Ήρθε το Προσχέδιο Νόμου για τον ΕΛΓΟ – Δήμητρα

Σε εσωτερική διαβούλευση μέχρι την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017.

Σχέδιο  Νόμου που αφορά την οργάνωση και λειτουργία του ΕΛΓΟ – Δήμητρα αναρτήθηκε  στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην πλατφόρμα των διαβουλεύσεων,  καθώς και στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ – Δήμητρα (www.elgo.gr) και έχει τεθεί σε εσωτερική διαβούλευση  η οποία θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017.

 

Μετά την επεξεργασία των σχολίων – προτάσεων που θα κατατεθούν,  θα επακολουθήσει η καθιερωμένη Δημόσια Διαβούλευση επί του Τελικού κειμένου του Σχεδίου Νόμου.

Στο «Σχέδιο Νόμου του ΕΛΓΟ – Δήμητρα» επισημαίνεται ότι από την εποχή της σύστασή του το 2011, όταν και συγκροτήθηκε από τη συγχώνευση των τεσσάρων αυτοτελών νομικών προσώπων  υπό την πίεση του πρώτου Μνημονίου, πολλές και σημαντικές οριζόντιες ρυθμίσεις της γενικότερης νομοθεσίας του κράτους, άλλες άμεσα  και άλλες έμμεσα, έθεσαν εκτός ισχύος και εφαρμογής διατάξεις της καταστατικής ΚΥΑ του ΕΛΓΟ – Δήμητρα.

Ειδικά τα τελευταία χρόνια, τα ζητήματα που αφορούν το ενιαίο βαθμολόγιο και μισθολόγιο για τις κατηγορίες προσωπικού εκτός των ερευνητών και στην αξιολόγησή του, οι διαδικασίες επιλογής στελεχών στις θέσεις ευθύνης, το ειδικό μισθολόγιο των ερευνητών και την αξιολόγησή τους κ.λπ. έχουν γίνει αντικείμενο αντιπαράθεσης στο εσωτερικό του Οργανισμού ενώ έχουν παρατηρηθεί και φαινόμενα ακραίων αντιδράσεων όπως καταλήψεις γραφείων κ.λπ.

Το κείμενο του προσχεδίου που παρουσιάζεται και τίθεται σε διαβούλευση, σύμφωνα με τους συντάκτες του, προσπαθεί:

Να προσαρμόσει τη βασική οργάνωση του Οργανισμού «ως νομικού προσώπου  που ανήκει στο κράτος»  στα ισχύοντα στη γενικότερη νομοθεσία, βγάζοντάς το από τη χωρία των μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ΔΕΚΟ.

Να συγκεντρώσει, επικαιροποιήσει και ενιαιοποιήσει – όσο αυτό είναι εφικτό – την ειδική και διάσπαρτη νομοθεσία που αφορά στις πολύπλευρες  αρμοδιότητές του, καλύπτοντας κενά ή ατέλειες της καταστατικής νομοθεσίας του Οργανισμού.

Να τονίσει και διακρίνει τον ξεχωριστό χαρακτήρα του τομέα της αγροτικής έρευνας, ώστε να αποφεύγονται οι δυσκολίες που παρουσιάζονται στην ανάληψη ερευνητικών έργων μετά τη συγχώνευση του ΕΘΙΑΓΕ στον ΕΛΓΟ – Δήμητρα.

Για τον σκοπό αυτόν με το προσχέδιο προτείνεται η υιοθέτηση του συνόλου των ρυθμίσεων του νόμου πλαισίου για την έρευνα και τεχνολογία που ισχύει και εφαρμόζεται στα Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα της ΓΓΕΤ.

Δημιουργούνται επτά Περιφερειακά Συμβούλια με αποκλειστικό σκοπό τον συντονισμό των δομών και δραστηριοτήτων, τη βέλτιστη αξιοποίηση του δυναμικού και των υποδομών και την ανάπτυξη συνεργιών σε περιφερειακό επίπεδο, στη θέση των πέντε Κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης που προβλέφθηκαν με την πρώτη συμπλήρωση της καταστατικής ΚΥΑ του Οργανισμού τον Οκτώβριο του 2014, τα οποία μέχρι σήμερα δεν λειτούργησαν ούτε επιδιώχθηκε η λειτουργία τους.

Κεντρική φωτογραφία (http://akigdy.blogspot.gr/): στιγμιότυπο από παλαιότερη κινητοποίηση εργαζομένων στον ΕΛΓΟ- Δήμητρα. 

You might also like