Μέχρι Απρίλη για την Προώθηση Αγροτικών Προϊόντων

Ανακοινώθηκε επίσημα από την αρμόδια υπηρεσία της Ε.Ε. η πρόσκληση για τα «Προγράμματα προώθησης αγροτικών προϊόντων» για το έτος 2017. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, θα διατεθεί από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό το ποσό των 128,5 εκατ. ευρώ για τις προτάσεις προγραμμάτων. Για τα ‘απλά’ προγράμματα θα διατεθεί το ποσό των 85,5 εκατ. ευρώ και για τα ‘πολυπρογράμματα’ 43 εκατ. ευρώ. Ο προϋπολογισμός για το 2017 παρουσιάζει σαφή αύξηση σε σύγκριση με το ποσό των 111 εκατ. ευρώ το 2016 καθώς η Ε.Ε. συγχρηματοδοτεί προγράμματα διαρκείας έως τριών ετών με σκοπό την προώθηση ευρωπαϊκών αγροτικών προϊόντων στις αγορές της Ε.Ε. και τρίτων χωρών. Οι προτάσεις υποβάλλονται απευθείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία είναι αρμόδια για την αξιολόγηση και την έγκρισή τους και η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προτάσεων είναι η 20η Απριλίου 2017.

You might also like