ΥπΑΑΤ: Υπόσχεται 2 δισ. ευρώ μέσω ΠΑΑ

Παρεμβάσεις  για τη στήριξη της κτηνοτροφίας με πληθώρα έργων σε εξέλιξη

Την ώρα που ο κτηνοτροφικός κόσμος στην Ελλάδα ισχυρίζεται πως τα πλήγματα που δέχεται η κτηνοτροφία είναι πλέον απολύτως επικίνδυνα για την ίδια την υπόσταση και το μέλλον του επαγγέλματος, η ελληνική κυβέρνηση αθροίζει σειρά μέτρων που βρίσκονται σε εξέλιξη ή πρόκειται να υλοποιηθούν με κονδύλια μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να επιβεβαιώσει πως η στήριξη της κτηνοτροφίας είναι συνεχής κι επιτυχημένη.

 

Η κυβέρνηση κάνει λόγο για την αξιοποίηση κονδυλίων 2 δισ. ευρώ τα οποία προβλέπει ο επιχειρησιακός σχεδιασμός του ΠΑΑ κατά την μεταβατική περίοδο 2021- 2022, για μέτρα στήριξης των νέων κτηνοτρόφων ή Σχέδια Βελτίωσης, εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα αγροτικής οδοποιίας, μέτρα για την ενίσχυση της ποιότητας στην παραγωγή και νέα ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Σε αυτά τα μέτρα πρέπει να συμπεριληφθούν και τα προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως για τη βιολογική παραγωγή ύψους 705 εκατ. ευρώ, τη μείωση των νιτρικών ύψους 150 εκατ. ευρώ, για την ευζωία των ζώων ύψους 45 εκατ. ευρώ, καθώς και μέτρα για τη στήριξη του γεωργικού εισοδήματος, όπως η εξισωτική αποζημίωση ύψους 250 εκατ. ευρώ.

Η αντιμετώπιση των θεομηνιών

Επίσης, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των πρόσφατων θεομηνιών στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2022, προβλέπεται το Μέτρο 5.2 «Επενδύσεις αποκατάστασης των ζημιών που προκαλούνται στο γεωργικό κεφάλαιο (φυτικό, ζωικό, και πάγιο) από φυσικά φαινόμενα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες και καταστροφικά γεγονότα», μέσω του οποίου παρέχεται στήριξη στους παραγωγούς (φυσικά και νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμούς) και λοιπούς φορείς (ΤΟΕΒ) να αποκαταστήσουν το παραγωγικό δυναμικό των γεωργικών εκμεταλλεύσεών τους (γεωργικές καλλιέργειες, ζωικό κεφάλαιο και υποδομές).

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΥπΑΑΤ σε απάντησή του σε επερώτηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο Κοινοβούλιο, τα δύο πρώτα και σημαντικότερα μέχρι αυτή τη στιγμή μέτρα είναι η ενεργοποίηση του συγκεκριμένου Μέτρου για την αγορά ζωικού κεφαλαίου, καθώς και τη χρηματοδότηση δημιουργίας νέων σταβλικών εγκαταστάσεων για τους πληγέντες στον Θεσσαλικό κάμπο.

Επίσης, όπως αναφέρει ο ΥπΑΑΤ, «από το ΠΑΑ 2014-2020 υλοποιούνται σημαντικές παρεμβάσεις όπως αυτή που αφορά στον εκσυγχρονισμό γεωργο-κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και καθετοποιήσεις μονάδων στα μέτρα των σχεδίων βελτίωσης (έχει ήδη προκηρυχθεί με 316 εκατ. ευρώ και υπερδεσμεύσει επιπλέον πόρους, ύψους 300 εκατ. ευρώ) και της μεταποίησης (έχει ήδη προκηρυχθεί με 150 εκατ. ευρώ για επενδύσεις άνω των 600 χιλ. ευρώ και έχουν υπερδεσμευτεί επιπλέον πόροι, ύψους 300 εκατ. ευρώ, για εντάξεις έργων που υλοποιούνται) αντίστοιχα. Επίσης, υλοποιούνται γεωργο-περιβαλλοντικές δράσεις, όπως π.χ. οι δράσεις για τη βιολογική γεωργία και την κτηνοτροφία, τη διατήρηση των σπάνιων φυλών ζώων, τη γενετική βελτίωση ζώων κ.λπ.».

You might also like