Ε.Α.Σ. Νάξου: Ημερίδα την Παρασκευή 16/9/2022

Για το πρόγραμμα NatureBarcode στο οποίο συμμετέχει- Στο Δημαρχείο της Νάξου

Η ΕΑΣ Νάξου ανακοίνωσε την πραγματοποίηση ημερίδας την Παρασκευή 16/9/2022 στις 9:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου στο Δημαρχείο Νάξου στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Παρακολούθηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στο Π.Ο.Π. προϊόν Γραβιέρα Νάξου για την πιστοποίηση της αυθεντικότητας και της γεωγραφικής προέλευσης»- Nature Barcode.

 

Η ΕΑΣ Νάξου, με κορυφαίο της προϊόν την παραδοσιακή Γραβιέρα Νάξου ΠΟΠ, ιδρύθηκε το 1926 και, από τότε έως και σήμερα, διαδραματίζει, με τη λειτουργία και την πολυποίκιλη δράση της και πάντοτε μέσω της Συνεταιριστικής Ιδέας, ρόλο πρωταγωνιστικό στο να αναπτυχθούν η αγροτική παραγωγή και η οικονομία του τόπου μας, ενώ παράλληλα στηρίζει, έμπρακτα και με πολλούς τρόπους, τον αγρότη. Στην κατεύθυνση αυτή ένας από τους βασικούς στόχους είναι η ανάπτυξη επιστημονικών εργαλείων που θα ισχυροποιούν την μοναδικότητα του Π.Ο.Π. προϊόντος και κατ’ επέκταση την θέση του Ναξιώτη παραγωγού στην ευρωπαϊκή αγορά.

Για την επίτευξη αυτού του  στόχου υλοποιεί ένα καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα με  τίτλο «Παρακολούθηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στο Π.Ο.Π. προϊόν Γραβιέρα Νάξου για την πιστοποίηση της αυθεντικότητας και της γεωγραφικής προέλευσης»  το οποίο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ 2014-2020.

Η Γραβιέρα Νάξου ΠΟΠ είναι ένα προϊόν υψηλής οικονομικής αξίας καθώς αντανακλά τα ιδιαίτερα εδαφοκλιματικά χαρακτηριστικά του Νοτίου Αιγαίου. Το αντικείμενο του έργου αφορά την πιστοποίηση της αυθεντικότητας και της γεωγραφικής προέλευσης της παραδοσιακής Γραβιέρας Νάξου Π.Ο.Π. ακολουθώντας το αποτύπωμα της «Μητέρας Φύσης: Νερό-Γη-Αέρας» στο τελικό προϊόν. Βασικός στόχος είναι στο τέλος του προγράμματος η Γραβιέρα Νάξου Π.Ο.Π. της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου να έχει το δικό της δακτυλικό αποτύπωμα και επομένως μία προστιθέμενη αξία στην κατηγορία των τυροκομικών προϊόντων που αφορούν την γραβιέρα που θα ενισχύσει την εμπορική αξιοποίηση του ΠΟΠ προϊόντος σε εγχώριες και διεθνείς αγορές.

Στα πλαίσια του έργου «Nature Barcode» πραγματοποιείται ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 16/9/2022 στις 9:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου στο Δημαρχείο Νάξου με τρεις θεματικούς κύκλους:

  1. Τις σύγχρονες τεχνολογίες στην γεωγραφική ιχνηλασιμότητα και αυθεντικότητα της τροφής.
  2. Τη σημασία του τρίπτυχου Ταυτότητα- Μοναδικότητα- Ιχνηλασιμότητα για την ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας και ασφάλειας των αγροκτηνοτροφικών προϊόντων.
  3. Ειδικά θέματα υγείας και διατροφής σε αγελαδοτροφικές και αιγοπροβατοτροφικές μονάδες.

Το πρόγραμμα της ημερίδας:

[9:30-10:30] ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

[10:30-10:45] ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ

  • Δρ. Παρασκευή Χαντζή, Επιστημονικά υπεύθυνη Naturebarcode

[10:45-11:45] ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ – ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ – ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

  • Δημήτρης Καπούνης, Πρόεδρος Ε.Α.Σ. Νάξου
  • Δημήτρης Βολουδάκης, Δ/ντης Κατάρτισης Οργανισμού Νέα Γεωργία – Νέα Γενιά
  • Χρήστος Σταμάτης, Δ/νων Σύμβουλος του αγροτικού συνεταιρισμού “Stevia Hellas”

[11:45-12:00] ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

[12:00-13:30] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΕ ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  • Νίκος Πανούσης, Καθηγητής Κτηνιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
  • Νεκτάριος Γιαδίνης, Καθηγητής Κτηνιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
  • Ηλίας Γιάννενας, Επίκουρος Καθηγητής Κτηνιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
You might also like