Διεπαγγελματική Φέτας: η πρώτη, επίσημη, ανακοίνωση

Αφορά τη συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου και τον προγραμματισμό.

Μετά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στα τέλη του Φεβρουαρίου και την εκλογή του Ιωάννη Βιτάλη (Γαλακτοβιομηχανία Δωδώνη) στη θέση του Προέδρου της Δ.Ο.Φ και του κ. Μιχαήλ Τζιότζιου (Π.Ε.Κ) ως Αντιπροέδρου, το Δ.Σ της Οργάνωσης συνήλθε τη Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018 στον Αλμυρό Βόλου.

 

Τα θέματα θέματα ημερήσιας διάταξης ήταν:

– Εκλογή των υπολοίπων μελών του Δ.Σ

– Προγραμματισμός δράσεων του Δ.Σ και της Δ.Ο.Φ

Σε ότι αφορά την εκλογή των μελών στη θέση του Γραμματέα εκλέχτηκε ο Στέφανος Παντελιάδης (Γαλακτοβιομηχανία Ήπειρος) και στη θέση του ταμία ο Αλέξανδρος Μποτός (Εταιρία Ρούσσας). Τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ απαρτίζουν οι Μιχάλης Φυτάς (ΔΕΛΤΑ) Ιωάννης Γκρίνιας (Π.Ε.Κ) και Νικόλαος Παλάσκας (Ομοσπονδία Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας).

Σε ότι αφορά τον προγραμματισμό δράσεων ακολούθησε γόνιμος διάλογος, κατατέθηκαν απόψεις μέσω των οποίων δόθηκε έμφαση, σε συνεννόηση με τους κτηνοτρόφους με τους οποίους υπάρχει σύμπνοια απόψεων και ομοφωνία στις αποφάσεις, στην επιδίωξη ενίσχυσης της αξίας της φέτας ως προϊόντος δια μέσου της τήρησης των κανονισμών παραγωγής της. Επ’ αυτού θα συγκεκριμενοποιηθούν μέτρα και προτάσεις το προσεχές διάστημα από τη Δ.Ο.Φ.

Τέλος το Δ.Σ αποφάσισε να εντείνει τις προσπάθειές του για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σχετικά με την αναγκαιότητα προστασίας της φέτας ΠΟΠ ως εθνικού προϊόντος.

You might also like