Έκλεισε η διαβούλευση της ΚΥΑ ελέγχων γάλακτος

Λίγοι οι συμμετέχοντες, καίριες επισημάνσεις, χαμηλές οι προσδοκίες τους.

Ολοκληρώθηκε την Κυριακή 25 Νοεμβρίου η δημόσια διαβούλευση που είχε προκηρύξει το ΥπΑΑΤ για την ΚΥΑ «Μέτρα ελέγχου της αγοράς γάλακτος», στην οποία κατέθεσαν προτάσεις ορισμένοι φορείς όπως ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) και η Ένωση Φυλής Χολστάιν Ελλάδας (ΕΦΧΕ), παράγοντες της ελληνικής αγοράς όπως ο πρόεδρος του ΣΕΒΓΑΠ Χρήστος Αποστολόπουλος κι ένας (απελπιστικά) μικρός αριθμός εταιρειών που ενδιαφέρονται για τις ρυθμίσεις που θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό την εικόνα του κλάδου στο άμεσο μέλλον.

 

Οι περισσότερες απόψεις που κατατέθηκαν είναι αρνητικές όσο αφορά τις διαδικασίες και, κυρίως, τα μέτρα που προτείνονται κι όχι τόσο με το συνολικό πνεύμα της ΚΥΑ που είναι ο έλεγχος μιας αγοράς που παρουσιάζει εμφανή σημάδια παραβατικότητας.

Το βασικό πρόβλημα με την ΚΥΑ, έτσι όπως προκύπτει από τις τοποθετήσεις επίσημων φορέων αλλά και ορισμένων ανώνυμων πολιτών, είναι ότι έχει στραμμένη την προσοχή της και την ελεγκτική της διάθεση μονόπλευρα προς τους Έλληνες παραγωγούς, οι οποίοι καλούνται να περάσουν από ’σαράντα κύματα’ προκειμένου να είναι σύννομοι.

Φαίνεται επίσης πως δεν τίθεται στο επίκεντρο της προσοχής του κράτους το μείζον πρόβλημα των εισαγωγών γάλακτος το οποίο στη συνέχεια, κατά παράβαση του νόμου, χρησιμοποιείται για την παραγωγή ΠΟΠ προϊόντων.

‘Πρώτος αγοραστής’ και εισαγωγές

Πιο συγκεκριμένα, στο Άρθρο 3 αναφέρεται: «’Πρώτος αγοραστής’ νοείται η επιχείρηση ή ο συλλογικός φορέας που:

(βα) αγοράζει γάλα από εγχώριους παραγωγούς προκειμένου, διαζευκτικά ή σωρευτικά, να το συλλέξει, αποθηκεύσει, ψύξει, τυποποιήσει, συσκευάσει, μεταποιήσει, μεταπωλήσει.

(ββ) αγοράζει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα προϊόντα: γάλα νωπό, γάλα θερμικά επεξεργασμένο, συμπυκνωμένο γάλα, σκόνη γάλακτος, σκόνη πρωτεϊνών γάλακτος, κρέμα γάλακτος, βούτυρο, τυρόπηγμα, απευθείας από κράτη – μέλη της Ε.Ε. ή τρίτες χώρες, για περαιτέρω μεταποίηση σε γαλακτοκομικά προϊόντα ή και επιδόρπια με βάση το γάλα, για τυποποίηση – συσκευασία/ανασυσκευασία ή για μεταπώληση μέρους ή του συνόλου αυτών, εξαιρουμένων των ποσοτήτων που διατίθενται απευθείας στη λιανική πώληση».

Στη συγκεκριμένη διάταξη η καθολική αντίθεση των συμμετεχόντων στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, εστίασε στο γεγονός ότι σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει μέριμνα για τον περιορισμό ή για τον έλεγχο των εισαγωγών γάλακτος.

Μερίδα όσων συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση – η οποία διεξήχθη κατόπιν σύνταξης της ΚΥΑ κι όχι νωρίτερα όπως περίμεναν οι φορείς της αγοράς- τονίζουν στις παρεμβάσεις τους ότι τα πρόστιμα που προβλέπει η νέα νομοθεσία είναι εξοντωτικά για τους Έλληνες παραγωγούς, ενώ φαίνεται πως δεν επιτρέπεται ούτε το ανθρώπινο λάθος στην συμπλήρωση κάποιων εγγράφων και την ολοκλήρωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών.

 

Τα τρία κύρια σημεία

Το κύριο άρθρο της ΚΥΑ είναι το 8ο  με τίτλο «Υποχρεώσεις ‘παραγωγών’ και ‘αγοραστών’ γάλακτος», στο οποίο περιλαμβάνονται τρεις σημαντικότατες παράγραφοι: 1η . ‘Μηνιαία δήλωση παραδόσεων και παραλαβών γάλακτος’, 2η.  ‘Υπολογισμός και διαδικασία καταβολής της εισφοράς γάλακτος’ και 3η. ‘Μηνιαία Δήλωση Ισοζυγίου Εισροών/Εκροών Γάλακτος’. Εκεί ορίζεται με ιδιαίτερη αυστηρότητα η διαδικασία που πρέπει εφεξής να ακολουθείται. Ας δούμε τα τρία σημαντικότερα στοιχεία αυτής της διαδικασίας, έτσι όπως περιγράφονται στις συγκεκριμένες παραγράφους.

