Διευκρινήσεις για την έκδοση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Δυνατότητα υποβολής απλής αίτησης μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου- θετικοί οι κτηνοτρόφοι.

Διευκρινιστική εγκύκλιο για τη διαδικασία έκδοσης άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός και πλησίον οικισμών εξέδωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΥπΑΑΤ, Νίκος Αντώνογλου. Οι κτηνοτρόφοι ανέμεναν μια τέτοια απόφαση κι ανταποκρίνονται θετικά.

 

Με την εγκύκλιο αποσαφηνίζονται θέματα ελάχιστων αποστάσεων, χρήσης γης, προϋποθέσεων για την ένταξη μιας κτηνοτροφικής εγκατάστασης στη διαδικασία έκδοσης άδειας διατήρησης, απόδειξης ύπαρξης ζωικού κεφαλαίου και τυχόν μεταβίβασης αυτού.

Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι η έκδοση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης είναι δυνατή ακόμη και στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις, όχι μόνο από οικισμούς, πόλεις κ.ά., αλλά και από τους υπόλοιπους χώρους ή δραστηριότητες που χρήζουν προστασίας, δηλαδή από ξενοδοχεία, βιομηχανίες, βιοτεχνίες, νοσοκομεία, εκπαιδευτήρια, μοναστήρια, ποτάμια κ.ά.

Δυνατότητα ένταξης στη διαδικασία έκδοσης της άδειας διατήρησης έχουν όλες οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ανεξάρτητα από τις δεσμεύσεις του χωρικού σχεδιασμού για την περιοχή στην οποία βρίσκεται το γήπεδο της εγκατάστασης. Κατά συνέπεια, στη διαδικασία έκδοσης της άδειας διατήρησης δεν απαιτείται ως δικαιολογητικό η βεβαίωση χρήσεων γης για τη συγκεκριμένη περιοχή.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, για τη διευκόλυνση της έγκαιρης υποβολής των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι φορείς κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν, μέχρι την 04/12/2017, τουλάχιστον την αίτησή τους στην οποία θα δηλώνουν την επιθυμία ένταξής τους στη διαδικασία, ενώ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας μπορούν να τα προσκομίσουν και μετά τις 04/12/2017.

Το Dairy News επικοινώνησε με τον Κτηνοτροφικό Σύλλογο Περιφέρειας Αττικής ‘Άγιος Γεώργιος’ και την γραμματέα του Μάγδα Κοντογιάννη η οποία χαρακτήρισε εξαιρετικά σημαντική τη συγκεκριμένη εγκύκλιο, θεωρώντας οτι “θα λύσει τα χέρια πολλών κτηνοτρόφων στην Αττική”.

Όπως μας ενημέρωσε η δραστήρια κτηνοτρόφος και συνδικαλίστρια, οι κτηνοτρόφοι της Αττικής ξεκινούν από τις 22 Νοεμβρίου τις αιτήσεις και ο αριθμός των αιτούντων αναμένεται να είναι μεγάλος, απόδειξη του πόσο σημαντική είναι η κτηνοτροφία ακόμα και στην Αττική. Η ίδια διατηρεί κάποιες επιφυλάξεις για το πως θα κινηθούν τα πράγματα όσο αφορά τα δασικά ζητήματα, καθώς σε αυτά εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες.

You might also like