EuroSheep: Συνεχίζει τις δραστηριότητές του

Καινοτόμες παρεμβάσεις στην διαχείριση της διατροφής και υγείας των προβάτων περιλαμβάνονται στις δραστηριότητες του προγράμματος EuroSheep

Το EuroSheep είναι ένα θεματικό δίκτυο που χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (HORIZON 2020) με αντικείμενο την ενθάρρυνση της ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών του τομέα της προβατοτροφίας σε δύο βασικά θέματα: τη διατροφή και τη διαχείριση υγείας, με βάση τις τρέχουσες ανάγκες του κλάδου. Η εφαρμογή ορθών πρακτικών διαχείρισης για τη διατροφή και την υγεία των ζώων είναι ζωτικής σημασίας για μια οικονομικά αποδοτική και βιώσιμη εκτροφή προβάτων.
Κείμενο:  Δρ. Χρ. Λίγδα* &  Δρ. Δ. Τσιώκος*

 

Οι κτηνοτρόφοι χρειάζονται πρόσβαση σε σύγχρονες γνώσεις, εργαλεία και πρακτικές, προσαρμοσμένες στις ειδικές συνθήκες των συστημάτων εκτροφής τους. Αρκετές γνώσεις και πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην επιστημονική και τεχνική βιβλιογραφία και ελεύθερες στους τελικούς χρήστες. Ωστόσο, η γνώση είναι κατακερματισμένη και απαιτείται η συστηματική συγκέντρωσή της για να είναι αξιοποιήσιμη από τους ενδιαφερόμενους.

Γι’ αυτόν τον σκοπό το Eurosheep αξιοποιεί:

  • On line πλατφόρμα (Βάση δεδομένων) με τις τεχνικές λύσεις (www.eurosheep.network), διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες των χωρών που συνεργάζονται στο έργο
  • Τακτική επικοινωνία με όλους τους εμπλεκομένους και διάχυση των κατάλληλων και έτοιμων προς χρήση βέλτιστων πρακτικών και καινοτομιών
  • Σύνδεση με τα υπάρχοντα δίκτυα EIP-AGRI (Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας) με Επιχειρησιακές Ομάδες και σχετικά ερευνητικά έργα HORIZON 2020
Η δομή της λειτουργίας του Eurosheep

 

Η επικοινωνία και η ανταλλαγή γνώσεων διασφαλίζεται με τις τακτικές (ανά εξάμηνο) Τεχνικές Συναντήσεις σε κάθε χώρα (και διακρατικές). Οι πρόσφατες τεχνικές συναντήσεις είχαν ως αντικείμενο την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών σχετικά με την εφαρμογή των  τεχνικών λύσεων που επιλέχθηκαν στις προηγούμενες φάσεις του EUROSHEEP για να αξιολογηθούν στην πράξη.  Οι τεχνικές λύσεις αναφέρονται στην αντιμετώπιση ορισμένων κύριων ζητημάτων στην διαχείριση της διατροφής και υγείας των προβάτων.

Η Τεχνική Συνάντηση της ελληνικής ομάδας πραγματοποιήθηκε στην Αβερώφειο Γεωργική Σχολή, στην Λάρισα. Παρουσιάστηκαν αποτελέσματα από την εφαρμογή του τεχνικού θηλασμού και αξιολόγηση (κόστος και οφέλη από την εφαρμογή) σε εκτροφή της περιοχής, καθώς και ορισμένες πρακτικές λύσεις για την άμεση αντιμετώπιση ζητημάτων διατροφής και υγείας στην εκτροφή. Ακολουθεί πίνακας με τις λύσεις που έχουν επιλεγεί από τους κτηνοτρόφους στις τεχνικές συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν on line.

Στιγμιότυπο από την 4η Διακρατική Συνάντηση Εργασίας του EuroSheep που διοργάνωσε ο ΕΛΓΟ-Δήμητρα στην Θεσσαλονίκη το καλοκαίρι του 2022

 

 4η Διακρατική Συνάντηση Εργασίας (22-23/6 2022, Θεσσαλονίκη – Ελασσόνα)

Η 4η Διακρατική Συνάντηση Εργασίας του EuroSheep διοργανώθηκε από την ερευνητική ομάδα του ΕΛΓΟ-Δήμητρα στην Θεσσαλονίκη (Grand Hotel Palace), στις 22 Ιουνίου 2022. Την επόμενη ημέρα πραγματοποιήθηκε τεχνική επίσκεψη στο Λιβάδι Ελασσόνας. Συνολικά 75 συμμετέχοντες  από τις χώρες-εταίρους (Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Ουγγαρία και Τουρκία) είχαν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν ζωντανά με τους συναδέλφους τους από τις υπόλοιπες χώρες για πρώτη φορά από την έναρξη του Eurosheep (οι προηγούμενες τεχνικές συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν με τηλεδιασκέψεις), καθώς η έναρξη του έργου συνέπεσε με τα περιοριστικά μέτρα λόγω της Covid-19.