Σύμφωνα με το Άρθρο 6, Παρ. 1.1. «Κάθε παραγωγός γάλακτος που παραδίδει γάλα σε αγοραστές υποχρεούται να υποβάλλει στην εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ τη μηνιαία δήλωση παραδόσεων γάλακτος, η οποία συνίσταται σε μια συγκεντρωτική, αναλυτική κατάσταση των παραδόσεων που πραγματοποιεί ο παραγωγός μηνιαίως, μαζί με την αξία αυτών, για κάθε είδος γάλακτος χωριστά και σύμφωνα με το Υπόδειγμα 3 του Παραρτήματος της παρούσας, το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από το χρόνο της παράδοσης του γάλακτος». 

Σύμφωνα με το Άρθρο 6, Παρ. 2.1. «Οι ‘πρώτοι αγοραστές’ γάλακτος έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την είσπραξη και την καταβολή ειδικής εισφοράς στην αρμόδια αρχή ελέγχου. Ο υπολογισμός της ειδικής αυτής εισφοράς στην περίπτωση του νωπού γάλακτος βασίζεται σε έναν επιμερισμό του 0,75%, επί της ανά κιλό τιμής της παραληφθείσας ποσότητας γάλακτος, μεταξύ των ‘παραγωγών’ και των ‘αγοραστών’, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 94 του ν. 2127/1993, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

Σύμφωνα με το Άρθρο 6, Παρ. 3.1. «Όλοι οι παραγωγοί και οι αγοραστές, εξαιρουμένων των παραγωγών που δεν μεταποιούν και εμπορεύονται οι ίδιοι το γάλα που παράγουν, είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή ελέγχου για κάθε μήνα, το αργότερο έως το τέλος του επόμενου μήνα, μέσω της εφαρμογής ΑΡΤΕΜΙΣ, τη Μηνιαία Δήλωση Ισοζυγίου Εισροών/Εκροών Γάλακτος».

 

Τα σχόλια του κοινού

Οι περισσότεροι μετέχοντες του δημόσιου διαλόγου για το Άρθρο 6, τόνισαν ότι οι διατάξεις που περιλαμβάνει δημιουργούν πρόσθετα διοικητικά βάρη σε παραγωγούς, που δεν έχουν καν την κατάρτιση να το κάνουν αυτό.

«Πρόκειται για μία διάταξη, η οποία είναι σε απόλυτη αντίθεση με την πραγματικότητα, που ισχύει στον χώρο της αγελαδοτροφίας, η οποία θα επιβαρύνει υπέρμετρα το κόστος κυρίως στις μικρομεσαίες μονάδες ή θα δημιουργήσει ανυπέρβλητα προβλήματα, όπου υπάρχει γηρασμένο αγροτικό δυναμικό χωρίς δυνατότητα διαδοχής» γράφει συγκεκριμένα ένας ανώνυμος σχολιαστής, ενώ ο Χρήστος Αποστολόπουλος εκ μέρους του ΣΕΒΓΑΠ αναφέρει ότι: «Δεν είναι δυνατόν να προβλέπονται πρόστιμα στις περιπτώσεις λαθών καταχώρησης όταν όλα τα παραστατικά και τα αρχεία είναι απολύτως νόμιμα και σωστά. Δεν μπορεί να ποινικοποιείται το ανθρώπινο λάθος του αναριθμητισμού. Άλλωστε η καταχώριση δεν θα έπρεπε να είναι έργο και ευθύνη των ελεγχόμενων».

Άλλος ανώνυμος χρήστης, σχολιάζοντας τόσο τα της γραφειοκρατικής διαδικασίας όσο και το ύψος των προστίμων αναφέρει: «Η διαδικασία θα πρέπει να επιτρέπει τη διόρθωση των στοιχείων στα κιλά και τα αξιακά παραστατικά στην επόμενη περίοδο υποβολής της δήλωσης με τα αντίστοιχα τιμολόγια και πιστωτικά που θα πρέπει να εκδοθούν. Δεν έχει υπάρξει νομοθεσία ως σήμερα με αντίστοιχη τιμωρία ανθρωπίνου λάθους. Προσωπικό για ανθρώπινο λάθος θα χάσει την δουλειά του όταν καταλογιστεί σε μία εταιρεία τέτοιο πρόστιμο για λάθος καταχώρησης; Σαφώς και καταλαβαίνετε ότι άνθρωποι και όχι μηχανές κάνουν τις καταχωρήσεις».

Που πάνε τα …λεφτά;

Αμφισβήτηση υπήρξε από μερίδα όσων συμμετείχαν στο δημόσιο διάλογο για το που θα καταλήξουν τα χρήματα από τα πρόστιμα που θα επιβληθούν.

Όπως αναφέρεται ρητά στο σχέδιο για την ΚΥΑ «Τα επιβαλλόμενα διοικητικά πρόστιμα, βεβαιώνονται ως δημόσια έσοδα, εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ και αποτελούν έσοδα του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας (ΤΓΚ)».

Αυτό όμως δεν καλύπτει τους παραγωγούς οι οποίοι θεωρούν ότι και σε αυτή την περίπτωση – όπως συνέβη δυστυχώς στο παρελθόν με το αλήστου μνήμης ‘Πράσινο Ταμείο’ του υπουργείου Περιβάλλοντος- τα χρήματα θα καταλήξουν να καλύπτουν τις ‘μαύρες τρύπες’ του ελληνικού προϋπολογισμού…

You might also like