Νέα πρότυπα για ρυζόγαλο και κρέμα

Νέα πρότυπα ισχύουν -πλέον- αναφορικά με τον χαρακτηρισμό του παραδοσιακού ρυζόγαλου και της αντίστοιχης κρέμας αυθεντικής συνταγής, με βάση Κοινή Υπουργική Απόφαση που τροποποιεί σχετικές παραγράφους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Για την ακρίβεια, με την αριθμό 1510/99678 ΚΥΑ η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2013/Β/17.9.2015, καταργούνται οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 84 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

Παραδοσιακό ρυζόγαλο αυθεντικής συνταγής’

Τι χαρακτηρίζεται ως ‘παραδοσιακό ρυζόγαλο αυθεντικής συνταγής’; Το προϊόν που παρασκευάζεται από νωπό ή παστεριωμένο γάλα, το οποίο δεν έχει υποστεί τροποποίηση της φυσικής του σύστασης με εξαίρεση αυτήν της λιποπεριεκότητάς του. Το συγκεκριμένο γάλα μπορεί να είναι αγελαδινό, πρόβειο, γίδινο, βουβαλίσιο ή μείγμα των προαναφερθέντων. Το παραδοσιακό ρυζόγαλο αυθεντικής συνταγής περιέχει στη σύστασή του ζάχαρη και ρύζι, ενώ η περιεκτικότητά του σε λιπαρά γάλακτος θα πρέπει να υπερβαίνει τουλάχιστον το 2,5%.

Την ίδια στιγμή, απαγορεύεται η προσθήκη νερού κατά την διαδικασία της παρασκευής του. Για την ακρίβεια, επιτρέπεται η προσθήκη μικρής ποσότητας αμυλούχων ουσιών για την δημιουργία προϊόντος πυκνότερης εμφάνισης, κρόκου αυγών, αλλά και αρωματικών υλών με άρωμα βανίλιας, μαστίχας καθώς και ο επιφανειακός αρωματισμός με σκόνη κανέλας. Σε περίπτωση που ομοειδή προϊόντα παρεκκλίνουν των προαναφερθέντων προτύπων, δίνεται η δυνατότητα χρήσης μόνο του όρου “ρυζόγαλο”.

‘Παραδοσιακή κρέμα αυθεντικής συνταγής’

Αναφορικά με την ‘παραδοσιακή κρέμα αυθεντικής συνταγής’, χαρακτηρίζεται το προϊόν που παρασκευάζεται από νωπό ή παστεριωμένο γάλα το οποίο δεν έχει υποστεί τροποποίηση της φυσικής του σύστασης με εξαίρεση και σε αυτήν την περίπτωση της λιποπεριεκότητάς του. Το γάλα μπορεί να είναι αγελαδινό, πρόβειο, γίδινο, βουβαλίσιο ή μείγμα αυτών και η αντίστοιχη αναφορά για το είδος ζώου από το οποίο αυτό προέρχεται γίνεται στον κατάλογο συστατικών.

Παράλληλα, η παραδοσιακή κρέμα αυθεντικής συνταγής περιέχει αμυλώδεις ουσίες, ζάχαρη, ενώ θα πρέπει να έχει περιεκτικότητα σε λιπαρά γάλακτος 2,8% τουλάχιστον. Κατά την διαδικασία παρασκευής της κρέμας αυθεντικής συνταγής, επιτρέπεται μόνο η προσθήκη κρόκου αυγών, αρωματικών υλών με άρωμα βανίλιας, μαστίχας, αλλά και ο επιφανειακός αρωματισμός με σκόνη κανέλας. Και σε αυτήν την περίπτωση, όσα προϊόντα παρεκκλίνουν του ανωτέρω πρότυπου, τους δίνεται η δυνατότητα χρήσης μόνο του όρου “κρέμα”.

Τέλος, θα πρέπει να υπογραμμιστεί πως καταργήθηκε η φράση του άρθρου 85 παρ. 5 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, που ανέφερε: “Η χρησιμοποίηση του αποβουτυρωμένου ή αποκορυφωμένου γάλακτος για την παρασκευή κρέμας ή ρυζόγαλου απαγορεύεται”. Π.Μ.

Δημοσιεύτηκε στο 1ο τεύχος του Dairy News, Δεκέμβριος 2015.

 

 

 

You might also like