Ανακοινώθηκε το 34ο συνέδριο της Ζωοτεχνικής Εταιρείας

Στον Βόλο, από 2 έως 4 Οκτωβρίου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρείας αποφάσισε την πραγματοποίηση του Ετήσιου Επιστημονικού Συνεδρίου για το τρέχον έτος στον Βόλο από 2 έως 4 Οκτωβρίου 2019, στο οποίο καλούνται όλα τα μέλη της Εταιρείας να συμμετάσχουν.

 

Σχετικά με το εν λόγω Συνέδριο, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, επίσης, τα εξής:

  • Δικαίωμα συμμετοχής ύψους 25 € για μέλη & μεταπτυχιακούς φοιτητές και 30 € για μη μέλη.
  • Τον ορισμό επιστημονικής επιτροπής αξιολόγησης των εργασιών που θα υποβληθούν για ανακοίνωση στο Συνέδριο.
  • Τον καθορισμό συγκεκριμένου σχεδίου συγγραφής των προς υποβολή για ανακοίνωση περιλήψεων των εργασιών (βλ. www.eze.gr).
  • Οι εργασίες προς ανακοίνωση θα είναι ερευνητικές που δεν πρέπει να έχουν δημοσιευθεί ή πρόδρομες ανακοινώσεις ή αναγνωριστικές σε θέματα ειδικού κτηνοτροφικού ενδιαφέροντος.
  • Διορθώσεις ή συμπληρώσεις στις εργασίες που έχουν υποβληθεί μπορούν να γίνουν το αργότερο μέχρι την 6η Σεπτεμβρίου 2019.

Κεντρική φωτογραφία: στιγμιότυπο από το Επιστημονικό Συνέδριο του 2017.

You might also like