Στο Παστέρ η διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου COST  από σήμερα

Αφορά τις ζωοανθρωπονόσους που προκαλούνται από παράσιτα

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Δράσης  COST TD1302 με τίτλο “European Network on Taeniosis/Cysticercosis-CYSTINET” διοργανώνεται στις 23-25 Οκτωβρίου 2017 στην Αθήνα, επιστημονική συνάντηση, που αφορά τις ζωοανθρωπονόσους που προκαλούνται από τα παράσιτα που ανήκουν στην ομάδων κεστωδών (ταινίες)- (ταινίωση/ νευροκυστικέρκωση). Η εκδήλωση λαμβάνει χώρα  στο Αμφιθέατρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ.

 

Το πρόβλημα των ζωωανθρωπονόσων αποτελεί σήμερα ένα σημαντικό πεδίο  έρευνας  αφού στοχεύει στη σχέση -μεταφορά ασθενειών των ζώων στον άνθρωπο και εμπίπτει στη φιλοσοφία της ενιαίας υγείας.

Τα προγράμματα COST Action είναι ευρωπαϊκά προγράμματα δικτύωσης επιστημόνων στην Ευρώπη και το εν λόγω πρόγραμμα CYSTINET (www.cystinet.org) πραγματεύεται δύο πολύ σημαντικές ζωοανθρωπονόσους την ταινίωση και κυκστικέρκωση και στόχος είναι η δημιουργία αποτελεσματικών προγραμμάτων διάγνωσης, αντιμετώπισης και πρόληψης των νοσημάτων αυτών.

Το συνέδριο στηρίζει ουσιαστικά την αρχή της ενιαίας υγείας (One Health) και θα το παρακολουθήσουν ειδικοί επιστήμονες Μικροβιολόγοι, Παρασιτολόγοι, Νευροχειρουργοί, Νευρολόγοι, Ιατροί άλλων ειδικοτήτων, Κτηνίατροι, Βιολόγοι από 29 χώρες ευρωπαϊκές χώρες. Οι συμμετέχοντες είναι στην πλειοψηφία τους  καθηγητές πανεπιστημίων ή ερευνητές διακεκριμένων ερευνητικών κέντρων.

Το συνέδριο αυτό επισφραγίζει και κλείνει την επιτυχή αυτή τετραετή επιστημονική δράση και έχουν κληθεί να παραστούν και ειδικοί  καλεσμένοι, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA), και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) (πλήρης κατάλογος με ονόματα και ιδιότητες των συμμετεχόντων θα είναι στη διάθεση της διοίκησης του Νοσοκομείου πριν την έναρξη της συνάντησης).

Επιπλέον θα συμμετέχουν καλεσμένοι ομιλητές από Αμερική και Ινδία καθώς και εκπρόσωποι παγκόσμιων Οργανισμών όπως ο WHO (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας) FAO (Food & Agriculture Organization)  και ο OIE ( Office International des Epizooties).  Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου, το οποίο αναμένεται οτι θα παρακολουθήσουν 80 σύνεδροι,  θα είναι τα αγγλικά.

Στη φωτογραφία στιγμιότυπο από το 2nd CYSTINET Meeting του 2016 το οποίο είχε πραγματοποιηθεί στη Λιουμπλιάνα στη Σλοβενία στις 27-28 Σεπτεμβρίου 2016 στη Σχολή Ιατρικής του εκεί Πανεπιστημίου.

You might also like