Τρίμηνη παράταση της υποχρέωσης δήλωσης αποθεμάτων

Για την αποφυγή αθέμιτων εμπορικών πρακτικών

Η ομαλοποίηση της αγοράς τροφίμων δεν φαίνεται στον ορατό ορίζοντα και για το λόγο αυτόν τα μέρα που έλαβε η πολιτεία το φθινόπωρο φαίνεται πως θα συνεχιστούν να υφίστανται και το επόμενο διάστημα. Στο πλαίσιο αυτό κινείται και η νέα απόφαση του ΥπΑΑΤ για τη συνέχιση της επιτήρησης της αγοράς μέσω της δήλωσης αποθεμάτων.

 

Πιο συγκεκριμένα, με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργου Γεωργαντά, οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 87 του ν.4916/2022 (Α’65), καθώς και όσες εξειδικεύτηκαν με την υπ’ αριθμ. 1368/01.04.2022 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Δήλωση αποθεμάτων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων» (Β’1549), παρατείνονται για χρονικό διάστημα τριών μηνών από την έναρξη ισχύος της απόφασης του ΥπΑΑΤ.

Η παράταση για ένα τρίμηνο των έκτακτων μέτρων για την εξασφάλιση της επάρκειας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων κρίνεται αναγκαία για την επισιτιστική ασφάλεια και την αποφυγή αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

You might also like