Τα μικρά Κυκλαδονήσια στην Πρωτοπορία

Συνεργατικές επιχειρήσεις στον πρωτογενή τομέα- ξεκίνησε η προσπάθεια.

Στις 13/3/2018, στην Κορησία της Κέας,  πραγματοποιήθηκε η πρώτη Ανοικτή Συζήτηση για την δημιουργία δύο συνεργατικών επιχειρήσεων στον πρωτογενή τομέα στα μικρά Κυκλαδονήσια.
Κείμενο: Δημήτρης Μιχαηλίδης*

 

Εκδήλωση με τον ίδιο σκοπό πραγματοποιήθηκε 16/3/2018, στο Επιμελητήριο Κυκλάδων, στη Σύρο (και μέσω τηλεδιάσκεψης στην Άνδρο, Θήρα, Μύκονο, Νάξο, Πάρο, Μήλο & Τήνο) έγινε η πρώτη μαζική ενημέρωση όσων ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε μια από τις δύο συνεργατικές δομές στα μικρά Κυκλαδονήσια. Το καταγεγραμμένο ηλεκτρονικά υλικό από την τηλεδιάσκεψη είναι διαθέσιμο από το Επιμελητήριο Κυκλάδων.

Ήδη προγραμματίσθηκαν, πάντα σε συνεργασία με τους κατά τόπους Δημάρχους, αλλά και τις άλλες τοπικές δομές, όπως Αγροτικοί Σύλλογοι, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Σύλλογοι Εμπόρων & Επαγγελματιών, Πολιτιστικοί Σύλλογοι κ.λπ., οι αμέσως επόμενες Ανοικτές Συζητήσεις στην Κύθνο, στη Σίφνο, στη Σέριφο, στην Κίμωλο και στη Μήλο, ενώ αμέσως μετά θα γίνουν Ανοικτές Συζητήσεις στην Αμοργό και στη Σχοινούσα (με φιλοδοξία να μπορέσουν να έλθουν για ενημέρωση-συζήτηση και από τα νησιά Δονούσα, Κουφονήσια και Ηρακλειά). Οι Ανοικτές Συζητήσεις θα συνεχισθούν και μετά την Ανάσταση στα υπόλοιπα μικρά Κυκλαδονήσια.

Το πρόγραμμα έχει Ανοικτές Συζητήσεις, στις οποίες προσκαλούνται όλοι οι κάτοικοι και ενδιαφερόμενοι για τα μικρά Κυκλαδονήσια, στα:

20/3/2018, Κύθνος, Χώρα, Δημαρχείο, 19.30

20/3/2018, Κύθνος, Δρυοπίδα, Πολιτ. Κέντρο, 19.00

22/3/2018, Σίφνος, Αρτέμωνας, Πολ. Κέντρο, 10.00

23/3/2018, Σέριφος, Αίθουσα ΠΕΡΣΕΑΣ, 18.00

24/3/2018, Κίμωλος, Δημαρχείο, 12.00

24/3/2018, Μήλος, Συνεδριακό Ηλιόπουλος, 18.00

29/3/2018, Αμοργός, Χώρα, Δημαρχείο, 18.00

30/3/2018, Σχοινούσα, Σύλλογος Νέων, 19.30

Το Πιλοτικό Πρόγραμμα δύο Συνεργατικών Σχημάτων στα Μικρά Κυκλαδονήσια, μετά από μακρόχρονη κοινωνική ζύμωση με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Συλλόγων Μικρών Κυκλαδονήσων- ΟΣΥΜΙΚ παρουσιάσθηκε από το ΥπΑΑΤ , το Υπουργείο Ναυτιλίας και το Υπουργείο Εργασίας στους Δημάρχους όλων των μικρών Κυκλαδονήσων, μαζί με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στις 9/2/2018.

Μετά από την ανταλλαγή απόψεων αποφασίσθηκε η πρώτη φάση που περιλαμβάνει ευρεία δημοσιότητα και διαβούλευση με όλους τους κατοίκους των μικρών Κυκλαδονήσων, ώστε όσοι ενδιαφερθούν να ενεργοποιηθούν.

Ακολούθως οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συστήσουν τις Ομάδες Δράσης στα νησιά και να συνθέσουν τη συνεργατική επιχειρηματική πρόταση στο ΥπΑΑΤ. Την τεχνική βοήθεια θα καλύψει ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός-ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, όπου και όποιοι την χρειασθούν. Έτσι η κάθε Ομάδα Δράσης θα υποβάλει μετά τον Απρίλιο 2018 την πρότασή της, ώστε να επιλεγούν οι ανταγωνιστικά σωστότερες για να υλοποιηθεί το Πιλοτικό Πρόγραμμα.

Στόχος του σχεδιασμού είναι, μετά την έντονη τουριστική περίοδο του θέρους 2018, κάπου στον Σεπτέμβριο 2018, τα δύο συνεργατικά σχήματα, ένα στην κτηνοτροφία και ένα στον ευρύτερο αγροτικό, να μπορούν να ξεκινήσουν τις διαδικασίες δραστηριοποίησής τους.

