Η έρευνα των Optilog και Dairy News

Έρευνα για τα logistics του γαλακτοκομικού & τυροκομικού κλάδου

Στο κείμενο που ακολουθεί παρουσιάζουμε την «1η Έρευνα για την Καταγραφή-Αποτύπωση της Υφιστάμενης Κατάστασης & των Προοπτικών του Μέλλοντος στη Λειτουργία της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στη Βιομηχανία Γαλακτοκομικών Προϊόντων». Την έρευνα εκπόνησε η Optilog Advisory Services και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης κατά τη διάρκεια της Dairy Expo 2018, στο Metropolitan Expo στα Σπάτα, σε κοινό τυροκόμων κι επαγγελματιών της γαλακτοκομικής και τυροκομικής αγοράς.

 

Την παρουσίαση έκανε ο Δρ. Βασίλης Ζεϊμπέκης (κεντρική φωτογραφία), Executive Advisor στην Optilog Advisory Services και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Logistics, ο οποίος είχε μαζί με τους Αναστάσιο Γιαλό και Ιωάννα Φραγκιαδάκη, την επιστημονική επιμέλεια της έρευνας.

Εικόνα του κλάδου

Ο Β. Ζεϊμπέκης ξεκίνησε την εισήγησή του παρουσιάζοντας τον ελληνικό γαλακτοκομικό/ τυροκομικό κλάδο ο οποίος, σύμφωνα με την έρευνα, αποτελείται από σημαντικό αριθμό εταιρειών (56%) με κύκλο εργασιών μικρότερο των 5 εκατ. ευρώ, ωστόσο υπάρχει και σημαντικό πλήθος εταιρειών (17%) με κύκλο εργασιών ο οποίος ξεπερνά τα 250 εκατ. ευρώ. Τρεις στις τέσσερις εταιρείες του κλάδου έχουν εξαγωγική δραστηριότητα, ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι για το 9% των εταιρειών,  πάνω από το 75% του κύκλου εργασιών τους προέρχεται από εξαγωγές.

Ο κύκλος εργασιών για το μεγαλύτερο πλήθος των εταιρειών αυξήθηκε την τελευταία 3ετία από 0% – 25%, ωστόσο σημαντική είναι η μείωση που παρατηρείται στο 30% των επιχειρήσεων. Η πλειοψηφία των εταιρειών παραγωγής/εμπορίας γαλακτοκομικών προϊόντων αποτελείται από μικρού (39%) και μεσαίου (35%) μεγέθους επιχειρήσεις (με βάση τον αριθμό των εργαζομένων), ενώ σημαντικό στοιχείο αξιολογείται το γεγονός ότι οι μισές περίπου εταιρείες οι οποίες (46%) έχουν αναθέσει εξ ολοκλήρου ή/και μέρος των δραστηριοτήτων logistics σε τρίτες εταιρείες.

Υφιστάμενο κύκλωμα εφοδιασμού

Μπαίνοντας πιο ‘βαθιά’ στη δομή και τη λειτουργία των επιχειρήσεων του κλάδου, η έρευνα της Optilog βρίσκει ότι η πρόβλεψη ζήτησης και η διαχείριση του αποθέματος στο 46% των εταιρειών του δείγματος πραγματοποιείται με την εμπλοκή στελεχών από το τμήμα της εφοδιαστικής αλυσίδας, ωστόσο παρατηρείται και σημαντικό ποσοστό εταιρειών (44%) οι οποίες εκτελούν την πρόβλεψη ζήτησης μέσω του τμήματος πωλήσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι μία στις δύο εταιρείες παραγωγής και εμπορίας γαλακτοκομικών προϊόντων χρησιμοποιούν εμπειρικούς τρόπους για την πρόβλεψη ζήτησης, ενώ ποσοτικές μεθόδους με παράλληλη χρήση πληροφοριακών συστημάτων χρησιμοποιούν μόνο το 33% των εταιρειών του δείγματος.

Το ετήσιο γύρισμα των αποθεμάτων για το 74% των εταιρειών κυμαίνεται μεταξύ 1 – 6 φορές, ενώ μόνο το 16%  έχουν γύρισμα > 15. Πάνω από τα 2/3 (68%) των εταιρειών γαλακτοκομικών προϊόντων διακινεί μέχρι 99 κωδικούς, ωστόσο παρατηρείται και ένα σημαντικό ποσοστό (15%) εταιρειών το οποίο διαχειρίζεται από 100 – 299 κωδικούς.

