Ευκαιρίες για τους αγρότες ανέδειξε το Thessaloniki Summit

Η αγροτική οικονομία στο επίκεντρο εκδήλωσης  στο πλαίσιο του Thessaloniki Summit.

H Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα μέσα από τα αναπτυξιακά προγράμματα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, βρέθηκε στο επίκεντρο εκδήλωσης που διοργάνωσαν, στο πλαίσιο του Thessaloniki Summit 2017, το Γραφείο Διαχείρισης Στρατηγικών Προγραμμάτων και το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης – Europe Direct Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Επρόκειτο για παράλληλη εκδήλωση του Summit, η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου, στην αίθουσα «Φίλιππος» του Συνεδριακού Κέντρου «Ιωάννης Βελλίδης».

 

Στους Ευρωπαϊκούς χρηματοδοτικούς πόρους για επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα αναφέρθηκε ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Κεντρικής Μακεδονίας, Θεοφάνης Παπάς.  «Αναμφισβήτητα η Περιφέρειά μας, είναι μια μεγάλη δύναμη στον αγροδιατροφικό τομέα. Έχουμε βάλει ρεαλιστικούς στρατηγικούς στόχους, που θέλουμε να πετύχουμε με το πρόγραμμα προβολής των αγροδιατροφικών προϊόντων της περιοχής μας για την επόμενη διετία. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα, μέσω του οποίου προβάλαμε και θα προβάλουμε τα εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα της Μακεδονικής γης τόσο στις εγχώριες αγορές, όσο και στις αγορές του εξωτερικού», είπε.

Έκανε ειδική αναφορά στο πρόγραμμα ενίσχυσης νέων γεωργών, για το οποίο υποβλήθηκαν περίπου 3.200 αιτήσεις και εντάχθηκαν στην πρώτη φάση περίπου 2.000 δικαιούχοι. Ήδη οι δικαιούχοι του προγράμματος πληρώθηκαν την πρώτη δόση των ενισχύσεων. Πρόκειται για κονδύλια 27,5 εκατομμύρια ευρώ, από συνολικά 43,6 εκατ. ευρώ που έχουν κατανεμηθεί για την Κεντρική Μακεδονία.

Υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  διαθέτει: για τα σχέδια βελτίωσης αγροτικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων 66,5 εκατομμύρια ευρώ, για την αγροτική οδοποιία 6,7 εκατομμύρια ευρώ, για την ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας έξι εκατομμύρια ευρώ, ενώ για την ενίσχυση μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού 1,7 εκατομμύρια ευρώ.

«Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στη διάρκεια της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020 έχει δρομολογήσει την υλοποίηση δράσεων αγροτικής ανάπτυξης 220 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων μέχρι σήμερα, μας έχουν κατανεμηθεί και εκχωρηθεί προς διαχείριση περίπου 143 εκατομμύρια  ευρώ, τα οποία από την πλευρά μας με γοργούς ρυθμούς προσπαθούμε να τα διοχετεύσουμε στην πραγματική οικονομία», κατέληξε.

Ο προϊστάμενος διεύθυνσης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης αναφέρθηκε στη δημιουργία ενός και μοναδικού σημείου διεπαφής με τον Επιχειρηματία (One Stop Shop), το οποίο παρέχει αφενός έγκυρη πληροφόρηση για κάθε διαδικασία της Περιφέρειας  (απαιτούμενες ενέργειες και δικαιολογητικά) και αφετέρου αποδέχεται αιτήσεις και αναλαμβάνει την διεκπεραίωση των υποθέσεων στις πιο σημαντικές ή χρονοβόρες περιπτώσεις.

Έτσι, ο επιχειρηματίας έχει επαφή με μία μόνο υπηρεσία, η οποία αναλαμβάνει να ολοκληρώσει το αίτημα του. «Επίσης, θα συσταθεί ένα αποθετήριο μελετών και καλών πρακτικών  για τους δυναμικούς τομείς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Μέσω του one stop shop θα παρέχεται πληροφόρηση για δυνατότητες χρηματοδότησης σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και για άλλες δράσεις που ενδιαφέρουν τους επιχειρηματίες. Προωθείται επίσης, η δημιουργία ενός δικτύου προ-θερμοκοίτησης επιχειρηματικών ιδεών σε περιφερειακό επίπεδο και ιδιαίτερα σε αγροτικές περιοχές», ανέφερε χαρακτηριστικά. 

Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων

Στις θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων τροφίμων αναφέρθηκε ο Διευθυντής Γραφείου Στρατηγικών Προγραμμάτων της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, Δρ. Φίλιππος Παπαδόπουλος. «Οι θερμοκοιτίδες τροφίμων είναι ένα αναπτυξιακό εργαλείο, το οποίο κατά κύριο λόγο χρησιμοποιούνται στις ΗΠΑ, την Αυστραλία, την Ασία, την Αφρική και σε ένα πολύ μικρότερο βαθμό την Ευρώπη. Είναι εργαλεία τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης για τη δημιουργία, σύσταση και λειτουργία μικρών αγροδιατροφικών επιχειρήσεων. Κατά κύριο λόγο είναι αποτελέσματα συνεργασίας εκπαιδευτικών – πανεπιστημιακών οργανισμών και κρατικών δομών (περιφέρειας ή κράτους). Στόχος τους είναι να καλύψουν το κενό ανάμεσα στην επιχειρηματική ιδέα και τη σύσταση της επιχείρησης. Κοντολογίς: ‘έχω μία ιδέα αλλά καθώς δεν υπάρχει θερμοκοιτίδα, πρώτα κάνω την επένδυση και μετά ανακαλύπτω αν ήταν σωστή η ιδέα!’. Οι θερμοκοιτίδες τροφίμων αποτελούν ένα crash test χωρίς να πάρει κανείς το ρίσκο της επένδυσης. Εφόσον, το crash test είναι πετυχημένο, συνεχίζεις να λειτουργείς την επένδυση και παράλληλα έχεις έσοδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Δρ. Παπαδόπουλος ξεκαθάρισε ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν παραγωγικές θερμοκοιτίδες, αλλά μόνο διοικητικής υποστήριξης και δεν έκρυψε το ενδιαφέρον της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής να συνεχίσει την έρευνα πάνω στο αντικείμενο των θερμοκοιτίδων τόσο στον κλάδο των τροφίμων, όσο και σε εκείνον του αγροτοκτηνοτροφικού τομέα.

O Διευθυντής Γραφείου Στρατηγικών Προγραμμάτων της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, Δρ. Φίλιππος Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στις θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων τροφίμων.

 

Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις καινοτομίας στη βιομηχανία τροφίμων, ήταν το αντικείμενο της εισήγησης της Global Research and Innovation Manager, Associate Principal Scientist, Mondelèz Int. R&D, Κέλυ Φουρτούνη. Παρουσίασε παραδείγματα από διάφορες προσεγγίσεις καινοτομίας π.χ. την αντιμετώπιση υφιστάμενων καταναλωτικών αναγκών εν αντιθέσει με τη δημιουργία ενός νέου τομέα στην αγορά τροφίμων.

Επίσης, προχώρησε σε μία επισκόπηση ενός πλαισίου καινοτομίας που επιστρατεύεται για την αντιμετώπιση προκλήσεων στις βιομηχανίες τροφίμων και όχι μόνο. Τόνισε την σημασία της διεπιστημονικής έρευνας και της συνεργασίας πολλαπλών ομάδων ειδικών, καθώς και η σπουδαιότητα του σχηματισμού συνεργατικών δικτύων, π.χ. επιχειρήσεων και ερευνητικών ιδρυμάτων και έδωσε έμφαση στον βασικό ρόλο κυβερνητικών και Ευρωπαϊκών φορέων για τη δημιουργία κέντρων καινοτομίας ώστε να αντιμετωπιστούν οι τωρινές και μελλοντικές προκλήσεις στη βιομηχανία τροφίμων.

«Για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων, καθίσταται απαραίτητη μία ολιστική προσέγγιση, η οποία να επικεντρώνεται στην παραγωγή ισορροπημένων διατροφικά προϊόντων – λειτουργικών τροφίμων, λαμβάνοντας υπ’όψιν βιώσιμες παραγωγικές διαδικασίας που ωφελούν τις τοπικές αγορές και κοινωνίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

You might also like