Στόχος της συνάντησης ήταν να παρουσιαστούν πρακτικές (tips & tricks) για τη διευκόλυνση της εφαρμογής των λύσεων που προτάθηκαν από την κάθε ομάδα. Αυτές οι πρακτικές λύσεις ανταποκρίνονται στις κύριες ανάγκες και προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας και συνδέονται με τη διατροφή και διαχείριση της υγείας των προβάτων, όπως αυτές διαπιστώθηκαν σε προηγούμενες φάσεις του έργου. Τα μέλη της κάθε αντιπροσωπείας είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις (κυρίως video) των πρακτικών από κάθε μια από τις υπόλοιπες χώρες και να συζητήσουν με τους εκπροσώπους από την ομάδα που πρότεινε τη συγκεκριμένη πρακτική.

Πρόβατα φυλής Χίου του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του ΕΛΓΟ- Δήμητρα.

 

Οι συμμετέχοντες (ερευνητές, τεχνικοί, εκπρόσωποι ενώσεων κτηνοτρόφων) έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συμμετείχαν ενεργά στις συζητήσεις για τη διάρθωση του τομέα της προβατοτροφίας και του τομέα του γάλακτος και κρέατος στην Ελλάδα. Σχετικές εισηγήσεις έγιναν από τους Δρ. Δ. Τσιώκο (ΙΕΖΠ, ΕΛΓΟ-Δήμητρα) και Α. Παπαδάκου (Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος Ρεθύμνου – ΕΛΓΟ-Δήμητρα), Δρ. Φ. Σαμαρτζή  (ΙΚΕ, ΕΛΓΟ-Δήμητρα) και τον Α. Γκουγκουλιά, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Συνεταιρισμού ΓΑΛΑΕΛΑΣΣ.

Στο Λιβάδι Ελασσόνας, ο Πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού «Βοσκός», Αναστάσιος Αντωνίου, παρουσίασε τους στόχους του Συνεταιρισμού και έδωσε πληροφορίες για τις εκτροφές προβάτων στην περιοχή. Το απόγευμα πραγματοποίηθηκε επίσκεψη στην Δολίχη, στην εκτροφή προβάτων φυλής Χίου του Κ. Γκόγκου, Προέδρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Προβατοτρόφων Φυλής Χίου “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ”. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από τον κ. Γκόγκο σχετικά με το σύστημα διαχείρισης και να συζητήσουν για το πρόγραμμα γενετικής βελτίωσης της φυλής με τον Προϊστάμενο του Κέντρου Ζωικών Γενετικών Πόρων, Αθ. Χόντο.

Οι πρακτικές και οι τεχνικές λύσεις που συγκεντρώθηκαν από όλες τις χώρες-εταίρους καλύπτουν διάφορες πτυχές της διαχείρισης της διατροφής και υγείας των εκτροφών γαλακτοπαραγωγών και κρεοπαραγωγών προβάτων, έχουν μεταφραστεί στις γλώσσες των χωρών-εταίρων και είναι προσβάσιμες μέσω του ιστότοπου του δικτύου Eurosheep (https://eurosheep.network).

  Τεχνική Λύση Στόχος / Περιεχόμενο
ΔΙΑΤΡΟΦΗ Παραγωγή ενσιρώματος χόρτου υψηλής διατροφικής αξίας Παρουσίαση των βασικών διαχειριστικών αποφάσεων που απαιτούνται για την παραγωγή ενσιρώματος χόρτου υψηλής διατροφικής αξίας
Οδηγίες για την ερμηνεία της συγκέντρωσης της ουρίας στο πρόβειο γάλα Έλεγχος (ανά 2 μήνες) της ουρίας στο συνολικό γάλα της εκτροφής από αξιόπιστο εργαστήριο. Έλεγχος της ουρίας στο γάλα στις ομάδες ζώων που διαμορφώνονται ανάλογα με την γαλακτοπαραγωγή.
Ένταξη και διαχείριση του είδους Sulla (Sulla coronaria (L.) medik.) στα συστήματα διαχείρισης των χονδροειδών ζωοτροφών Στόχος είναι να επεκταθεί η περίοδος βόσκησης, να αυξηθεί η ποιότητα της προσφερόμενης χορτονομής και να μειωθεί το κόστος παραγωγής με σκοπό τη βελτίωση της παραγωγής των χονδροειδών ζωοτροφών και της βιωσιμότητας της εκμετάλλευσης
Wikiloc”- Ένα δωρέαν εργαλείο για την καταγραφή της βόσκησης Στόχος είναι η καταγραφή και καλύτερη διαχείριση των διαδρομών βόσκησης. Ο κτηνοτρόφος συγκεντρώνει πληροφορίες για το κοπάδι του, τις διαδρομές, τις στάσεις κ.λπ.
Χρήση Φορητών Αναλυτών NIR για την αξιολόγηση της διατροφικής αξίας των ζωοτροφών Η διατροφική αξιολόγηση των χονδροειδών ζωοτροφών μπορεί να γίνει: i) κατά τη συγκομιδή χρησιμοποιώντας εξοπλισμό εγγύς υπέρυθρου ενσωματωμένο στην θεριστική μηχανή και ii) μετά την αποθήκευση χρησιμοποιώντας φορητό εξοπλισμό.
Εγχειρίδιο ορθών πρακτικών για τη διαχείριση των αρνιών στον τεχνητό θηλασμό Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του τεχνητού θηλασμού, για καλύτερα αποτελέσματα στην ανάπτυξη των αρνιών και στην γαλακτοπαραγωγή των προβατίνων. Συμβουλές και λεπτομερείς οδηγίες για την επιλογή της κατάλληλης σκόνης γάλακτος ανάλογα με την ηλικία,  την εκπαίδευση των αρνιών,  τις ποσότητες και τη θερμοκρασία του γάλακτος.
Δύο συνδυασμοί δημητριακών / ψυχανθών για ευκολότερη συγκομιδή και υψηλότερη παραγωγικότητα και ποιότητα Η προσθήκη μικρής αναλογίας δημητριακών κατά τη σπορά ψυχανθών, διευκολύνει τη συγκομιδή  και αύξανει την παραγωγικότητα και ποιότητα της νομής. Τα δημητριακά λειτουργούν ως στήριξη, επιτρέποντας την ανάπτυξη του ψυχανθούς σε μεγαλύτερο ύψος και καλύτερη ποιότητα.

