Κακό, οικονομικά, το 2017 για την Τρίκκη

Λάνσαρε νέο γάλα, μεγάλωσαν όμως οι ζημίες της.

Με απώλειες στον κύκλο εργασιών και με ζημίες όσο αφορά τα τελικά αποτελέσματα έκλεισε τη οικονομική χρήση για το 2017 της γαλακτοβιομηχανίας Τρίκκη, μια επιχείρηση η οποία ιδρύθηκε το 1960 ως ‘Εργοστάσιο Γάλακτος Τρικάλων’ από την Αγροτική Τράπεζα και την Ένωση Αγελαδοτροφικών Συνεταιρισμών της Δυτικής Θεσσαλίας.

 

Σύμφωνα με την εταιρεία, «Το οικονομικό έτος 2017, αποτέλεσε μια ακόμη προβληματική χρονιά για την ελληνική οικονομία καθώς οι πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις δεν απέδωσαν ώστε να επανέλθει η χώρα στην προσδοκώμενη κανονικότητα που θα απελευθερώσει πόρους και βελτιώσει τους όρους χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων». Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία παρουσίασε κύκλο εργασιών ύψους 18,27 εκατ. ευρώ έναντι 19,71 εκατ. ευρώ το 2016, καταγράφοντας απώλειες της τάξης του 7,34%.

Τα μικτά αποτελέσματα της εταιρείας, ανήλθαν στο ποσό των 4.191 χιλ. ευρώ έναντι του ποσού των 4.271 χιλ. ευρώ  της προηγούμενης περιόδου. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρείας, ανήλθαν στο ποσό των 845 χιλ. ευρώ έναντι του ποσού των 1.085 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήση. Η Τρίκκη εμφάνισε ζημίες  ύψους 40 χιλ. ευρώ έναντι οριακών απωλειών της προηγούμενης χρήσης.

Η εταιρεία λάνσαρε πρόσφατα το Γάλα Ημέρας το οποίο συλλέγεται καθημερινά από τις πλέον σύγχρονες μονάδες της Θεσσαλίας, πιστοποιημένες για τη μη χρήση μεταλλαγμένων ζωοτροφών. Λίγο μετά το άρμεγμα θα μεταφερθεί στο εργοστάσιο της Τρίκκη και μέσα από τη διαδικασία ποιοτικού ελέγχου θα παστεριωθεί, ομογενοποιηθεί, ώστε να πάρει το δρόμο  προς τα σημεία διανομής.

You might also like