Εκδήλωση του LIFE + Forage4climate στην Κτηνοτροφική Βαγίων

Την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση παρουσίασης των στόχων του προγράμματος LIFE + Forage4climate στις εγκαταστάσεις της συμμετέχουσας στο πρόγραμμα, ως επιδεικτικής μονάδας, Κτηνοτροφική Βαγίων, στα Βάγια Βοιωτίας.

 

Ο σκοπός του έργου LIFE + Forage4climate είναι να δείξει τον τρόπο με τον οποίο τα συστήματα χρησιμοποίησης διαφορετικών χονδροειδών ζωοτροφών μπορούν να μετριάσουν την κλιματική αλλαγή. Το έργο υλοποιείται σ’ εκείνες τις ευρωπαϊκές περιοχές όπου παράγεται αιγοπρόβειο (Ελλάδα και Σαρδηνία) και αγελαδινό γάλα (Po Valley, στη Βόρεια Ιταλία).

Η ημερήσια επίδειξη στη μονάδα Κτηνοτροφική Βαγίων εστιάζεται στο σύστημα χρησιμοποίησης χονδροειδών ζωοτροφών για παραγωγή γάλακτος. Κατά τη διάρκεια της ημέρας αυτής θα γίνει επίδειξη των τεχνικών που εφαρμόζονται για μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

Συμπεριλαμβάνουν μία σειρά ορθών γεωργικών πρακτικών, που έχουν επιλεγεί από το έργο Forage4climate, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται παρεμβάσεις στις καλλιεργούμενες εκτάσεις και στη διαχείριση του ζωικού κεφαλαίου.

Οι πρακτικές αυτές στοχεύουν:
– στην αύξηση του κύκλου του άνθρακα των λειμώνων και στη διατήρηση των αποθεμάτων αυτού στο έδαφος,
– στη μείωση των αποβαλλόμενων αερίων του θερμοκηπίου (GHG) κατά τις γεωργικές και κτηνοτροφικές δράσεις που συνδέονται με τη γαλακτοπαραγωγή, με παράλληλη ποσοστιαία αύξηση των ιδιοπαραγόμενων ζωοτροφών και βελτίωση της θρεπτικής τους αξίας.


Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος στην Ελλάδα είναι ο ομότιμος καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Γεώργιος Ζέρβας.

You might also like