ΚΡΙ ΚΡΙ: Μειωμένα κέρδη το 2022

Αλλά αυξημένος κύκλος εργασιών

Με αυξημένο κύκλο εργασιών αλλά με αισθητά μειωμένα κέρδη έκλεισε η οικονομική χρήση του 2022 για την ΚΡ ΚΡΙ, μια εικόνα που συναντάμε και σε άλλες γαλακτοκομικές εταιρείες για την περυσινή χρονιά.

 

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 171,883 εκατ. ευρώ  στη χρήση του 2022, έναντι 134,6 εκατ. ευρώ της χρήσης 2021 (αύξηση 27,7%). Οι πωλήσεις παγωτού εμφανίζουν αύξηση σε αξία κατά 19,7%, αντίστοιχα η μεταβολή τους σε όγκο ήταν 12,0%. Οι πωλήσεις γαλακτοκομικών παρουσίασαν αύξηση σε αξία κατά 29,5% και διαμορφώθηκαν σε 135,014 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα η μεταβολή τους σε όγκο ήταν 17,1%. Οι εξαγωγές της εταιρείας διαμορφώθηκαν στο 47,43% των συνολικών πωλήσεων προϊόντων παρουσιάζοντας αύξηση 33,3%.

Ο πληθωρισμός ‘τρώει’ τα κέρδη

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 3,833 εκατ. ευρώ στη χρήση του 2022, έναντι 16,530 εκατ. ευρώ της χρήσης 2021 (μείωση 76,8%), ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 3,175 εκατ. ευρώ από 13,210 εκατ. ευρώ το 2021 (μείωση 76,0%). Είναι χαρακτηριστικό ότι στην περίπτωση της ΚΡΙ ΚΡΙ το περιθώριο EBITDA  ήταν για τη χρήση του 2022 5,2% έναντι 15,6% στη χρήση του 2021.

Όπως επισημαίνει η ίδια η εταιρεία «Η τρέχουσα συγκυρία με τις συνθήκες υψηλού πληθωρισμού οδηγεί σε μείωση των πραγματικών διαθέσιμων εισοδημάτων των νοικοκυριών, με αρνητικές επιπτώσεις στην κατανάλωση. Ταυτόχρονα, συντελεί στην αλλαγή της καταναλωτικής συμπεριφοράς, με ενίσχυση της στροφής των καταναλωτών σε value for money προϊόντα, όπως τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Όλα τα παραπάνω εξηγούν την πτωτική, σε όγκο, πορεία της συνολικής αγοράς».

Επενδύσεις 20 εκατ. ευρώ φέτος

Η εταιρεία υλοποίει εδώ και χρόνια σημαντικές επενδύσεις με σκοπό την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, αλλά και την τεχνολογική αναβάθμιση, των εργοστασίων γιαουρτιού και παγωτού. Στην τρέχουσα χρήση, οι επενδύσεις της ΚΡΙ ΚΡΙ ξεπέρασαν τα 8,7 εκατ. ευρώ. Επενδυτικά σχέδια της βορειοελλαδίτικης εταιρείας, συνολικού προϋπολογισμού 19,7 εκατ. ευρώ έχουν ενταχθεί στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 και αναμένεται να επιδοτηθούν σε ποσοστό 35% με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής. Μάλιστα για τη χρήση 2023, αναμένεται να υλοποιηθούν επενδύσεις συνολικού ύψους 20 εκατ. ευρώ περίπου.

You might also like