Το 52% των εταιρειών διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους επιφάνειας μικρότερης των 1.000 τ.μ., το 26% από 1.000 τ.μ. – 5.000 τ.μ., ενώ το 15% διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους επιφάνειας μεγαλύτερης των 5.000 τ.μ. Η πλειοψηφία των εταιρειών (58%) διαχειρίζεται καθημερινά μέχρι 50 παραγγελίες, ενώ παράλληλα, παρατηρείται ότι το 54% των επιχειρήσεων έχουν μικρό βαθμό πολυπλοκότητας στη συλλογή των παραγγελιών (1 – 5 παραγγελιογραμμές ανά παραγγελία). Έτσι, το  μέσο κόστος logistics των εταιρειών του κλάδου κυμαίνεται μεταξύ 5% – 10% ως προς τον κύκλο εργασιών τους.

Ο ιδιόκτητος στόλος των εταιρειών παραγωγής/εμπορίας γαλακτοκομικών προϊόντων αποτελείται κυρίως από Van μέχρι 3,5 τόνους (39%) και από φορτηγά / βυτία από 3,5 τόνους μέχρι 7,5 τόνους (31%). Ο απαιτούμενος χρόνος παράδοσης ο οποίος κυριαρχεί είναι η παράδοση εντός των επόμενων 2 – 5 ημερών (40%), ενώ ακολουθεί η προγραμματισμένη παράδοση την επόμενη ημέρα (29%). Το 31% των εταιρειών του δείγματος δεν πραγματοποιούν εξαγωγές ενώ το ποσοστό των εξαγωγών για το 41% των εταιρειών δεν ξεπερνά το 10% των συνολικών παραγγελιών που εκτελούνται καθημερινά.

Στην πλειοψηφία των εταιρειών οι επιστροφές κυμαίνονται μεταξύ 1% – 5% ως προς το σύνολο των διακινηθέντων εμπορευμάτων, ενώ οι κύριοι λόγοι επιστροφών είναι: 1) πέρας της ημερομηνίας λήξης, 2) ελαττωματική συσκευασία και 3) λάθος κατά την παραγγελία.

Προοπτικές outsourcing: θετικές οι εταιρείες

Ένα από τα πιο σημαντικά συμπεράσματα της έρευνας που πραγματοποίησε ο Δρ. Βασίλης Ζεϊμπέκης με την εταιρεία Optilog για λογαριασμό του Dairy News είναι ότι η πλειοψηφία των εταιρειών παραγωγής/εμπορίας γαλακτοκομικών προϊόντων με in-house logistics, εμφανίζονται θετικές σε μια δυνητική συνεργασία με εταιρίες 3PL .

Η έρευνα καταγράφει ότι κάτι, πράγματι, αλλάζει στον γαλακτοκομικό/ τυροκομικό κλάδο καθώς οι επιχειρήσεις προσπαθούν να παρακολουθήσουν όσα (τεχνολογικά) γίνονται δίπλα τους. Για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των διαδικασιών των αποθηκευτικών τους χώρων οι εταιρείες χρησιμοποιούν σε ποσοστό 42% τεχνολογία Barcode ενώ είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι μόλις το 18% των εταιρειών χρησιμοποιούν συστήματα διαχείρισης αποθηκευτικών χώρων (Warehouse Management System).  Για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των διαδικασιών της διανομής τους οι εταιρείες χρησιμοποιούν σε ποσοστό 46% φορητά τερματικά στα φορτηγά και σε ένα σημαντικό βαθμό συστήματα διαχείρισης στόλου οχημάτων (FMS).

Σε μια προσπάθεια να αυξήσουν το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών τους οι εταιρείες του δείγματος της έρευνας πραγματοποίησαν κάποιες κινήσεις. Η μείωση του κόστους και οι έγκαιρες παραδόσεις αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για τους πελάτες των περισσότερων εταιρειών, ενώ τα πιο συχνά παράπονα που λαμβάνονται από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών σχετίζονται με: 1) αδυναμία παράδοσης, 2) μη έγκαιρη παράδοση και 3) λάθη στην παραγγελία.

