Κρι Κρι: Αύξηση πωλήσεων +19% το 2018

Αύξηση 9,8% οι πωλήσεις στην εγχώρια αγορά

H βιομηχανία γάλακτος Κρι Κρι δημοσίευσε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2018. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 94,23 εκατ. ευρώ έναντι 79,25 εκατ. ευρώ το 2017, αυξημένος κατά +18,9%.

Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εταιρεία, τα βασικά μεγέθη της κερδοφορίας διαμορφώνονται ως εξής:

  • Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε 17,29 εκατ. ευρώ έναντι €12,45 εκ. το 2017.
  • Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 14,24 εκατ. ευρώ, έναντι 9,89 εκατ. ευρώ το 2017.
  • Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, ανήλθαν σε 10,12 εκατ. ευρώ, έναντι 7,34 εκατ. ευρώ το 2017.

Μέσα πάει καλά

Στην ελληνική αγορά παγωτού, η Κρι Κρι ενίσχυσε τη θέση της επιτυγχάνοντας αύξηση πωλήσεων +9,8%. Στις επιδόσεις αυτές, συνέβαλε το ισχυρό επικοινωνιακό πλάνο, η αύξηση των σημείων διανομής, αγγίζοντας πλέον τα 16.000 σημεία σε πανελλαδικό επίπεδο, καθώς και τα δυναμικά λανσαρίσματα των νέων προϊόντων.

Η  Κρι Κρι κατατάσσεται στη δεύτερη θέση της ελληνικής αγοράς παγωτού, με μερίδιο σε όγκο 15,4% (στοιχεία NIELSEN Δεκ. 2018).

Στην ελληνική αγορά γιαουρτιού, στην οποία η Κρι Κρι κατέχει τη δεύτερη θέση σε όγκο, οι πωλήσεις εμφανίζουν αύξηση +8,3%. Στον τομέα αυτό, η εταιρεία εστιάζει στη μεγάλη κατηγορία του στραγγιστού γιαουρτιού. Συνέχισε δυναμικά την υποστήριξη της νέας σειράς στραγγιστών γιαουρτιών «Στραγγιστό & Αγαπημένο» με ένα πολύ δυνατό πρόγραμμα επικοινωνίας.

Επίσης, ενίσχυσε τη θέση της και στις υπόλοιπες προϊοντικές κατηγορίες, οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυναμική, όπως είναι οι κατηγορίες των γιαουρτιών αγελάδος, των λειτουργικών γιαουρτιών, αλλά και των παιδικών, όπου κατέχει την πρώτη θέση με μερίδιο σε όγκο 38,6%. Συνολικά το μερίδιο της Κρι Κρι σε όγκο αυξήθηκε από 14,2% στο 15,2% (στοιχεία IRI, Δεκ. 2018).

Έξω πάει καλύτερα

Τέλος, οι εξαγωγές της εταιρείας διαμορφώθηκαν στο 36,3% των συνολικών πωλήσεων προϊόντων, παρουσιάζοντας αύξηση +41,7%.Το αποτέλεσμα αυτό προέρχεται, κυρίως, από την αξιοποίηση της δυναμικής του ελληνικού γιαουρτιού, στις αγορές της Μ. Βρετανίας και της Ιταλίας, καθώς και από πωλήσεις παγωτού στη Μ. Βρετανία.

Όσον αφορά στις επενδύσεις, η Κρι Κρι έχει εκπονήσει και υλοποιεί σχέδια, με σκοπό την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, αλλά και την τεχνολογική αναβάθμιση, των εργοστασίων γιαουρτιού και παγωτού. Σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 18 εκατ. ευρώ έχουν ενταχθεί στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016. Στη χρήση 2018, οι παραγωγικές επενδύσεις της εταιρείας ξεπέρασαν τα 8 εκατ. ευρώ.


Για τη χρήση 2018, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού 0,15 ευρώ ανά μετοχή (2017: 0,115 ευρώ ανά μετοχή). Η διανομή αυτή υπόκειται στην έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. 

You might also like