Ανάγκη για Τομεακό Πρόγραμμα Αιγοπροβατοτροφίας

Συμπεράσματα από τη συζήτηση του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αττικής

Δημόσια διαδικτυακή συζήτηση πραγματοποίησε ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Περιφέρειας Αττικής με κύριο θέμα την αποτύπωση προτάσεων για ένα πιθανό Τομεακό Πρόγραμμα Αιγοπροβατοτροφίας στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης-ΠΑΑ της Ελλάδος 2023-2027, το οποίο με το ν+3 θα καλύπτει την περίοδο μέχρι και το 2030.

 

Το θέμα του Τομεακού Προγράμματος έγινε επίκαιρο μετά τις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο προταθέν από την Ελλάδα Σχέδιο ΠΑΑ, όπου η ΕΕ επεσήμανε στην Ελλάδα ότι πέραν των γνωστών και ‘συνήθων’ Τομεακών Προγραμμάτων για τον οίνο, το μέλι, το ελαιόλαδο και τα οπωροκηκηπευτικά υπάρχει επαρκής δημοσιονομικός και προγραμματικός χώρος και για άλλα Τομεακά Προγράμματα. Οι κτηνοτρόφοι της Αττικής θεωρούν οτι θα μπορούσε να γίνει ένα νέο Τομεακό Πρόγραμμα Αιγοπροβατοτροφίας.

Στη δημόσια διαδικτυακή συζήτηση με οικοδέσποινα την Μάγδα Κοντογιάννη, γραμματέα του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Περιφέρειας Αττικής συμμετείχαν οι : Νίκος Δημόπουλος (Καβάλα), Γιάννης Κοντογιάννης (Αττική), Αθηνά Μιχαηλίδου (Μέγαρα), Δημήτρης Μιχαηλίδης (Θεσσαλονίκη), Ζαφείρης Ναστούλης (Μέγαρα), Θανάσης Ντόβας (Αθήνα), Πάνος Παπαϊωάννου (Αθήνα), Δημήτρης Ρουκάς (Πιερία), Στράτος Τσικουράκης (Χανιά), Δημήτρης Χατζαντώνης (Αθήνα)  και Γιάννης Χερουβείμ (Αίγινα).

Με συντονιστή τον Δημήτριο Μιχαηλίδη (ΑγροΝέα, AgroBus) η πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση προσέγγισε πολλά θέματα της Αιγοπροβατοτροφίας, των δυνατοτήτων συμβολής της Αιγοπροβατοτροφίας στην εθνική Οικονομία και του ρόλου της Αιγοπροβατοτροφίας στην κοινωνική συνοχή του αγροτικού κόσμου.

Επανασχεδίαση της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας

Στη συζήτηση επισημάνθηκε η σοβαρή πρόταση του Δρ Φωτίου Βακάκη «Η ανάγκη αντιμετώπισης των συνεπειών της δεκαετούς οικονομικής κρίσης και εκείνων της πανδημίας του κορονοϊού, ως ευκαιρία Στρατηγικού Σχεδιασμού αξιοποίησης του μεγάλου δυνητικού παραγωγικού δυναμικού της Ελληνικής Γεωργίας» (Αθήνα, Ιούνιος 2020, www.vakakis.gr). Ιδιαίτερα η επισήμανσή του ότι: Το μέλλον της Ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας πρέπει να σχεδιασθεί σε περιβάλλον όπου η εφαρμογή των θεσμών θα συνιστά ανελαστική κοινωνική δέσμευση, ώστε σταδιακά να γίνει επαναπροσέγγιση του επιπέδου κοινωνικής ευημερίας με περισσότερη συλλογική δράση και με νέους θεσμούς κοινωνικής αλληλεγγύης.

Η πρόσφατη πανδημία, που ενίσχυσε την αλληλεγγύη μεταξύ του πληθυσμού αλλά και την καλύτερη προσαρμογή της κοινωνίας στους περιορισμούς που προσδιορίζει η κυβέρνηση και η επιστήμη, θα αποδεχθεί την πρόσκληση για κοινή προσπάθεια συμφωνημένης προσχεδιασμένης στρατηγικής αξιοποίησης του υψηλού δυνητικού παραγωγικού δυναμικού της ελληνικής «γεωργίας & κτηνοτροφίας», που σήμερα τελεί «εν εφεδρεία», προς όφελος της Εθνικής Οικονομίας, της Ελληνικής Κοινωνίας, της τοπικής Οικολογίας, της ελληνικής υπαίθρου γενικότερα και των γεωργών & κτηνοτρόφων ειδικότερα»

Η Μάγδα Κοντογιάννη από την πλευρά της επεσήμανε τις ευκαιρίες που προσφέρει το διαδίκτυο στην καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των κτηνοτρόφων που είναι δεμένοι με την γη τους και με την καθημερινή φροντίδα των παραγωγικών ζώων τους. Η εμπειρία από την υπερδιετή λειτουργία των δημοσίων διαδικτυακών συζητήσεων έχει προάγει το επίπεδο επικοινωνίας, έφερε τις κρίσιμες πληροφορίες άμεσα σχεδόν για εφαρμογή, και προλείανε συνεργασίες.

You might also like