Προτάσεις ΣΕΚ για  το σχέδιο νόμου

Aφορά τη «Διακίνηση και εμπορία νωπών  και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων».

Τις εμπεριστατωμένες προτάσεις του – άρθρο προς άρθρο-  για το σχέδιο νόμου «Διακίνηση και εμπορία νωπών  και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων» δημοσιοποίησε ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας.

 

Σύμφωνα με τον ΣΕΚ και σε γενικές γραμμές «Το νομοσχέδιο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση,  θέτοντας ως στόχο την προάσπιση των συμφερόντων των Ελλήνων κτηνοτρόφων και των καταναλωτών και στη διασφάλιση της ποιότητας των ελληνικών προϊόντων σε πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού».

Επιπρόσθετα, ο Σύνδεσμος θεωρεί ότι η καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές, ιδιαίτερα για τους τομείς του κρέατος και των προϊόντων αυτού και του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων,  αποτελεί εξαιρετικά σοβαρό θέμα  και πάγιο αίτημα του ΣΕΚ, αποσκοπώντας στην ενίσχυση  της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, την αύξηση της ρευστότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και  ειδικότερα των μικρών και μεσαίων οι οποίες παρουσιάζουν έντονα προβλήματα ρευστότητας λόγω των καθυστερημένων πληρωμών, ιδιαίτερα από  τις μεγάλες αλυσίδες super market.

Δείτε όλο το κείμενο ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΕΚ – ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

 

 

You might also like