Ξεκίνησε το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα DISARM  

Για τη μείωση της αντοχής των μικροβίων στα αντιβιοτικά

Το DISARM είναι ένα νέο θεματικό δίκτυο συνεργασίας για την αντιμετώπιση της αντοχής των μικροβίων στα αντιβιοτικά που χρησιμοποιούνται στις εκτροφές παραγωγικών ζώων, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΗΟRΙΖΟΝ 2020.

 

Το DISARM στοχεύει στη  διάδοση καινοτόμων λύσεων για τη διαχείριση της αντοχής των μικροβίων στα αντιβιοτικά. Πρόκειται για μια δημιουργική συνεργασία μεταξύ κτηνοτρόφων-παραγωγών, κτηνιάτρων, γεωπόνων-ζωοτεχνών, συμβουλευτικών υπηρεσιών, ερευνητών, ακαδημαϊκών  και βιομηχανίας που θα ενδυναμώσει και θα καθιερώσει μια πιο συνετή και υπεύθυνη χρήση των αντιβιοτικών στη ζωική παραγωγή, με απώτερο στόχο την αντιμετώπιση της απειλής από την αντοχή των μικροβίων στα αντιβιοτικά.

Το έργο άρχισε τον Ιανουάριο του 2019 και θα ολοκληρωθεί στο τέλος Δεκεμβρίου του 2021, με συμμετοχή 15 οργανισμών και ιδρυμάτων από εννέα ευρωπαϊκές χώρες, που θα δημιουργήσουν μια ομάδα συνεργατών για να επεξεργαστεί  και να προτείνει αποτελεσματικές πρακτικές και προσεγγίσεις βιοασφάλειας.

Από πλευράς Ελλάδος στο έργο συμμετέχει το Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με συντονιστή τον ομότιμο καθηγητή Γεώργιο Ζέρβα και βασική συνεργάτιδα την αναπληρώτρια καθηγήτρια Ελένη Τσιπλάκου.


Από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο για την υλοποίηση του έργου θα αναζητηθούν  χοιροτροφικές, πτηνοτροφικές, αγελαδοτροφικές και προβατοτροφικές μονάδες που θα θελήσουν να συνεργαστούν, εθελοντικά, για την εφαρμογή μέτρων διαχείρισης και βιοασφάλειας που θα έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της ανάγκης χρησιμοποίησης αντιβιοτικών για το ζωικό τους κεφάλαιο.


Ο Dr Deiji Fukuda, βοηθός γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) σχολιάζοντας την έναρξη του προγράμματος δήλωσε: «ο κόσμος οδηγείται σε μια μετά-αντιβιοτικών εποχή στην οποία κοινές μολύνσεις και απλά μικρά τραύματα, τα οποία ήταν θεραπεύσιμα επί δεκαετίες, τώρα μπορούν πάλι να προκαλούν θανάτους».

Η σε παγκόσμιο επίπεδο αυξανόμενη απειλή της αντοχής των μικροβίων στα αντιβιοτικά, απαιτεί άμεση απάντηση τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τη ζωική παραγωγή. Γι αυτό το έργο DISARM θα οργανώσει μια στενή συνεργασία μεταξύ των εταίρων που εμπλέκονται στον τομέα της ζωικής παραγωγής, ώστε να αναζητηθούν,  να συζητηθούν και να δημοσιοποιηθούν καινοτόμες ιδέες, η εφαρμογή των οποίων στην πράξη όχι μόνο θα αντιμετωπίσει την αντοχή των μικροβίων  στα αντιβιοτικά αλλά θα αποτελέσει τον καταλύτη για την εδραίωση και διατήρηση των κανόνων βιοασφάλειας στις εκτροφές.

