Ημερίδα στις 24/7/2017 στο Γεωπονικό για τη χρήση των ΑΠΕ

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης, την Τρίτη 25/04/2017 και ώρα 9:00 στο αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης του ΓΠΑ. Η ημερίδα έχει τίτλο «Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών».

Το ΓΠΑ εντάχθηκε σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης για αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και εκτελεί έργο με στόχο την παραγωγή Η/Ε από ηλιακή ενέργεια για την τροφοδοσία του κτιρίου της βιβλιοθήκης αλλά και πυλώνων φωτισμού των αθλητικών εγκαταστάσεων του ΓΠΑ καθώς και την προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων (1 μικρολεωφορείο και 10 ηλεκτρικά ποδήλατα) τα οποία τροφοδοτούνται από ηλιακό σταθμό φόρτισης.

Το έργο έχει τίτλο «Ενσωμάτωση Τεχνολογιών ΑΠΕ στην Κοινότητα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2009-2014». Η αξία του έργου ανέρχεται σε 800.000 ευρώ. Το έργο ευρίσκεται σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται τον Απρίλιο του 2017.

Αξίζει να σημειώσουμε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο υλοποιούνται οι ακόλουθες παρεμβάσεις:

  • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Προμήθεια ηλεκτροκίνητων Οχημάτων.
  • Εγκατάσταση σταθμού φόρτισης για την τροφοδοσία των οχημάτων.
You might also like