Νέα δράση για  «Μεταποίηση, Εμπορία ή/και Ανάπτυξη Γεωργικών Προϊόντων»

Οι προτάσεις ξεκινούν στα μέσα Μαΐου και οι ενισχυόμενοι κλάδοι είναι πολλοί. Γαλακτοκομία και τυροκομία περιλαμβάνονται στους κλάδους που ενισχύονται.

Η Δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων και στοχεύει μεταξύ άλλων στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων αυτών καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή, στην ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, στη διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς και στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και στη διευκόλυνση της ένταξης των επαγγελματιών αγροτών στη μεταποίηση, προκειμένου αφενός να αυξήσουν το εισόδημά τους αφετέρου να παρέχουν προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία.

Ενισχυόμενοι κλάδοι

Οι επιλέξιμοι κλάδοι προς ενίσχυση στο πλαίσιο της Δράσης είναι:

α) Κρέας – πουλερικά – κουνέλια (όπως σφαγεία βοοειδών, πτηνοσφαγεία, χοιρινών, αιγοπροβάτων, παραγωγή κρεατοσκευασμάτων και προϊόντων με βάση το κρέας, αλλαντικών, μονάδες δημιουργίας ζωικών υποπροϊόντων),

β) Γάλα (όπως επεξεργασία γάλακτος, παραγωγή προϊόντων γάλακτος, τυρί, γιαούρτη),

γ) Αυγά (όπως τυποποίηση συσκευασία αυγών),

δ) Διάφορα Ζώα (όπως Μέλι – Σηροτροφία – σαλιγκάρια),

ε) Ζωοτροφές (όπως παραγωγή μιγμάτων ζωοτροφών για οικόσιτα και γουνοφόρα ζώα),

στ) Δημητριακά (όπως παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών),

ζ) Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων),

η) Οίνος,

θ) Οπωροκηπευτικά,

ι) Άνθη (όπως τυποποίηση και εμπορία ανθέων),

Πλατεία Παγκρατίου 4, 116 34 Αθήνα, τηλ.: 210 7518344, Fax: 210 7518316, [email protected]

ια) Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά,

ιβ) Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό,

ιγ) Ξύδι (π.χ. παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).

Υποβολή Προτάσεων

Η υποβολή προτάσεων θα ξεκινήσει την 16/5 και θα ολοκληρωθεί την 18/8.

Δείτε περισσότερα εδώ.

 

You might also like