Τοπική ή Κοινοτική Ανάπτυξη; Ένα συνέδριο στις Σέρρες

Διεθνές συνέδριο για τον αγροδιατροφικό τομέα και τις προοπτικές του.

Το Σάββατο, 26 Μαΐου 2018, στις 18.00, στο ξενοδοχείο Φίλιππος Ξενία, στις Σέρρες, στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου «Αγροδιατροφικός Τομέας, Νέες Τεχνολογίες, Επιχειρηματικότητα, Τοπική Ανάπτυξη», ο δημοσιογράφος Δημήτρης Μιχαηλίδης (ΑγροΝέα)  θα παρουσιάσει εισήγηση με θέμα: ” Τοπική ή Κοινοτική Ανάπτυξη;”.

 

Το Διεθνές Συνέδριο διοργανώνει ο Δήμος Σερρών και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του συμφώνου συνεργασίας τους και με την υποστήριξη του Επιμελητηρίου Σερρών, στο ξενοδοχείο Φίλιππος Ξενία Σερρών, 24-27 Μαΐου 2018 (Έναρξη 20.00, 24/5/2018).

Σκοπός του Διεθνούς Συνεδρίου είναι να λειτουργήσει ως δυναμική πλατφόρμα ανταλλαγής θεωρητικών θέσεων, ερευνητικών πορισμάτων και καλών πρακτικών, σε σχέση με τον Αγροδιατροφικό τομέα και γενικότερα την αγροτική ανάπτυξη από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Με την ευκαιρία του συνεδρίου, ο Δ. Μιχαηλίδης σημειώνει:

“Το ενδιαφέρον της ανθρωπότητας για ανάπτυξη είναι πολύ πρόσφατο, σχεδόν μηδαμινό, σε σχέση με τις 11.000 χρόνια από τότε που ο άνθρωπος πραγματοποίησε το πρώτο του μεγάλο άλμα (ή το ‘Πρώτο Κύμα’ κατά τον Αμερικανό κοινωνιολόγο Alvin Tofler), εξημερώνοντας τα πρώτα κατοικίδια ζώα και σπέρνοντας τα πρώτα φυτά. Το δεύτερο κύμα ταυτίζεται με τη βιομηχανική επανάσταση και το τρίτο με την επικράτηση της τεχνολογίας της πληροφορικής.

Το έργο της ανάπτυξης υπεραπλουστευμένα έγκειτο στην απομόνωση των κύριων εξωγενών μεταβλητών και την εφαρμογή των τεχνικών ανάπτυξης όπως έγινε στις ανεπτυγμένες χώρες. Νομίζω ότι αυτό εφαρμόσθηκε μέχρι και σήμερα στην περίπτωση της Ελλάδας και του ΔΝΤ. Κύρια εργαλεία αυτής της ανάπτυξης ήταν (είναι?) η αξιοποίηση της αποταμίευσης, η ταχεία δημιουργία βιομηχανικού κεφαλαίου και η ξένη κεφαλαιακή βοήθεια … 

Η Κοινοτική (Τοπική) Ανάπτυξη, ήδη από το 1986, ορίζεται, ως σχεδιασμένη αλλαγή σε κοινοτικό επίπεδο, που αποβλέπει στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του τοπικού πληθυσμού και μπορεί να υποβοηθηθεί από ένα φορέα αλλαγής, σε τρόπο ώστε να επιτευχθεί η μεγίστη δυνατή συμμετοχή των κατοίκων τόσο στον προσδιορισμό του περιεχομένου του τοπικού προγράμματος αλλαγής, όσο και στην διαδικασία υλοποίησής του”. 

Φτώχεια, τροφή και ‘γεμάτη ζωή’

«Οι περισσότεροι από εμάς που ασχολούμαστε με τα προβλήματα της φτώχειας πιστεύουμε ότι αυτή μπορεί να ξεπερασθεί με εντατικοποίηση της παραγωγικής προσπάθειας. Ξεχνάμε ότι προκαλεί συγχρόνως τόσο την εξάντληση των πλουτοπαραγωγικών πόρων όσο και της ανθρωπιάς. Δίνει υπέρμετρες ευκαιρίες για κέρδη στους λίγους σε βάρος των πολλών. Η τροφή είναι εκείνη που τρέφει και όχι τα χρήματα, είναι η γεμάτη ζωή που κάνει κάποιον ευτυχισμένο και όχι το γεμάτο πορτοφόλι». Rabindranath Tagore, Ινδός ποιητής.
You might also like