Μελλοντικές τάσεις

Οι εταιρείες θεωρούν ότι η εκπαίδευση του προσωπικού τους καθώς και η βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών τους, αποτελούν τους δύο βασικούς τομείς στους οποίους είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν βελτιωτικές αλλαγές την επόμενη περίοδο. Το μεγαλύτερο ποσοστό των εταιρειών θεωρούν ότι η έλλειψη επενδυτικών κεφαλαίων και το περιορισμένο φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών αποτελούν τροχοπέδη για την ανάπτυξή τους. Επίσης, η μη ύπαρξη εξειδικευμένου εξοπλισμού σε συνδυασμό με το επίπεδο κατάρτισης του προσωπικού τους αποτελούν σημαντικά εσωτερικά εμπόδια.

Στόχος των περισσότερων εταιρειών για την επόμενη τριετία είναι να επενδύσουν στην ενίσχυσή τους με εξειδικευμένο τεχνολογικό και πάγιο εξοπλισμό και παράλληλα να προχωρήσουν στην αγορά ή μίσθωση νέων και σύγχρονων αποθηκευτικών χώρων με ταυτόχρονη πρόσληψη νέου κι εξειδικευμένου προσωπικού.

Με μια ματιά: Συμπεράσματα

 • Ο κλάδος των γαλακτοκομικών προϊόντων παρουσίασε στην πλειονότητά του αύξηση του κύκλου εργασιών. Σημαντικό ποσοστό των εταιρειών του δείγματος έχει εξαγωγικό προσανατολισμό (έστω και περιορισμένο).
 • Το ετήσιο γύρισμα των αποθεμάτων για το 74% των εταιρειών παραγωγής/εμπορίου γαλακτοκομικών προϊόντων κυμαίνεται μεταξύ 1 – 6 φορές (δηλ. από 12 ως 2 μήνες).
 • Οι προμηθευτές των εταιρειών είναι περιορισμένοι κι εδρεύουν κυρίως σε χώρες της ΕΕ  και στην Ελλάδα. Η διαχείρισή τους είναι σχετικά απλή γι’ αυτό και η πρόβλεψη ζήτησης και η διαχείριση των προμηθειών δεν είναι πλήρως αυτοματοποιημένες.
 • Πολύ λίγες εταιρείες χρησιμοποιούν WMS για τη διαχείριση των αποθηκευτικών τους χώρων. Η πλειονότητα των εταιρειών επενδύουν σε ERP συστήματα τα οποία έχουν παραμετροποιηθεί ώστε να διαχειρίζονται τους αποθηκευτικούς χώρους τους.
 • Σε επίπεδο μεταφοράς και διανομής οι εταιρείες έχουν εστιάσει στη χρήση συστημάτων διαχείρισης στόλου οχημάτων (επίβλεψη οχήματος και θερμοκρασίας) καθώς και στη χρήση φορητών τερματικών (Ex-Van πωλήσεις / τιμολόγηση επί αυτοκινήτου).
 • Οι πελάτες των εταιρειών του δείγματος ζητούν μείωση του κόστους και έγκαιρες παραδόσεις. Αυτό πρακτικά σημαίνει για τις εταιρείες παραγωγής/εμπορίας γαλακτοκομικών απαίτηση για περαιτέρω αυτοματοποίηση των διαδικασιών τους (χρήση νέου εξοπλισμού), χρήση πληροφοριακών συστημάτων και εκπαίδευση των εργαζομένων τους με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και τη μείωση του λειτουργικού τους κόστους.

Έρευνα: πως έγινε

Τα στάδια που ακολούθησε η εταιρεία Optilog για την εκπόνηση της έρευνας ήταν τα παρακάτω.

 • Επισκόπηση στοιχείων για τον κλάδο των γαλακτοκομικών προϊόντων.
 • Δημιουργία ερωτηματολογίου.
 • Focus group με στελέχη του κλάδου.
 • Έλεγχος και οριστικοποίηση ερωτηματολογίου.
 • Διεξαγωγή έρευνας για διάστημα 30 ημερών.
 • Ανάλυση και καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και των τάσεων της αγοράς.

You might also like