Τα εργαστήρια BIOLAB συμμετέχουν στην DAIRY EXPO 2018

Τα εργαστήρια BIOLAB, τα οποία ιδρύθηκαν το 2001, διαθέτουν αυτή τη στιγμή τρία  εργαστήρια  στην Άρτα, τα Ιωάννινα και την Πάτρα, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της αγοράς στον τομέα της έρευνας, των αναλύσεων και  ποιοτικού ελέγχου στις επιχειρήσεις τροφίμων, ζωοτροφών και νερού, στους αγρότες και κτηνοτρόφους και  στην εξυπηρέτηση της εφαρμογής των συστημάτων ποιότητας.

 

Το εργαστήριο στην Άρτα ιδρύθηκε το 2001. Τον Μάρτιο του 2009 ιδρύθηκαν οι νέες εγκαταστάσεις στα Ιωάννινα (ΒΙΠΕ Ιωαννίνων) και 4 οχήματα δειγματοληψίας.Το Μάιο του 2018 έγινε μετεγκατάσταση  του εργαστηρίου Ιωαννίνων από τη ΒΙΠΕ κοντά στην είσοδο -έξοδο Εγνατίας και Ιονίας Οδού ( 7 χλμ Ιωαννίνων – Αθηνών ). Το Φεβρουάριο του 2018, δημιουργήθηκε νέο υποκατάστημα  στην Πάτρα .

Τα εργαστήρια BIOLAB είναι διαπιστευμένα  με ISO17025, βρίσκονται  στην επίσημη λίστα IDF MILK όπως  και των  αναγνωρισμένων εργαστηρίων στην Ιαπωνία και Ρωσία  και  είναι πιστοποιημένα  από τον Αραβικό οργανισμό HALAL. Παρέχουν διαπιστευμένες αναλύσεις στον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων και στον τομέα του κρέατος.

You might also like