Τα προγράμματα του ΥπΑΑΤ για τον πρωτογενή τομέα

Τα σχέδια του ΥπΑΑΤ για την προώθηση της καινοτομίας στον πρωτογενή τομέα στοχεύουν στη ψηφιακή και πράσινη μετάβαση της πρωτογενούς παραγωγής. Πρόκειται για ενέργειες με απώτερο στόχο την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 και τους στόχους που έχει θέσει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥπΑΑΤ) μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και, ειδικότερα, μέσω του Έργου «Οικονομικός μετασχηματισμός του αγροτικού τομέα», συνολικού ύψους περίπου 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ, χρηματοδοτεί προγράμματα για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής.

Εκτός από τα παραπάνω τρέχουν επίσης τα εξής προγράμματα, όπως το έργο «Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων», όπου ήδη έχουν δημοσιευτεί δύο Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση επενδυτικών προτάσεων στον τομέα της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων. Μέχρι τώρα έχουν υποβληθεί συνολικά 220 αιτήσεις για ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων, ύψους περίπου 823 εκατομμυρίων ευρώ.

Επίσης, Σχέδια Βελτίωσης και ενίσχυσης Νέων Αγροτών, τα Προγράμματα για την ευζωία των παραγωγικών ζώων, τις άμεσες ενισχύσεις οικολογικών σχημάτων, τα Τομεακά Προγράμματα Οίνου, Οπωροκηπευτικών, Ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών και Μελισσοκομίας.

Το στρατηγικό σχέδιο της Ελλάδας για την ΚΑΠ 2023-2027
  1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας του πρωτογενούς τομέα. Για την επίτευξη της προώθησης της καινοτομίας στους νέους επιχειρηματίες αγρότες έχουν σχεδιαστεί 19 παρεμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 1.565.569.686,00 ευρώ.
  2. Προστασία του περιβάλλοντος και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Για την επίτευξη της προώθησης της καινοτομίας και την άμβλυνση των επιπτώσεων στους νέους επιχειρηματίες αγρότες έχουν σχεδιαστεί 30 παρεμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 3.103.823.315,00 ευρώ.
  3. Προώθηση τοπικών στρατηγικών και ολοκληρωμένων χωρικών παρεμβάσεων μέσω του Leader. Για την επίτευξη της προώθησης της καινοτομίας και την διασφάλιση της συνοχής του κοινωνικού ιστού έχουν σχεδιαστεί παρεμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 236.147.057,00 ευρώ.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2022, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη το Μέτρο 16 του ΠΑΑ, ύψους 60 εκατομμυρίων ευρώ και έχει ως στόχο τη μεταφορά της καινοτομίας στον αγροτικό χώρο.

You might also like