Γεωργαντάς: Ο συνεργατισμός διασφαλίζει καλύτερες μέρες

Αναπάντεχη δήλωση στη 12η Γιορτή Αγροκτηνοτροφίας Γαλάτιστας

«Ο πρωτογενής τομέας στη χώρα μας έχει μέλλον», τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Γεωργαντάς, σε χαιρετισμό του στην 12η Γιορτή Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, στη Γαλάτιστα Χαλκιδικής και τόνισε ότι η κυβέρνηση στηρίζει και θα συνεχίσει να στηρίζει τον πρωτογενή τομέα.

 

Αναφερόμενος ιδιαίτερα στην κτηνοτροφία, ο ΥπΑΑΤ υπογράμμισε ότι η πολιτεία δίνει κίνητρα για την ιδιοπαραγωγή ζωοτροφών κάνοντας αναφορά στις αποφάσεις για ένταξη στις συνδεδεμένες ενισχύσεις του αραβόσιτου και του μαλακού σιταριού. Ο ΥπΑΑΤ κάλεσε τους κτηνοτρόφους να στραφούν και στην καλλιέργεια ψυχανθών καθώς θα τους βοηθήσει στην προσπάθεια μείωσης του κόστους παραγωγής, και τόνισε ότι εξετάζεται η λήψη πρόσθετων μέτρων, όπως διευκολύνσεις στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, που θα οδηγήσουν σε μείωση του κόστους παραγωγής.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Γεωργαντάς στη δράση του Αγροκτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Γαλάτιστας ο οποίος μέσα από τη δράση του διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο στη διαμόρφωση της τιμής του γάλακτος στην περιοχή. «Χωρίς συνεργατισμό δεν μπορεί να ελπίζει κανείς σε καλύτερες μέρες», τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση στηρίζει τα φυσικά πρόσωπα που μετέχουν στους συνεταιρισμούς, στις ομάδες παραγωγών και στη συμβολαιακή γεωργία, φορολογώντας τα κέρδη τους μειωμένα κατά 50%.

Τέλος ο κ. Γεωργαντάς επισήμανε ότι η κυβέρνηση στηρίζει τους παραγωγούς με την υλοποίηση μιας σειράς προγραμμάτων, κάνοντας αναφορά στα προγράμματα Νέων Αγροτών προϋπολογισμού 525 εκατ. ευρώ και Βιολογικής παραγωγής, προϋπολογισμού 705 εκατ. ευρώ από το οποίο περίπου το ήμισυ του προγράμματος κατευθύνεται στην κτηνοτροφία.

You might also like