 

  Τεχνική Λύση Στόχος / Περιεχόμενο
ΥΓΕΙΑ Ορθές πρακτικές άμελξης για πρόληψη της μαστίτιδας Αποφυγή των καταστάσεων κινδύνου λόγω βλάβης του αμελκτηρίου. Διατήρηση της καλής υγείας του μαστού (πρόληψη της μαστίτιδας). Βελτίωση της γαλακτοπαραγωγής και εξασφάλιση της ποιότητας γάλακτος σε ό,τι αφορά στην υγεινή.
Σχεδιασμός των ποδόλουτρων και οδηγίες για τη χρήση τους Έλεγχος και μείωση των περιστατικών χωλότητας. Αύξηση της παραγωγής στα ενήλικα, βελτίωση της γονιμότητας, βελτίωση της μέσης ημερήσιας αύξησης στα αρνιά. Μείωση του κόστους παραγωγής.
Ανάλυση κοπράνων μετά από χορήγηση ανθελμινθικών για την επιλογή του κατάλληλου ανθελμινθικού Εντοπισμός πιθανής ανθεκτικότητας των νηματωδών παρασίτων του πεπτικού στα ανθελμινθικά σε μια εκτροφή. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ανθελμινθικών.
Εμβολιασμός για Κλωστρίδια και Παστερέλα Τυπικό σχήμα εμβολιασμού για Παστεριδίαση και Κλωστρίδια και οδηγίες για την εφαρμογή του.
Λεπτομερής τήρηση δεδομένων διαχείρισης της  υγείας για την οργάνωση του προγράμματος υγείας της εκτροφής Άμεση συνεργασία με τον κτηνίατρο της εκτροφής και ενημέρωση

του κτηνοτρόφου σχετικά με το πρόγραμμα διαχείρισης της υγείας με τη βοήθεια διαδικτυακού και μη εμπορικού λογισμικού.

Στρατηγικές πρόληψης κατά της Λοιμώδους Αγαλαξίας Bασικά βήματα για την πρόληψη της Λοιμώδους Αγαλαξίας στα πρόβατα.
Στρατηγικές πρόληψης κατά των κλωστριδιακών νοσημάτων Bασικά βήματα για την πρόληψη των κλωστριδιακών λοιμώξεων στα πρόβατα.
Διαχείριση στρωμνής (bedding) και των πληροφοριών για  τη σχετική υγρασία Εργαλείο για την εκτίμηση ορισμένων περιβαλλοντικών παραμέτρων στον στάβλο (κτηριακές εγκαταστάσεις και εξωτερικοί χώροι). Ο χρήστης καταγράφει τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία (%) στον στάβλο και δίνει βασικές πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των ζώων, τη στρωμνή και τον εξαερισμό. Χρησιμοποιείται ένα φύλλο Excel ως εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης.

 


Η Δρ Χριστίνα Λίγδα είναι Διευθύντρια Ερευνών και Συντονιστής (για τον εταίρο ΕΛΓΟ) του Eurosheep. Απασχολείται στον  Τομέα Αναπαραγωγής και Γενετικής Βελτίωσης στο  Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών, στη Θεσσαλονίκη και ανήκει στο δυναμικό του  Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ.


Ο Δρ Δημήτριος Τσιώκος είναι Εντεταλμένος Ερευνητής και Μέλος Επιστημονικής Τεχνικής Ομάδας Εργασίας του Eurosheep. Απασχολείται στον τομέα  Γενετικής Βελτίωσης Αγροτικών Ζώων στο Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, στα Γιαννιτσά και ανήκει στο δυναμικό του  Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ.

 

You might also like