Σε 60 ημέρες η πληρωμή των αγροτών από την αγορά

Ήταν ένα πάγιο αίτημα του αγροτικού κόσμου που την εποχή της οικονομικής κρίσης πήρε επιτακτικό χαρακτήρα. Με νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης δίνεται μια πρώτη λύση στο χρόνιο πρόβλημα  της καθυστέρησης των πληρωμών προς τους αγρότες από τον κόσμο του χονδρεμπορίου/ λιανεμπορίου. Σύμφωνα με τη ρύθμιση επιβάλλεται στις επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με παραγωγούς νωπών ή ευπαθών αγροτικών, κτηνοτροφικών ή αλιευτικών προϊόντων, να εξοφλούν τα τιμολόγια συναλλαγής το αργότερο εντός 60 ημερών, ανάλογα  την ιδιαιτερότητα του προϊόντος, ενώ προβλέπονται πρόστιμα για όσους συστηματικά καθυστερούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.

You might also like