Πραγματοποιήθηκε η ημερίδα πράσινης εφοδιαστικής

Αφορούσε τον κλάδο των δημητριακών και του ρυζιού.

Το Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (ΔΣΕ) του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας διοργάνωσε ημερίδα, στις 20/7/2018, στο ξενοδοχείο TITANIA στην Αθήνα με τίτλο: Ηλεκτρονική εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση στην «πράσινη» εφοδιαστική στον κλάδο των δημητριακών και του ρυζιού στο πλαίσιο προγράμματος Erasmus+, της δράσης KA2 «Στρατηγικές Εταιρικές Σχέσεις στον Τομέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης».

 

 

Σκοπός του έργου είναι η υλοποίηση εξειδικευμένου προγράμματος ηλεκτρονικής εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα εφοδιασμού στην αγροδιατροφή με εστίαση στα δημητριακά και το ρύζι (εργαζόμενους, στελέχη, αγρότες, παραγωγούς, μεταφορείς, εταιρείες παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας, εταιρείες αποθήκευσης, συσκευασίας και διαμεταφορείς) σε τέσσερις ευρωμεσογειακές χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, Κύπρος).

Το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος στηρίχθηκε στη διενέργεια εκτενούς ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας πεδίου για τη διάγνωση των αναγκών εκπαίδευσης και επιμόρφωσής των εν λόγω ενδιαφερόμενων μερών, εστιάζοντας κυρίως στους νέους

επιχειρηματίες και αγρότες. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 12 μαθήματα και αναπτύσσεται σε τρεις διαστάσεις, οι οποίες ομαδοποιούν τις αντίστοιχες δεξιοτήτες (α) πράσινης εφοδιαστικής και λειτουργιών, (β) διοίκησης και επιχειρηματικότητας και (γ) τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας.

Στην ημερίδα παραβρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμό, ο Τ. Φαρμάκης, εντεταλμένος Σύμβουλος της Περιφέρειας Αττικής για θέματα αγροτικής πολιτικής και ο Αναπληρωτής Πρύτανης του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, Α. Μερτζάνης. Παρευρέθηκαν επίσης, ο Ανδρ. Μιχάλαρος, Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά, ο  Σπ. Ολύμπιος, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Logistics Management Ελλάδας (ILME) και ο Αθ. Χούπης, Γενικός Γραμματέας Δήμου Ασπροπύργου. Παρευρέθηκαν επίσης, οι Ε. Χατζή και Μ. Κατέχη, εκ μέρους του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), (διαχειριστική αρχή του Προγράμματος Erasmus+) όπου η συμβολή τους στην υλοποίηση του σχεδίου ήταν ιδιαίτερης σημασίας για την επιτυχή ολοκλήρωσή του.

Ο Σπ. Ολύμπιος, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Logistics Management Ελλάδας (ILME) στην τοποθέτησή του υπογράμμισε τη σημασία της εφοδιαστικής στον κλάδο της Αγροδιατροφής και πρότεινε συνεργασία με το Τμήμα ΔΣΕ για τη διερεύνηση τρόπων αξιοποίησης της εκπαιδευτικής πλατφόρμας του έργου στο πλαίσιο του European Logistics Association (ELA).

Αρχικώς, ο καθηγητής Π. Τριβέλλας και Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου (Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, ΔΣΕ) παρουσίασε τους στόχους του ερευνητικού προγράμματος, καθώς και τα αποτελέσματα της έρευνας διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών σχετικά με τις δεξιότητες και ικανότητες των εμπλεκομένων στην εφοδιαστική αλυσίδα της αγροδιατροφής, εντοπίζοντας αδυναμίες σε πεδία όπως marketing, πράσινη εφοδιαστική, ηλεκτρονικό εμπόριο και καινοτομία, τα οποία διαμόρφωσαν το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Ο καθηγητής Π. Ρεκλείτης (Τμήμα ΔΣΕ), ανέλυσε τα βασικά στοιχεία της εφοδιαστικής αλυσίδας στον τομέα της αγροδιατροφής (agrologistics), εντοπίζοντας δυνάμεις και αδυναμίες για την ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Ο Σπ. Γρηγοράτος, Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπόρων Δημητριακών Υποπροϊόντων και Ζωοτροφών (ΣΕΕΔΥΖ) που συμμετέχει ως εταίρος στην υλοποίηση του έργου, ανέδειξε τις προοπτικές του κλάδου των δημητριακών.

Η καθηγήτρια Κ. Μαρινάγη και ο Επίκουρος καθηγητής Γ. Τσουλφάς (Τμήμα ΔΣΕ) παρουσίασαν το πρόγραμμα εξ αποστάσεως κατάρτισης στην εφοδιαστική αλυσίδα, όπως αυτό αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου. Ο καθηγητής Κ. Τσιμπούκας (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), ανέλυσε τη σημασία της εκπαίδευσης και της παροχής γεωργικών συμβουλών για την ανάπτυξη της αγροδιατροφής, εστιάζοντας στην περίπτωση των νέων γεωργών στη Θεσσαλία.

Ο καθηγητής Χρ. Αθανασίου (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) παρουσίασε νέες τεχνολογίες στην αντιμετώπιση των ζωικών εχθρών στα δημητριακά και το ρύζι. Ο αναπλ. Καθηγητής Γ. Μαλινδρέτος (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο) σκιαγράφησε στη μαγνηστοσκοπημένη παρουσίασή του τις σύγχρονες τάσεις στα agrologistics με ιδιαίτερη έμφαση στις βιώσιμες πράσινες πρακτικές, στον ρόλο των νέων τεχνολογιών (ΤΠΕ) και στην υιοθέτηση μοντέλων ολοκληρωμένης τοπικής ανάπτυξης συνεργειών. Ο Δρ Α. Περδικάρης (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Εξέλιξης και Ολοκλήρωσης), παρουσίασε την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στη γεωργία ακριβείας, και ειδικότερα τα πλεονεκτήματα της χρήσης των μη επανδρωμένων αεροχημάτων στη γεωργία.

Ο Λ. Κοζανίτης, Διευθυντής του εργοστασίου της Μύλοι Λούλη στη Σούρπη Μαγνησίας, παρουσίασε μία σειρά από πράσινες πρακτικές διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας και επιχειρησιακών λειτουργιών που εφαρμόζονταιστο εργοστάσιο το οποίο διευθύνει.

Ο ομότιμος καθηγητής Θ. Γέμτος (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) και Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος Ελληνικού Σίτου MISKO, ανέλυσε σειρά ζητημάτων σε σχέση με την αειφορική παραγωγή σκληρού σίτου για υψηλής ποιότητας ζυμαρικά.

Οι Στ. Μακαρές και Αθ. Πίππας, παραγωγοί και μέλη του Farmers Union, τόνισαν ότι η ποιότητα στα αγροτικά προϊόντα προσφέρει προστιθέμενη αξία, η οποία αντανακλάται στην τιμή τους, οδηγώντας όμως σε αγορές στόχους που έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν.

You might also like