Κάθε συνεργατικό σχήμα αφορά μια ομάδα συμπολιτών μας οι οποίοι είτε κατοικούν ήδη στα νησιά, ως επαγγελματίες στον αγροτικό τομέα, είτε θα μπορούσαν να βρίσκονται στα νησιά από τον Σεπτέμβριο 2018 και μετά, μαζί με τις τυχόν οικογένειές τους.

Όπως παρουσίασε στην Ανοικτή Συζήτηση ο κ Παναγιώτης Παπαβασιλείου (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) η Κτηνοτροφική Συνεργατική Δομή θα μπορούσε να προέλθει πιθανόν από οκτώ επαγγελματίες κτηνοτρόφους, από τέσσερις νεοεισερχόμενους στο κτηνοτροφικό επάγγελμα, από έναν γεωτεχνικό, από έναν τυροκόμο και από έναν γενικών καθηκόντων, όλοι συμμέτοχοι στον συνεργατισμό.

Σκοπός τους θα μπορούσε να είναι η παραγωγή ζωοτροφών για τα 1.500-2.000 γιδοπρόβατα των μελών τους, η σωστή εκτροφή, η τυροκόμηση του γάλακτος, και η διάθεση στην τοπική αγορά από την επόμενη τουριστική περίοδο ή και νωρίτερα. Θα μπορούσαν να σκεφθούν ίσως και για τη διάθεση του παραγόμενου κρέατος σε επόμενη φάση.

Ακόμα μπορεί να περιλάβουν δραστηριότητες αγροτουρισμού, όπως η τήρηση προδιαγραφών πολυλειτουργικού αγροκτήματος, η ξενάγηση στις επισκέψιμες εγκαταστάσεις τους, η παροχή μορφών εστίασης με τα τοπικά τους προϊόντα, ή ακόμα και η διάθεση τοπικών προϊόντων στο νησί.


Η στήριξη της επιβίωσης των μελών στον πρώτο κρίσιμο χρόνο λειτουργίας του  πιλοτικού προγράμματος μπορεί να εξασφαλισθεί από το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας. Ο εξοπλισμός θα εξασφαλισθεί από εθνικούς πόρους του ΥπΑΑΤ.


Η γη μπορεί να εξασφαλισθεί από τις σχολάζουσες γαίες που υπάρχουν παντού, και για τις οποίες έχουν κληθεί όλοι οι έχοντες σχέση με τα μικρά Κυκλαδονήσια να καταγράψουν σε σχετικό ερωτηματολόγιο, που έχει σταλεί σε όλους τους Δήμους και είναι διαθέσιμο και σε όποιον άλλον μπορεί να παράσχει σχετικές πληροφορίες για Δημοτικά, Δημόσια, εκκλησιαστικά ή και ιδιωτικά κτήματα.

Το δεύτερο συνεργατικό πιλοτικό σχήμα θα μπορούσε να είναι εστιασμένο στην μελισσοκομία και τα αρωματικά φυτά, πάντα με την πρόθεση να φθάνουν σε μεταποιημένο προϊόν έτοιμο να φθάσει στον καταναλωτή. Απλά εδώ συζητήθηκε να είναι 1000 περίπου μελισσοσμήνη και να έχουν διαθέσιμη ενδεικτικά έκταση περίπου 50 στρεμμάτων.

Πάλι θα απαιτηθούν 6 ασχολούμενοι με τα μελίσσια (4 επαγγελματίες και 2 νεοεισερχόμενοι) και 6 με την καλλιέργεια αρωματικών (4 αγρότες και 2 νεοεισερχόμενοι), ένας γεωτεχνικός και 2 ακόμη για υποστηρικτικές εργασίες, όλοι ισότιμα στο συνεργατικό σχήμα.

Το πιθανό ενδεικνυόμενο συνεργατικό σχήμα μοιάζει ότι μπορεί να είναι μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚοινΣΕπ) για την δημιουργία και την λειτουργία της οποίας μίλησε η κα Πέπη Καστάνη (από την Γενική Γραμματεία Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας, του Υπουργείου Εργασίας).


Στην κεντρική φωτογραφία:  τηλεδιάσκεψη- Ανοικτή Συζήτηση για το Πιλοτικό Πρόγραμμα δύο ΚοινΣΕπ στα μικρά Κυκλαδονήσια, στο Επιμελητήριο Κυκλάδων, (από αριστερά), Αντώνης Μαραγκός (Επιμ. Κυκλάδων), Πέπη Καστάνη (Υπ. Εργασίας), Νάγια Παπαλιάκου (ΑνΥπΑΑΤ), Αθανάσιος Μπουρλέτσικας (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ), Γιάννης Ρούσσος (Επιμελητήριο Κυκλάδων), Πασχάλης Συρίγος (ΟΣΥΜΙΚ), Παναγιώτης Παπαβασιλείου (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) & Δημήτρης Μιχαηλίδης, σε μια αναμνηστική φωτογραφία, Σύρος, 16-3-2018. (Φωτογραφία: Ναταλία Παπαδοπούλου).

O Δημήτρης Μιχαηλίδης είναι αγροτικός δημοσιογράφος (agronea@otenet.gr).

You might also like