Ικανοποιημένος ο ΣΕΒΕ από την ‘Ενιαία Ταυτότητα’

Σημαντικό εργαλείο εξωστρέφειας για τα ελληνικά προϊόντα αγροδιατροφής. 

Σημαντικό εργαλείο ενίσχυσης της εξωστρέφειας συνιστά για τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης σε συνεργασία με το Εnterprise Greece για την Ενιαία Ταυτότητα για τα ελληνικά προϊόντα αγροδιατροφής που αποτελούν το 23% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών.

 

Ο ΣΕΒΕ εκφράζει την ικανοποίησή του για την υλοποίηση της εξαγγελίας του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξη Χαρίτση από το βήμα του Export Summit V στην Θεσσαλονίκη τον Ιούνιο αναφορικά με το πρόγραμμα «Ανάπτυξη, Προώθηση και Αξιοποίηση της Ενιαίας Ταυτότητας – Σήματος Ποιότητας Προϊόντων και Υπηρεσιών του Αγροδιατροφικού Τομέα». Το πρόγραμμα στοχεύει στη διασφάλιση της ποιότητας των ελληνικών προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα και κατ’ επέκταση στην αναβάθμιση της εικόνας τους στο εξωτερικό καθώς και στην ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισμού και της ανταγωνιστικότητας αυτών των προϊόντων αλλά και των σχετικών με αυτά υπηρεσιών όπως η εστίαση και το εμπόριο.

Ο ΣΕΒΕ διαχρονικά προτείνει «μια εθνική στρατηγική για την αναβάθμιση και ανάπτυξη του πιο δυναμικού εξαγωγικού κλάδου της χώρας (πλην πετρελαιοειδών), αυτού της αγροδιατροφής, με στοχευμένες και ολοκληρωμένες δράσεις κυρίως από το ΕΣΠΑ αλλά και από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, για την παραγωγή και προώθηση προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας σε όλη την αλυσίδα αξίας, από το χωράφι μέχρι το ράφι».

Στο πλαίσιο αυτό ο Σύνδεσμος δηλώνει και πάλι ότι είναι στη διάθεση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και των συναρμόδιων Υπουργείων και «ώστε να συμβάλλει με τη συσσωρευμένη εμπειρία και εξειδίκευσή του στο σχεδιασμό, εξειδίκευση και υλοποίηση αντίστοιχων προγραμμάτων ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση και αποτελεσματικότητά τους προς όφελος της εξωστρέφειας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας».

Πάνω οι εξαγωγές (αλλά και οι εισαγωγές)

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, για το διάστημα Ιανουάριος-Ιούλιος 2017, η αξία των εξαγωγών ανήλθε στο ποσό των 16,6 δισ. ευρώ έναντι 14,3 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα 2016, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 16,5% σε ετήσια βάση, ενώ η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 6,7%. Οι εισαγωγές αγαθών στο εξεταζόμενο διάστημα ανήλθαν σε 29,8 δισ. ευρώ έναντι 25,3 δισ. ευρώ κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2016, σημειώνοντας άνοδο κατά 17,6%.

You might also like