Το πρόβλημα των αντιβιοτικών υπολειμμάτων κατά το άρμεγμα

Μόνο ως σπάνια δεν μπορεί να θεωρηθεί η περίπτωση κατά την οποία οι παραδόσεις γάλακτος βρέθηκαν να είναι θετικές σε υπολείμματα αντιβιοτικών, γεγονός το οποίο και λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του αρμέγματος. Μάλιστα, σε αρκετές από τις πλέον εξελιγμένες γαλακτοπαραγωγές χώρες σε διεθνές επίπεδο η σχετική νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες επεξεργασίας γάλακτος να προχωρήσουν στην επιβολή χρηματικών κυρώσεων-πέναλτι εάν συμβεί το προαναφερθέν γεγονός.

 

Οι γαλακτοπαραγωγοί πέρα από ενήμεροι, οφείλουν να είναι ευαισθητοποιημένοι και ιδιαίτερα προσεκτικοί πως τα υπολείμματα αντιβιοτικών δεν υφίστανται κατά το χρόνο του αρμέγματος και δη των αγελάδων που έχουν πρόσφατα γεννήσει και το φρεσκο-παραγόμενο γάλα τοποθετείται σε μια μεγάλη δεξαμενή. Ιδιαίτερα κατά τις ελάχιστες περιόδους που διακρίνονται από έντονη ξηρασία, όταν και οι χρόνοι της παρακράτησης του γάλακτος για αντιβιοτική θεραπεία της ίδιας της αγελάδας βρίσκεται εν  εξελίξει.

Ωστόσο, με την απουσία των ποσοστώσεων, ορισμένοι γαλακτοπαραγωγοί μπορεί και να έχουν προχωρήσει στο άρμεγμα για λίγο περισσότερο χρόνο σε σύγκριση με ότι συνέβαινε τα προηγούμενα έτη. Αυτή δε, μπορεί να οδηγήσει σε μικρότερη περίοδο ξηρότητας για ορισμένες αγελάδες. Εάν κάποιος επαγγελματίας αγελαδοτρόφος ή γαλακτοπαραγωγός έχει κάνει κάτι τέτοιο, τότε θα πρέπει να ελέγχουν ακόμη πιο σχολαστικά πως η ξηρά περίοδος κάθε αγελάδας που θεραπεύεται είναι τουλάχιστον το ίδιο μακρά όπως και ή αντίστοιχη της μίνιμουμ περιόδου ξηρασίας του αντιβιοτικού που χρησιμοποιείται.

Η γαλουχία σε νωρίτερα στάδια αποτελεί μια ιδιαίτερα μεγάλη στιγμή κινδύνου και υψηλού ρίσκου για τα υπολείμματα που προέρχονται από δεξαμενές αποθήκευσης, ιδιαίτερα τα αντιβιοτικά, τα οποία και μπορούν να εξελιχθούν σε ένα πολύ σοβαρό θέμα για την εν γένει ασφάλεια των τροφίμων και κατ’ επέκταση του καταναλωτικού κοινού.

Πολλές εταιρείας επεξεργασίας γάλακτος σε διεθνές επίπεδο προχωρούν στη διαδικασία της πραγματοποίησης προ-ελέγχου στο γάλα που συλλέγεται κατά τους ανοιξιάτικους μήνες.

 

Βήματα προστασίας και αποφυγής μολύνσεων 

Το ερώτημα που προκύπτει αβίαστα είναι με ποιο τρόπο οι επαγγελματίες αγελαδοτρόφοι και γαλακτοπαραγωγοί θα αποφύγουν τα προβλήματα που προκύπτουν από τα υπολείμματα χρήσης αντιβιοτικών από τις αγελάδες και της περαιτέρω διείσδυσής τους στο γάλα που παράγουν. Έτσι, λοιπόν:

Κατ’ αρχήν, ιδιαίτερα αποδοτική όσο και χρηστική κρίνεται η διαδικασία να σημειώσετε τις ακριβείς ημερομηνίες που σχετίζονται με κάθε αγελάδα ξεχωριστά, λ.χ. πότε υποβλήθηκαν σε θεραπεία με την χρήση αντιβιοτικών, την ακριβή διάρκεια των περιόδων παρακράτησης τους κ.ο.κ. Στην περίπτωση κατά την οποία οι αγελάδες έχουν γεννήσει πρόωρα, τότε θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η ελάχιστη περίοδος ξηρότητας έχει παρέλθει πριν καν τοποθετήσετε το γάλα της μέσα στη δεξαμενή αποθήκευσης.

Αν υποψιάζεστε ότι έχει συμβεί κάποιο σφάλμα με το αρχείο της ταυτότητας της αγελάδας, τη θεραπεία ή την ημερομηνία του τοκετού της, τότε δεν θα πρέπει με κανένα τρόπο να τοποθετηθεί το γάλα στο δοχείο. Αυτό, έως ότου επιλυθεί το ζήτημα και γίνουν οι κατάλληλες διευκρινίσεις. Παράλληλα, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει άμεσα να συμβουλευτείτε την συνεργαζόμενη εταιρεία-επεξεργασίας του γάλατός σας αμέσως!

Πολλές εταιρείας επεξεργασίας γάλακτος σε διεθνές επίπεδο προχωρούν στην διαδικασία της πραγματοποίησης προ-ελέγχου στο γάλα που συλλέγεται κατά τους ανοιξιάτικους μήνες. Κατ’ αυτό τον τρόπο, οι γαλακτοκόμοι και οι αγελαδοτρόφοι διασφαλίζουν πως οι δεξαμενές αποθήκευσης γάλακτος που διαθέτουν στις εγκαταστάσεις τους είναι “καθαρές” από υπολείμματα.

Τέλος, στην περίπτωση κατά την οποία υποψιάζεστε πως εάν και η παραμικρή αγελάδα αρμέγεται κατά λάθος μέσα στην δεξαμενή, τότε ο επαγγελματίας θα πρέπει να ενημερώσει κατά το δυνατόν πιο σύντομα της εταιρεία-επεξεργαστή του γάλακτος προκειμένου να αποφευχθεί η μόλυνση ολόκληρου του σιλό στο οποίο και συγκεντρώνεται το γάλα. Π.Μ.

Δημοσιεύτηκε στο 2ο τεύχος του Dairy News, Μάρτιος 2016.

You might also like