Συμβολαιακή Γεωργία: Παράταση για την υποβολή στοιχείων

Αφορά στην μείωση του φόρου εισοδήματος των αγροτών- Πάει στις 30/6/2023

Εξαιτίας της νέας προεκλογικής περιόδου η οποία ήταν αναμενόμενο να πάει πίσω αρκετές διαδικασίες, μια σειρά έργα οι προθεσμίες των οποίων έληγαν αυτήν περίοδο (τέλη Μάϊου) παίρνουν παρατάσεις και η πιο πρόσφατη από αυτές αφορά στην Συμβολαιακή Γεωργία.

 

Με απόφαση του ΥπΑΑΤ αλλά και του Υπουργείου Οικονομικών, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής στοιχείων συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας για το πρώτο έτος εφαρμογής, στην ειδική εφαρμογή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που δημιουργήθηκε ειδικά για την υποβολή των εν λόγω στοιχείων, με σκοπό τη μείωση του φόρου εισοδήματος των αγροτών.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε λίγο πριν την παραίτηση της ηγεσίας του υπουργείου, « Τα στοιχεία των εν λόγω συμβάσεων που αφορούν πωλήσεις προϊόντων που έχουν διενεργηθεί εντός του 2022 βάσει συμβάσεων εντός του 2022 ή νωρίτερα, υποβάλλονται, από τους επαγγελματίες αγρότες του άρθρου 1 για την εφαρμογή της απαλλαγής από το φόρο κατά 50%, πριν την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022 και το αργότερο μέχρι και τις 30/6/2023 και επιβεβαιώνονται ή απορρίπτονται από τον αγοραστή μέχρι και τις 28/7/2023».

Οι παραγωγοί του άρθρου 2 υποβάλλουν τα στοιχεία των συμβάσεων που συντάχθηκαν από 26/5/2022 και έως 31/12/2022, για την εφαρμογή του ευεργετήματος απαλλαγής από τον φόρο κατά 30%, μέχρι και τις 30/6/2023 και επιβεβαιώνονται ή απορρίπτονται από τον αγοραστή μέχρι και τις 28/7/2023.

You might also like