Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Νέοι κανόνες για τη μεταφορά ζώων

Η δέσμη μέτρων περιλαμβάνει αναθεώρηση των ισχυόντων κανόνων της Ε.Ε. για τα ζώα κατά τη μεταφορά τους, με στόχο τη βελτίωση της διαβίωσής τους

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου, τη μεγαλύτερη -στα τελευταία 20 χρόνια- μεταρρύθμιση των κανόνων της Ε.Ε. για την καλή διαβίωση των ζώων κατά τη μεταφορά τους. Το παραπάνω εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», που αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για βιώσιμη γεωργία και παραγωγή τροφίμων.

 

Η Επιτροπή προτείνει επίσης, για πρώτη φορά, νέους κανόνες της Ε.Ε. για την καλή διαβίωση και την ιχνηλασιμότητα των σκύλων και των γατών που εκτρέφονται, διατηρούνται και διατίθενται στο εμπόριο, ως ζώα συντροφιάς, για οικονομικούς σκοπούς.

Οι δύο νομοθετικές προτάσεις θα υποβληθούν για έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Καλύτεροι κανόνες για τη μεταφορά 1,6 δισεκ. ζώων

Αναλυτικότερα, η δέσμη μέτρων περιλαμβάνει αναθεώρηση των ισχυόντων κανόνων της Ε.Ε. για τα ζώα κατά τη μεταφορά, η οποία θα βελτιώσει την ευημερία των 1,6 δισεκατομμυρίων ζώων που μεταφέρονται -εντός και από την Ε.Ε.- κάθε χρόνο. Οι νέοι κανόνες αντικατοπτρίζουν τα τελευταία επιστημονικά στοιχεία και πληροφορίες, αλλά και τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Σημειώνεται, πως οι ισχύοντες κανόνες της Ε.Ε. για τη μεταφορά ζώων, μετράνε ήδη 20 χρόνια ζωής. Δεν αντικατοπτρίζουν πλέον την τρέχουσα πραγματικότητα, τις τελευταίες επιστημονικές γνώσεις και συμβουλές, τους στόχους βιωσιμότητας ή τις θεμιτές ανησυχίες των Ευρωπαίων πολιτών, όσον αφορά την καλή διαβίωση των ζώων.

Η σημαντικότερη μεταρρύθμιση της 20ετίας

Η σημερινή πρόταση επικεντρώνεται σε βασικούς τομείς, ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της καλής διαβίωσης των ζώων κατά τη μεταφορά:

  • Οι χρόνοι ταξιδιού θα μειωθούν και, κατά τη διάρκεια μεγάλων ταξιδιών, τα ζώα πρέπει να εκφορτώνονται για περιόδους ανάπαυσης, σίτισης και ποτίσματος. Ειδικοί κανόνες θα ισχύουν για τα ζώα που προορίζονται για σφαγή και για τα ευάλωτα ζώα, όπως οι μη απογαλακτισμένοι μόσχοι και τα κυοφορούντα ζώα.
  • Τα δικαιώματα για τη διασφάλιση του ελάχιστου χώρου για τα διάφορα ζώα θα αυξηθούν και θα προσαρμοστούν σε κάθε είδος.
  • Η μεταφορά σε ακραίες θερμοκρασίες θα υπόκειται σε αυστηρούς όρους, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς μόνο τη νύχτα, εάν οι θερμοκρασίες υπερβαίνουν τους 30 βαθμούς. Επιπλέον, όταν οι θερμοκρασίες είναι κάτω των 0 °C, τα οχήματα θα πρέπει να καλύπτονται και να ελέγχεται η κυκλοφορία του αέρα στο διαμέρισμα των ζώων, προκειμένου να προστατεύονται τα ζώα από την έκθεση στον παγωμένο αέρα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Εάν οι θερμοκρασίες πέσουν κάτω των -5 °C, μαζί με τα προαναφερθέντα μέτρα, η διάρκεια του ταξιδιού δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 9 ώρες.
  • Οι κανόνες για την εξαγωγή ζώντων ζώων από την Ένωση θα καταστούν αυστηρότεροι, συμπεριλαμβανομένων καλύτερων ελέγχων σε τρίτες χώρες, ώστε να πληρούνται ισοδύναμα πρότυπα με εκείνα της Ε.Ε.
  • Θα πρέπει να αξιοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο τα ψηφιακά εργαλεία για να διευκολυνθεί η παρακολούθηση της εφαρμογής των κανόνων για τη μεταφορά των ζώων (π.χ. εντοπισμός της θέσης των οχημάτων σε πραγματικό χρόνο, με κεντρική βάση δεδομένων).
You might also like