Εγκαινιάστηκε το Ι.ΙΕΚ της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής

Με γαλακτοκομική- τυροκομική ειδικότητα, ασφαλώς.

Με μία σεμνή τελετή και παρουσία του Α’ αντιπροέδρου της Βουλής,  Τάσου Κουράκη καθώς και εκλεκτών προσκεκλημένων, εγκαινιάστηκε το Ι.ΙΕΚ της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.

 

Στον χαιρετισμό του ο πρόεδρος της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και του Perrotis College, Δρ. Πάνος Κανέλλης, αναφέρθηκε τόσο στην πολύχρονη ιστορία της Σχολής στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης, όσο και στις προκλήσεις του μέλλοντος υπογραμμίζοντας ότι η κλιματική αλλαγή και το νέο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, θέτουν νέες προδιαγραφές και απαιτούν την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και πρακτικών για την παραγωγή ποιοτικών διατροφικών προϊόντων.

«Είναι απαραίτητο να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τη νέα γενιά παραγωγών, οι οποίοι θα αντιλαμβάνονται την παραγωγή ως επιχειρηματική δραστηριότητα και θα χρησιμοποιήσουν νέες μεθόδους. Αυτό καλούμαστε να κάνουμε με το Ι.ΙΕΚ μας. Θέλουμε η Σχολή να παραμείνει στην πρωτοπορία και να διδάξει στη νέα γενιά τον τρόπο με τον οποίο θα επιτύχει στα νέα επαγγέλματα που συνδέονται με την πρωτογενή παραγωγή», είπε χαρακτηριστικά.

O Α’ αντιπρόεδρος της Βουλής Τάσος Κουράκης, απευθύνει χαιρετισμό στα εγκαίνια του ΙΕΚ της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.

 

Το προφίλ του Ι.ΙΕΚ της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής παρουσίασε ο διευθυντής του και Dean της Σχολής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Δρ. Ευάγγελος Βέργος. Όπως είπε, με 1.250 ιδιόκτητα στρέμματα για πρακτική εκπαίδευση, 15 ειδικότητες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του αγροδιατροφικού τομέα, 25 επιστημονικά εργαστήρια, ένα υπερσύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο, μία σπουδαστική εστία και ένα εκπαιδευτικό αγρόκτημα, το Ι.ΙΕΚ εγγυάται την άρτια και υψηλού επιπέδου εκπαίδευση των σπουδαστών του.

« Η αποστολή του Ι.ΙΕΚ υλοποιείται με την εφαρμογή σύγχρονων και καινοτόμων βιωματικών μεθόδων μάθησης, στις εξαιρετικές εργαστηριακές υποδομές και πιλοτικές μονάδες παραγωγής που διαθέτει η Αμερικανική Γεωργική Σχολή, ώστε ο εκπαιδευόμενος να αποκτήσει επιστημονικές γνώσεις και εξειδικευμένες δεξιότητες, ικανές να διασφαλίσουν τη μελλοντική επαγγελματική του εξέλιξη», είπε.

Το Ι.ΙΕΚ ξεκίνησε τη λειτουργία του με τέσσερις ειδικότητες. Συγκεκριμένα: Διαχειριστής Γεωργοκτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων, Στέλεχος επιχειρήσεων Τυποποίησης, Μεταποίησης κι Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων, Τεχνικός Βιολογικής-Οικολογικής Γεωργίας και Τεχνικός Δενδροκομίας κι Εναλλακτικών Δενδρωδών Καλλιεργειών. Ωστόσο, έχει αδειοδοτηθεί για ακόμη έντεκα ειδικότητες:

 • Τεχνικός Γαλακτοκομίας – Τυροκόμος
 • Τεχνικός Μελισσοκομίας
 • Τεχνικός Αμπελουργίας & Οινολογίας
 • Στέλεχος Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων και Ποτών
 • Διαχειριστής Συστημάτων Εκτροφής Αγροτικών Ζώων
 • Τεχνικός Συντήρησης και Επισκευής Γεωργικών Μηχανημάτων
 • Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα της Αγροτικής Οικονομίας
 • Τεχνικός Θερμοκηπίων και Καλλιεργειών υπό κάλυψη
 • Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας
 • Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (Marketing)
 • Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics).

Οι σπουδές διαρκούν δύο έτη και παρέχουν πιστοποιημένο τίτλο σπουδών επιπέδου 5 κατόπιν εξετάσεων από το υπουργείο Παιδείας (ΕΟΠΠΕΠ) σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων. Το Ι.ΙΕΚ απευθύνεται σε αποφοίτους Επαγγελματικών και Γενικών Λυκείων, ΤΕΕ (Β’ κύκλου) Επαγγελματικών Σχολών και ΤΕΛ όλων των ειδικοτήτων.


Ο ισχύων κανονισμός περί λειτουργίας των ΙΕΚ, παρέχει τη δυνατότητα σε αποφοίτους των παραπάνω εκπαιδευτικών επιπέδων να καταταχθούν στο Γ’ εξάμηνο σπουδών συναφών ειδικοτήτων. Να σημειωθεί ότι οι απόφοιτοι του Ι.ΙΕΚ μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο προπτυχιακό πρόγραμμα του Perrotis College στο 2ο έτος σε 3 ειδικότητες: Διαχείριση Αγρο-Περιβαλλοντικών Συστημάτων, Διεθνή Επιχειρηματικότητα, Επιστήμη & Τεχνολογία Τροφίμων.

You might also like