ΜΕΒΓΑΛ & Πλαστικά Θράκης: «Βιώσιμη» συνεργασία

Πρωτοβουλίες και δράσεις κυκλικής οικονομίας, για την προστασία του περιβάλλοντος

Τα τελευταία δυο χρόνια, ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης, ηγετική δύναμη στον κλάδο της συσκευασίας τροφίμων και βιομηχανικών προϊόντων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και η ΜΕΒΓΑΛ, μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες παραγωγής φρέσκων γαλακτοκομικών προϊόντων, συνεργάζονται στην υλοποίηση μιας σειράς πρωτοβουλιών και δράσεων, με βάση την κοινή τους δέσμευση για την προστασία του περιβάλλοντος.

 

Για την γαλακτοβιομηχανία ΜΕΒΓΑΛ και τον Όμιλο Πλαστικά Θράκης οι στόχοι κυκλικής οικονομίας και βιώσιμης συνεργασίας συνοψίζονται ως εξής:

  • μείωση (reduce) των αποβλήτων
  • επαναχρησιμοποίηση υλικών (reuse)
  • ανακύκλωση (recycle)

«Βιώσιμη» συνεργασία για ΜΕΒΓΑΛ και τον Όμιλο Πλαστικά Θράκης

Σημαντική μείωση στη χρήση πλαστικού

Έτσι προωθώντας ένα περιβαλλοντικά υπεύθυνο, οικονομικά αποδοτικό και καινοτόμο για τα ελληνικά δεδομένα μοντέλο επιχειρηματικής λειτουργίας αλλά και ένα παράδειγμα  βιώσιμης συνεργασίας με εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Μέσα σε μόλις δύο χρόνια, οι δυο εταιρείες έχουν επιτύχει σημαντική μείωση στη χρήση πλαστικού. Έχουν καταφέρει να εξοικονομήσουν 40 τόνους μέσα από την επιλογή ελαφρύτερων συσκευασιών, ενώ η επαναχρησιμοποίηση παλετοκιβωτίων είχε ως αποτέλεσμα τη διάσωση 97 τόνων χαρτιού.

Επίσης, μέσω της πλατφόρμας “In the Loop“, μία «πράσινη» πρωτοβουλία του Ομίλου Πλαστικά Θράκης, περισσότεροι από 30 τόνοι πλαστικών απορριμμάτων έχουν μετατραπεί σε νέα βιώσιμα προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες της αγοράς.

ΜΕΒΓΑΛ: ερευνητικά προγράμματα με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη

Η ΜΕΒΓΑΛ πιστή στη δέσμευση της για δημιουργία και προσφορά στην αγορά, ποιοτικών γαλακτοκομικών προϊόντων, σεβόμενη πάντα το περιβάλλον και προσπαθώντας συνεχώς να βελτιώσει τις βιομηχανικές πρακτικές και διαδικασίες, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη, συμμετέχει σε μια σειρά από ερευνητικά προγράμματα, στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας:

  • Spot View: Ο στόχος του έργου SpotView είναι η ανάπτυξη και επίδειξη καινοτόμων, βιώσιμων και αποδοτικών διεργασιών και τεχνολογιών, με σκοπό τη βελτιστοποίηση της χρήσης φυσικών πόρων – ιδίως του νερού – σε τρεις βιομηχανικούς τομείς (Γαλακτοβιομηχανία, Βιομηχανία Χάρτου και βιομηχανία Χάλυβα), στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας.
  • i-EAT: Η εξέλιξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής με τη χρήση αισθητήρων και IoT παρέχει εργαλεία για δημιουργία ενός καινοτόμου συστήματος που συνδυάζει τον υφιστάμενο μηχανολογικό εξοπλισμό, αισθητήρες και διαδικασίες στατιστικού ελέγχου ποιότητας και ασφάλειας σε όλο το μήκος της αλυσίδας αξίας, με επίκεντρο το τελικό γαλακτοκομικό προϊόν.
  • Terminet: Στόχος του έργου TERMINET είναι η εξασφάλιση της επόμενης γενιάς της έξυπνης διασύνδεσης (των εργοστασίων). Επικεντρώνεται στην ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών και λύσεων για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT). Το έργο TERMINET (Next-Generation Interoperable IoT) επικεντρώνεται στη δημιουργία μιας έξυπνης και ασφαλούς πλατφόρμας για τη διαχείριση και την ενσωμάτωση διαφόρων IoT συσκευών και υπηρεσιών.

Η βορειοελλαδίτικη γαλακτοβιομηχανία δεν σταματά εκεί, με σκοπό τη συνεχή εξέλιξη της, διατηρεί τον σεβασμό της απέναντι στο περιβάλλον, ενσωματώνοντας νέες τεχνολογίες και συμμετέχοντας σε ερευνητικά προγράμματα ποικίλης ύλης.

You might also like