Ευάγγελος Σ. Λάζος, Ανδριάνα Ε. Λάζου: Επεξεργασία τροφίμων 1

Ευάγγελος Σ. Λάζος, Ανδριάνα Ε. Λάζου

Επεξεργασία τροφίμων 1- Διεργασίες Συντηρήσεως με Θέρμανση, Χαμηλές Θερμοκρασίες & Ακτινοβολουμένη Ενέργεια

Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2017

ISBN 978-960-02-3280-6

Σελ. 667

Τιμή: 71 ευρώ

Η επεξεργασία των τροφίμων, έχει ως στόχο τη διατήρηση της ασφάλειας και των θρεπτικών, οργανοληπτικών, φυσικοχημικών και βιολογικών χαρακτηριστικών των τροφίμων, ενώ συγχρόνως θα πρέπει να ικανοποιεί τις αυξημένες απαιτήσεις των καταναλωτών για ασφαλή, θρεπτικά, σταθερά και ευκολόχρηστα τρόφιμα. Τούτο οδήγησε στη μελέτη και αναδιοργάνωση των μεθόδων επεξεργασίας τροφίμων και στην ανάπτυξη νέων και αναδυομένων τεχνολογιών.

Υπό το πρίσμα αυτό, το βιβλίο  «Επεξεργασία Τροφίμων 1: Διεργασίες Συντηρήσεως με Θέρμανση, Χαμηλές Θερμοκρασίες & Ακτινοβολουμένη Ενέργεια» ασχολείται τόσο με την εμβάθυνση των αρχών, όσο και με την εφαρμογή των μεθόδων συντηρήσεως των τροφίμων. Ειδική έμφαση δίδεται στις αρχές, τους υπολογισμούς και τις εφαρμογές των τεχνολογιών αυτών της επεξεργασίας τροφίμων.

Όλα τα κεφάλαια έχουν γραφεί σε ικανό βάθος και έκταση, ενώ συμπεριλαμβάνεται ένας σημαντικός αριθμός λυμένων προβλημάτων και ασκήσεων. Καλύπτονται αντικείμενα όπως η εισαγωγή στην επεξεργασία τροφίμων και η ίδρυση μονάδων παραγωγής τροφίμων, η θερμική επεξεργασία και η εφαρμογή της, η συντήρηση με χαμηλές θερμοκρασίες συμπεριλαμβανομένων της ψύξεως, των τροποποιημένων ατμοσφαιρών, της καταψύξεως και της διακινήσεως των εψυγμένων και κατεψυγμένων τροφίμων, καθώς και η συντήρηση με τη χρήση ιοντίζουσας ακτινοβολίας, ραδιοσυχνότητας, μικροκυμάτων και ακτινοβολίας IR.

Λόγω της μεγάλης σπουδαιότητας από την άποψη του μεγέθους της βιομηχανικής εφαρμογής, γίνεται ιδιαίτερη και σε μεγάλο βάθος ανάπτυξη των αντικειμένων αυτών, τα οποία αποτελούν και τους βασικότερους κλάδους της βιομηχανίας τροφίμων.

Το βιβλίο αυτό αποτελεί απαραίτητο βοήθημα για τους ασχολούμενους στον τομέα των τροφίμων και επίσης ένα βιβλίο αναφοράς για επαγγελματίες, επιστήμονες και τεχνολόγους που ασχολούνται με την επεξεργασία τροφίμων, καθώς και για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Οι συγγραφείς

Ευάγγελος Λάζος: καθηγητής Επεξεργασίας Τροφίµων  και υπεύθυνος του Εργαστηρίου Επεξεργασίας Τροφίµων, Πρόεδρος του Τµήµατος Τεχνολογίας Τροφίµων, ∆ιευθυντής του Μεταπτυχιακού προγράµµατος Σπουδών στην Επιστήµη & Τεχνολογία Τροφίµων (Master of Food Science & Technology) και µέλος της Συνέλευσης του ΤΕΙ Αθήνας. Υπήρξε για χρόνια τεχνικός σύμβουλος επιχειρήσεων τροφίμων,  ενώ υπήρξε και πρόεδρος στον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίµων (ΕΦΕΤ).

Η Ανδριάνα Ε. Λάζου: έχει πτυχίο από τη Σχόλη Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ και το 2011 ολοκλήρωσε στην ίδια σχολή  τη διδακτορική διατριβή της µε θέµα “Μελέτη Ιδιοτήτων Τροφίµων Εκβολής”. Έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα ως σύμβουλος επιχειρήσεων ενώ έχει σημαντική διδακτική εμπειρία.

You might also like