Αμερικανική Γεωργική Σχολή: βιωματικό σεμινάριο

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για κτηνοτρόφους της Καλαμπάκας

Με την επίδοση των βεβαιώσεων παρακολούθησης στους 36 κτηνοτρόφους της Καλαμπάκας, ολοκληρώθηκε το βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποίησε η Σχολή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής σε συνεργασία με τη βιβλιοθήκη της Καλαμπάκας, την οποία ανακαίνισε και διαχειρίζεται ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός KDK.

 

Την ομάδα των κτηνοτρόφων υποδέχθηκε ο πρόεδρος της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, Δρ. Πάνος Κανέλλης, ο οποίος στο σύντομο χαιρετισμό του αναφέρθηκε στην υπερεκατονταετή προσφορά του ιδρύματος στον γεωργικό και κτηνοτροφικό τομέα.

«Συνεχίζουμε το έργο μας και ατενίζουμε με μεγαλύτερη σιγουριά και αυτοπεποίθηση το μέλλον, προωθώντας πάντα την εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα, με τη βαθιά πίστη ότι η πραγματική εκπαίδευση μεταμορφώνει ανθρώπους, οικονομίες, χώρες», ανέφερε. Ακολούθησε ξενάγηση των ωφελούμενων στις εγκαταστάσεις της Σχολής και αργότερα η τελετή της επίδοσης των βεβαιώσεων παρακολούθησης.

Ο πρόεδρος της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, Δρ. Πάνος Κανέλλης συνομιλεί με τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα.

 

Στο πλαίσιο του βιωματικού εκπαιδευτικού προγράμματος το I.IEK Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας και τη χρηματοδότηση από το μη κερδοσκοπικό οργανισμό KDK, προκηρύσσει δύο πλήρεις υποτροφίες διετούς φοίτησης, με έναρξη την ακαδημαϊκή χρονιά 2019-2020 στην ειδικότητα «Διαχειριστής γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων».

Βασική προϋπόθεση για όσους επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση είναι να συμμετείχαν ή να έχουν πρώτο βαθμό συγγένειας με κτηνοτρόφο που παρακολούθησε το συγκεκριμένο πρόγραμμα βιωματικής εκπαίδευσης. Οι υποτροφίες καλύπτουν το 100% του συνολικού κόστους των διδάκτρων, διαμονής και σίτισης για τα δύο χρόνια σπουδών.

Το πρόγραμμα είχε τον τίτλο: «Βιωματική εκπαίδευση και συμβουλευτική προς επαγγελματίες κτηνοτρόφους» και αφορούσε δύο ομάδες: η πρώτη προβατοτρόφους και η δεύτερη παχυντές βοοειδών. Υλοποιήθηκε σε διάστημα οκτώ μηνών, προκειμένου η κατάρτισή των κτηνοτρόφων να συνδεθεί φυσικά με τον ετήσιο κύκλο του ζωικού κεφαλαίου και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σε κάθε παραγωγικό στάδιο.

Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση: στις πρακτικές μεθόδους διαχείρισης της αγέλης ή ποιμνίου, την αναπαραγωγή και γενετική βελτίωση με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας, τη διατροφή και προετοιμασία σιτηρεσίων, την αξιολόγηση και το κόστος παραγωγής, την πρόληψη των ασθενειών και την υγιεινή των ζώων, αλλά και την καταγραφή στοιχείων ημερολογίου παραγωγής.

Ξενάγηση των ωφελούμενων στις εγκαταστάσεις της Σχολής.

You might also like