Στη Λάρισα σήμερα, το 9ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο

Θα διαρκέσει μέχρι τις 12 Οκτωβρίου- γεμάτο πρόγραμμα εισηγήσεων.

Στη Λάρισα πραγματοποιείται φέτος το 9ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο με τίτλο «Η Ελληνική Λιβαδοπονία Μπροστά Σε Νέες Προκλήσεις» (9-12 Οκτωβρίου 2018), το οποίο διοργανώνει η Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία. Το συνέδριο θα φιλοξενηθεί στο Αμφιθέατρο του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

 

Το 9ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο διεξάγεται σε μια σημαντική περίοδο για την ελληνική λιβαδοπονία και κτηνοτροφία, καθώς επίκειται η εκπόνηση των πρώτων Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, με τη φιλοδοξία να ρυθμίσουν για πρώτη φορά με επιστημονικό και ορθολογικό τρόπο τη διαχείριση των λιβαδικών οικοσυστημάτων σε όλη τη χώρα.

Η σύνταξη των διαχειριστικών αυτών μελετών έχει ως στόχο την αειφορική αξιοποίηση των βοσκήσιμων γαιών προς όφελος της ανάπτυξης της κτηνοτροφίας, αλλά και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Όπως υπογραμμίζει η Πρόεδρος της Ελληνικής Λιβαδοπονικής Εταιρείας Αν. Καθηγήτρια του ΑΠΘ, Δρ. Ζωή Παρίση, «βασικός στόχος της Ελληνικής Λιβαδοπονικής Εταιρείας παραμένει η σύνδεση της επιστημονικής έρευνας με την λιβαδο-κτηνοτροφική ανάπτυξη της χώρας, ειδικά σε αυτή τη χρονική στιγμή, κατά την οποία οι Έλληνες κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν πολλά και σημαντικά προβλήματα πολλά και σημαντικά προβλήματα που θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των εκτροφών τους».

«Με το 9ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο η Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία φιλοδοξεί, με τη συμβολή της επιστημονικής έρευνας πάνω στους λιβαδικούς πόρους της χώρας και τη διοργάνωση συζήτησης στρογγυλής τράπεζας για την πορεία υλοποίησης των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, να συμβάλλει και στην επιτάχυνση της εκπόνησης και εφαρμογής τους», τονίζει η κ. Παρίση.


Στα 26 χρόνια δράσης της, η Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία και τα μέλη της έχουν συμβάλει ουσιαστικά στη θεσμοθέτηση της ορθολογικής διαχείρισης των λιβαδικών οικοσυστημάτων της χώρας μέσα από το πλούσιο επιστημονικό τους έργο και τη συμμετοχή τους σε ομάδες εργασίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

You might also like