Πως αντιμετωπίζονται οι πρόωρες γεννήσεις ή αμβλώσεις των αγελάδων;

Σύμφωνα με σειρά μελετών που προέρχονται από μια σειρά διεθνείς οργανισμούς υγείας που σχετίζονται με τα ζώα, για τις λοιμώδεις αμβλώσεις των αγελάδων, το χρονικό διάστημα μεταξύ της μόλυνσης του φράγματος και της άμβλωσης μπορεί να εκτείνεται ακόμη και σε αρκετές εβδομάδες. Κάτι που υποδηλώνει πως μέχρι τη στιγμή της άμβλωσης ή της πρόωρης γέννησης, είναι πιθανόν να μην μπορεί να διαγνωστεί ο μολυσμένος οργανισμός.

 

Παρά το γεγονός πως το ποσοστό των διαγνώσεων των μολυσματικών ασθενειών σε περιπτώσεις έκτρωσης είναι χαμηλό, καθώς κινείται στα επίπεδα του 33%, εντούτοις όμως αυτό δεν σημαίνει πως μόνο το 1/3 των αμβλώσεων οφείλονται σε κάποιας μορφής μολυσματική αιτία. Σε κάθε περίπτωση, όμως, συνιστάται να προωθήσετε δείγματα της άμβλωσης, της πρόωρης ή καθυστερημένης γέννησης προς εξέταση σε εξειδικευμένα εργαστήρια. Πόσο, μάλλον, από τη στιγμή κατά την οποία κανείς δεν μπορεί να προβλέψει εάν και πότε ξεκινά μια… καταιγίδα από εκτρώσεις ή πρόωρες γεννήσεις, και κατ’ επέκταση αυτήν που αντιμετωπίσατε μπορεί να αποτελεί την πρώτη από πολλές ακόμη που ακολουθούν.

Το τρίμηνο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου, συνήθως θεωρείται ως η περίοδος αιχμής των αμβλώσεων για τα κοπάδια που πραγματοποιούν τοκετό κατά τη διάρκεια της άνοιξης. Για αυτό και χρειάζεται πρόσθετη επαγρύπνηση για την κατά το δυνατόν πιο αποτελεσματική προφύλαξη των ζώων και την άμεση αντιμετώπιση αμά τη εμφανίσει κάποιου αρνητικού γεγονότος.

Άμεσα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε 

Στην περίπτωση κατά την οποία μια αγελάδα καθυστερεί χαρακτηριστικά να γεννήσει, αποβάλλει ή γεννήσει πρόωρα, οι συγκεκριμένες περιπτώσεις θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως σημάδια ύπαρξης πιθανής μόλυνσης. Πως θα πρέπει να κινηθείτε;

  • Αναγνωρίστε και “σημαδέψτε” την αγελάδα που εμφανίζει κάποια από τις ανωτέρω καταστάσεις. Εάν δεν μπορείτε να την καθορίσετε με απόλυτη ακρίβεια, ζητήστε από τον κτηνίατρο να το κάνει με απόλυτη ακρίβεια.
  • Εξοπλιστείτε και φορέστε τον απαιτούμενο προστατευτικό ρουχισμό όταν κληθείτε να αντιμετωπίσετε άμεσα το υλικό της άμβλωσης ή της πρόωρης γέννησης.
  • Συζητήστε και πληροφορηθείτε σε βάθος από τον κτηνίατρό σας σχετικά με το σύνολο των υγειονομικών πτυχών που αφορούν το ζήτημα, καθώς επίσης και ποιες ενέργειες απαιτούνται εκ μέρους σας για την ευρύτερη γνωστοποίηση του γεγονότος στις αρμόδιες αρχές, καθώς επίσης και των εξετάσεων που θα πρέπει να ακολουθήσουν των σχετικών περιστατικών άμβλωσης, καθυστερημένης ή πρόωρης γέννησης.
  • Αφαιρέστε, μετακινήστε και καθαρίστε με επιμέλεια το υλικό (έμβρυο) της άμβλωσης τοποθετώντας το σε μια υψηλής αντοχής πλαστική σακούλα, δέστε το με σύρμα, ενώ στη συνέχεια τοποθετήστε το παραπάνω σε μια ακόμη σακούλα εξωτερικά, την οποία και αυτήν θα πρέπει να δέστε. Έπειτα, θα πρέπει να το πάτε στον κτηνίατρο  είτε σε κάποιο Περιφερειακό κτηνιατρικό εργαστήριο προκειμένου να το εξετάσουν εκτενώς και να το απορρίψουν τηρώντας τις δέουσες διαδικασίες.
  • Πλύντε και απολυμάνετε με μεγάλη προσοχή και έμφαση στις λεπτομέρειες ολόκληρη την περιοχή στην οποία έλαβε χώρα η άμβλωση ή η πρόωρη γέννηση.
  • Αμέσως, απομονώστε την αγελάδα που εμφάνισε το περιστατικό, ενώ θεωρείται ως απόλυτα αναγκαίο να την κρατήσετε μακριά από άλλες έγκυες αγελάδες για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 3 εβδομάδων έως ότου οι κολπικές εκκρίσεις έχουν σταματήσει και έχετε λάβει τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων.
  • Μην ξεχνάτε πως όλα τα νεκρά έμβρυα, που έχουν προέλθει από εκτρώσεις, πρόωρες γεννήσεις ή εν γένει λόγους θνησιγένειας θα πρέπει να ληφθούν ιστολογικά τμήματα και να ελεγχθούν για την ιογενή Διάρροια και Νόσο των Βλεννογόνων (BVD). Αυτή, πρόκειται για ένα λοιμώδες νόσημα των βοοειδών, η οποία μάλιστα αποτελεί σημαντικό πρόβλημα στις Ελληνικές εκτροφές.
  • Αποφασίστε με τον κτηνίατρο εάν θα πρέπει να θανατώσετε ή να διατηρήσετε την αγελάδα που εμφάνισε το πρόβλημα στο κοπάδι σας, καθώς επίσης και τι ενέργειες πρέπει να κάνετε προκειμένου να διασφαλίσετε βάσει σχεδίου την υγεία του ζωικού κεφαλαίου σας και δη μόλις βγουν τα σχετικά αποτελέσματα των εξετάσεων.
  • Παρακολουθήστε στενά τις υπόλοιπες έγκυες αγελάδες. Επιθεωρείτε τουλάχιστον μια φορά την ημέρα την ομάδα των εγκύων αγελάδων και απομονώστε άμεσα οποιαδήποτε αγελάδα εμφανίσουν δείγματα επικείμενης άμβλωσης.
  • Βεβαιωθείτε πως κανένα ζώο (και δη σκυλιά ή αλεπούδες) δεν έχει άμεση πρόσβαση στους καθαρισμούς και στο σχετικό υλικό. Π.Μ.

Δημοσιεύτηκε στο 2ο τεύχος του Dairy News, Μάρτιος 2016.

You might also like