Νίκος Δήμου: «Προσαρμοζόμαστε στις σύγχρονες απαιτήσεις»

Το Dairy News συζητάει με τον Νίκο Δήμου, πρόεδρο των εταιρειών  ΔΗΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ και DNP ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Το Dairy News συζητάει με τον Νίκο Δήμου, πρόεδρο των εταιρειών  ΔΗΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ και DNP ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ κι έμπειρο επαγγελματία στον κλάδο του μηχανολογικού εξοπλισμού για την τρέχουσα αγορά έτσι όπως αυτή διαμορφώνεται από τις αυξήσεις στις τιμές των πρώτων υλών και της ενέργειας αλλά και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας.

 

Dairy News | Ποια από τα προϊόντα σας αφορούν τη βιομηχανία γάλακτος;

Νίκος Δήμου | Η εταιρεία μας εμπορεύεται και προμηθεύει την ελληνική γαλακτοκομική βιομηχανία πλήρη μηχανολογικό εξοπλισμό από την παραλαβή του γάλακτος έως και την συσκευασία του. Πιο συγκεκριμένα όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό παραλαβής, ψύξης, επεξεργασίας (παστερίωση-αποστείρωση) έως και την εμφιάλωση σε γυάλινες ή πλαστικές φιάλες, χάρτινους περιέκτες ή σε ασκούς (bag-in-box). Ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη μας προσφέρουμε την κατάλληλη λύση για τη συσκευασία των προϊόντων σε χαρτοκιβώτια ή σε συσκευασία με film και στη συνέχεια τη συσκευασία τους σε παλέτες με σκοπό την ασφαλή μεταφορά τους. Λόγω ότι πρωταρχικοί μας στόχοι είναι η αύξηση της παραγωγικότητας, η μείωση του κόστους παραγωγής αλλά και η διασφάλιση της ποιότητας προσφέρουμε λύσεις για τον έλεγχο και την ασφάλεια της συσκευασίας. Με τις υπερσύγχρονες μεθόδους συστημάτων X-ray που διαθέτουμε ανιχνεύουμε μεταλλικά ή ξένα σωματίδια μέσα στο προϊόν αλλά και επιθεωρούμε την ποιότητα των συσκευασιών για τυχόν ρωγμές ή άλλες ατέλειες.

Παρατηρήσατε αλλαγές στην επενδυτική συμπεριφορά των γαλακτοκομικών επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια;

Οι γαλακτοκομικές -τυροκομικές βιομηχανίες μετά την πανδημία του COVID-19 αλλά και με την επιστροφή στην κανονικότητα θεωρώ ότι προέβησαν σε μεγάλες επενδύσεις κυρίως για εξοπλισμό που θα αυξήσει την παραγωγικότητά τους αλλά και θα μειώσει σημαντικά το κόστος παραγωγής ( ενέργεια-πρώτες ύλες). Ο βηματισμός της αγοράς μετά την πανδημία έχει τροποποιηθεί και οι επενδύσεις των αγοραστών εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα αναπτυξιακά προγράμματα του ελληνικού κράτους.

Μιας και αναφερθήκατε σε αυτό, πόσο έχουν συμβάλλει τα χρηματοδοτικά εργαλεία που προσφέρει το ελληνικό κράτος;

Το ελληνικό κράτος αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση συχνά παρέχουν επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις στην γαλακτοκομική και τυροκομική βιομηχανία για την αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού. Η αγορά νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας, τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, τη μείωση του κόστους παραγωγής αλλά και την εξοικονόμηση χρόνου από τους αυτοματοποιημένους εξοπλισμούς. Όπως ανέφερα και προηγουμένως οι επενδύσεις μετά την πανδημία του COVID-19 αποτελούνται ως επί το πλείστον από τις χρηματοδοτήσεις των αναπτυξιακών προγραμμάτων. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ελληνικού κράτους έχουν συνεισφέρει στον εκσυγχρονισμό των γαλακτοκομικών και τυροκομικών βιομηχανιών.

Σε ποιο βαθμό έχει επηρεαστεί η αγορά του μηχανολογικού εξοπλισμού από τις αυξήσεις ενέργειας και πρώτων υλών;

Είναι γνωστό ότι οι τιμές της ενέργειας έχουν υποστεί μεγάλη αύξηση με συνέπεια την ‘εκτόξευση’ των τιμών και στις πρώτες ύλες επομένως και στην αγορά του μηχανολογικού εξοπλισμού. Οι αυξήσεις των τιμών σίγουρα θα παραμείνουν κατά ένα βαθμό και τα επόμενα χρόνια έως ότου ομαλοποιηθεί το κόστος ενεργείας. Αυτό το κόστος επηρεάζει τον τομέα της βιομηχανίας προκαλώντας συνεχή αναστάτωση και στον εμπορικό κλάδο.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση συζητιέται έντονα το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του μηχανολογικού εξοπλισμού. Πόσο έχει επηρεάσει τη βιομηχανία αυτή η συζήτηση;

Τα τελευταία χρόνια οι βιομηχανίες έχουν επενδύσει σε μεγάλο βαθμό σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας- όπως και η εταιρεία μας. Σκοπός των επενδύσεων σε ΑΠΕ είναι αφενός η μείωση του κόστους ενέργειας και αφετέρου η μείωση μόλυνσης του περιβάλλοντος περιορίζοντας τις εκπομπές βλαβερών αερίων από τις παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η βιομηχανία του μηχανολογικού εξοπλισμού έχει επηρεαστεί καθώς οι αγοραστές επιλέγουν καινούργια και καινοτόμα μηχανήματα με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας. Τα σύγχρονα μηχανήματα που προμηθεύουμε την ελληνική βιομηχανία ενσωματώνουν νέες τεχνολογίες που στοχεύουν σε εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός τους. Εξίσου σημαντική είναι η χρήση ανακυκλώσιμων υλικών για την κατασκευή μερών ή εξαρτημάτων από μηχανήματα αλλά και για αναλώσιμα υλικά. Οι πελάτες μας έχουν αντιληφθεί την αξία της ανακύκλωσης και έχουν επιτυχώς προσαρμοστεί στους νέους κανονισμούς.

You might also like