Πολύ καλό το α’ τρίμηνο για την Κρι Κρι

Πάνω όλα τα θεμελιώδη μεγέθη της- στα ύψη και οι εξαγωγές.

H βιομηχανία γάλακτος Κρι Κρι δημοσίευσε τις οικονομικές καταστάσεις α’ τριμήνου 2018 και η εικόνα που παρουσιάζει είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική για την πορεία της εταιρείας κατά την τρέχουσα περίοδο.

 

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 18,60 εκατ. ευρώ έναντι 14,63 εκατ. ευρώ το 2017 (αυξημένος +27,1%). Όσο αφορά τα βασικά μεγέθη της κερδοφορίας διαμορφώνονται ως εξής:
– Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε 2,89 εκατ. ευρώ έναντι 2,22 εκατ. ευρώ το 2017.
– Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 2,17 εκατ. ευρώ, έναντι 1,55 εκατ. ευρώ το 2017 .
– Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, ανήλθαν σε 1,57 εκατ. ευρώ, έναντι \1,14 εκατ. ευρώ το 2017.

Στην ελληνική αγορά γιαουρτιού, οι πωλήσεις της Κρι Κρι εμφανίζουν αύξηση +17,6%. Στην επίδοση αυτή, καθοριστικό ρόλο έπαιξε το πρόσφατο επαναλανσάρισμα της σειράς στραγγιστών γιαουρτιών με νέο brand «Στραγγιστό & Αγαπημένο», το οποίο συνοδεύτηκε από έντονη επικοινωνία της ποιοτικής τους αναβάθμισης.

Παράλληλα, ενισχύθηκε η θέση της Κρι Κρι σε προϊοντικές κατηγορίες, με ιδιαίτερη δυναμική, όπως είναι αυτές των παιδικών και των λειτουργικών γιαουρτιών. Πλέον, το μερίδιο σε όγκο της Κρι Κρι αυξήθηκε σε 15,4%, στους τέσσερις πρώτους μήνες του 2018, και συνεχίζει να βρίσκεται στη 2η θέση της κατάταξης [στοιχεία IRI Απρ. 2018].

Στις αγορές του εξωτερικού, οι πωλήσεις γιαουρτιού συνεχίζουν να παρουσιάζουν αλματώδη ανάπτυξη (αύξηση +39,8%). Οι υφιστάμενες κύριες αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιταλίας εμφανίζουν ιδιαίτερη δυναμική, ενώ νέες αγορές (όπως της Ιρλανδίας) συνεισφέρουν επικουρικά στην ανάπτυξη των πωλήσεων.

Τέλος, στον κλάδο του παγωτού, όπου το α’ τρίμηνο δεν είναι αντιπροσωπευτικό των ετήσιων αποτελεσμάτων λόγω της μεγάλης εποχικότητας, οι πωλήσεις στην ελληνική αγορά εμφανίζουν αύξηση +17,1%. Η επέκταση του δικτύου πωλήσεων με νέα σημεία, σε συνδυασμό με το λανσάρισμα νέων παγωτών, δημιουργούν προσδοκίες για υψηλές επιδόσεις στη φετινή σεζόν.

You might also like