Κοινότητα των πρακτικών

Δεκαπέντε συμμετέχοντες οργανισμοί και ιδρύματα από όλη την Ευρώπη θα οργανώσουν μια «ομάδα πρακτικών» ((Community of practice- CoP). Πρόκειται για μια πολυπληθή ομάδα δράσης που επεκτείνεται σε όλα τα επίπεδα της βιομηχανίας. Η CoP θα περιλαμβάνει κτηνοτρόφους, κτηνιάτρους, γεωπόνους-ζωοτέχνες, ερευνητές και επαγγελματίες της βιομηχανίας, της μεταποίησης και των πωλήσεων με στόχο να φθάσει τον αριθμό των 600 ενεργών μελών.

Κάθε ενδιαφερόμενος εταίρος, απ όλο το φάσμα της βιομηχανίας και της κοινωνίας, θα μπορεί να συμμετάσχει στις συζητήσεις σε διάστημα ολίγων μηνών. Η ομάδα αυτή θα παράξει από κοινού και θα προτείνει αποτελεσματικές πρακτικές και προσεγγίσεις για τη βιομηχανία του κλάδου της ζωικής παραγωγής, που θα την καταστήσουν περισσότερο υπεύθυνη όσον αφορά τη χρήση των αντιβιοτικών, καθώς και ιδέες για τη διάδοση αυτών των πρακτικών σε όλη την Ευρώπη.

Tα μέλη του Disseminating Innovative Solutions for Antibiotic Resistance Management [DISARM] που θα υποστηρίξουν την υπεύθυνη χρήση αντιβιοτικών στις εκτροφές των παραγωγικών ζώων.

Πολλαπλές δράσεων για την υγεία των εκτροφών

Τα θεμέλια του έργου αποτελεί η «συνδημιουργία» ενός κεντρικού σχεδίου πολλαπλών δράσεων για την υγεία των εκτροφών που θα επηρεάσει θετικά τη λειτουργία τους. Προβλέπεται η δημιουργία μιας ομάδας διαχείρισης των εταίρων από CoP, που θα αριθμεί συνολικά 40 ενεργές κτηνοτροφικές μονάδες από όλη την Ευρώπη, η οποία θα προτείνει σχέδια εφαρμογής καλών πρακτικών για κάθε κατηγορία εκτροφών για μια πιο συνετή  και υπεύθυνη χρήση αντιβιοτικών. Οι εκτροφές αυτές θα συμμετάσχουν σε εθελοντική βάση και θα αποτελέσουν τους καταλύτες για οργάνωση επιδεικτικών εφαρμογών, ενημερωτικών επισκέψεων κ.ά., συμβάλλοντας έτσι στην αλληλο-διάδοση πρωτοβουλιών.

Οι εμπειρίες και τα συμπεράσματα αυτών των εκτροφών θα καταγραφούν, θα αποτυπωθούν σε videos και σε εκθέσεις και θα δημοσιοποιηθούν ως ειδικές μελέτες. Tα στοιχεία αυτά θα είναι διαθέσιμα σε ειδική πλατφόρμα online και μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης για κάθε ενδιαφερόμενο.

Διαχείριση – κατοχύρωση αποτελεσμάτων

Όσον αφορά τη διαχείριση των αποτελεσμάτων, το έργο έχει στόχο να αφήσει σημαντικό όγκο πληροφοριών, δεσμεύσεων και προειδοποιήσεων μέσω μιας καλύτερα συνδεόμενης και συνεργαζόμενης κοινότητας πρακτικών (CoP) με δυνατότητες και εργαλεία συνέχισης της προσπάθειας, προάγοντας την ενημέρωση στον ευρύτερο χώρο της βιομηχανίας. Η στρατηγική αυτή στοχεύει στο να μην περιοριστεί η εφαρμογή των καλών πρακτικών βιοασφάλειας σε επίπεδο περιφέρειας και κρατών-μελών, αλλά να επεκταθεί η επιρροή τους στην παγκόσμια ζωική παραγωγή. Ζητούμενο, ζωτικής σημασίας, αποτελεί η σημαντική μείωση της κατάχρησης των αντιβιοτικών.


Συντονιστής DISARM: ILVO/ Research Institute for Agriculture, Fisheries & Food.

You might also like