορά είναι μείζονος ενδιαφέροντος για τους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων, τυποποιητές, χονδρεμπόρους και πωλητές τροφίμων.

Όσοι ασχολούνται με την χάραξη πολιτικών για τα τρόφιμα, αισθάνονται μεγάλη πίεση στο να καταλάβουν και να απαντήσουν στις ανησυχίες του καταναλωτή γύρω από την ασφάλεια και υγιεινή των τροφίμων που πρόκειται να καταναλώσει. Οι ανησυχίες αυτές τα τελευταία χρόνια είναι μεγάλες και ειδικότερα αυξάνονται κάθε φορά που ξεσπά κάποιο διατροφικό σκάνδαλο και παίρνει διαστάσεις. Αυτές μάλιστα επιτείνονται και από τη γενικότερη δυσπιστία των καταναλωτών απέναντι στις απόψεις και τα μέτρα των ειδικών για την ασφάλεια των τροφίμων.

Τέλος, παρά την αρχική αβεβαιότητα σε πολλά πράγματα, η εμπιστοσύνη για την ασφάλεια των τροφίμων πρέπει να είναι ισχυρή. Οι προτάσεις για τις πολιτικές των τροφίμων που επηρεάζουν την καταναλωτική συμπεριφορά πρέπει να αξιολογούνται με κριτήρια όπως:

α) Την σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας.

β) Την μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων.

γ) Την αύξηση της εμπιστοσύνης του καταναλωτή.

δ) Την αντιμετώπιση των σημαντικών κινδύνων για τα τρόφιμα.

 

 

Λύση ακρίβειας & ασφάλειας

Στα πλαίσια της ολοένα αυξανόμενης ανάγκης για έλεγχο και πιστοποίηση μικροβιολογικά καθαρών προϊόντων, η ΒΙΟΕΡΓΕΞ ΑΦΟΙ ΣΑΛΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος του κορυφαίου Οίκου Ηygiena™, που παρέχει πλήρως αυτοματοποιημένα μηχανήματα μοριακής διάγνωσης παθογόνων, εξασφαλίζει στις εταιρείες τροφίμων την προστασία των προϊόντων τους, με ταχύτητα, ευκολία, ακρίβεια και ασφάλεια μέσω της διάθεσης των βραβευμένων, αυτοματοποιημένων μηχανημάτων μοριακού ελέγχου παθογόνων μικροοργανισμών, Ηygiena™ BAX Q7 και BAX X5. Πιο συγκεκριμένα το BAX Q7 είναι το μοναδικό που:

  • Μπορεί να διαγνώσει Salmonella, Campylobacter (jejuni,colilari), E.Coli O157:H7, E.coli Stec,Listeria Genus, Listeria monocytogenes, Enterobacter Sakazaki, Yeast and Mold, Staphyloccocus aureus, Vibrio (cholerae,parahaemolyticus, vulnificus) σε μόλις 90 λεπτά
  • Προσφέρει τη δυνατότητα ταυτόχρονης ανάλυσης δειγμάτων τόσο για το ίδιο παθογόνο όσο και για διαφορετικά
  • Δεν απαιτείται εξειδικευμένο προσωπικό για τη χρήση του
  • Όλα τα αντιδραστήρια που απαιτούνται για τη διενέργεια της PCR αντίδρασης είναι σε μορφή ταμπλέτας, ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα λάθους του χρήστη
  • Είναι διαπιστευμένο από τους διεθνείς τρίτους φορείς πιστοποίησης AFNOR και AOAC
  • Είναι βραβευμένο (R&D 100 Award, IAFP Black Pearl Award και The Wall Street Journal Technology Innovation Award) ως καινοτόμος τεχνολογία.

Επίσης, διατίθεται και η έκδοση BAX X5, που προσφέρει τα ίδια πλεονεκτήματα με το ΒΑΧ Q7 αλλά χαρακτηρίζεται από μικρότερο, εργονομικό μέγεθος και μπορεί να αναλύσει 32 δείγματα τη φορά για τα παθογόνα: Salmonella, E.coli O157:H7, Genus Listeria, L.monocytogenes.

Την εταιρεία Ηygiena™ εμπιστεύονται για την προστασία των τελικών τους προϊόντων, μέσω της τεχνολογίας ΒAX Q7 και ΒAX X5, κορυφαίες βιομηχανίες τροφίμων της Ελλάδας, όπως ο Νιτσιάκος, η Πίνδος, η Selonda (Avramar), η PFS (Papageorgiou Food Service) και οι Αφοι Κομπατσιάροι Α.Ε.- Αμάλθεια.

* Ευτυχία Αδαμοπούλου

Έχει λάβει Πτυχίο από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Ζωικής Παραγωγής) και κατέχει Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη «Μοριακή και Πληθυσμιακή Γενετική Βελτίωση Αγροτικών Ζώων». Έχει εργαστεί ως επιστημονικός σύμβουλος στην Olympic Catering, ως Technical Sales Manager στην Τrouw Nutrition Hellas ενώ από το 2012 εργάζεται στην Βioergex-Salatas Bros ως Βusiness Development Director με ευθύνη τη διεύθυνση ανάπτυξης νέων αγορών και τη συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα διατροφής ζώων και τεχνολογίας και ασφάλειας τροφίμων. Είναι μέλος του ΓΕΩΤΕΕ και της ΕΖΕ.

You might also like