Κίνηση αντι-Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας

Συνεταιρισμοί κτηνοτρόφων και Θεσσαλός βιομήχανος σύστησαν νέα ...Οργάνωση

Σε φάση αμηχανίας βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο κτηνοτροφικής και ο τυροκομικός κόσμος στην Ελλάδα μιας και μετά το φοβερό αμερικανικό χαστούκι των δασμών στην φέτα, έρχεται άλλη μια αρνητική είδηση να γεμίσει θλίψη τον κλάδο: κτηνοτροφικές ενώσεις στη Θεσσαλία με τη συνεργασία του βιομηχάνου Μιχάλη Σαράντη, εγκαταλείπουν την ήδη υφιστάμενη Διεπαγγελματική Οργάνωση Φέτας και συστήνουν μια νέα …Διεπαγγελματική.

 

Αφορμή για την κίνηση αυτή, η οποία ήδη χαρακτηρίζεται διασπαστική από την  Διεπαγγελματική Οργάνωση Φέτας που βρίσκεται εδώ και μήνες υπό σύσταση με προσωρινό πρόεδρο τον Ιωάννη Βιτάλη (Γαλακτοβιομηχανία Δωδώνη), ήταν η πρόσφατη συμφωνία που υπέγραψε ο Εθνικός Κλαδικός Συνεταιρισμός ‘Αιγοπροβατοτρόφοι Ελλάδας’ με τον ιδιοκτήτη της γαλακτοβιομηχανίας ‘Ελληνικά Γαλακτοκομεία’ Μιχάλη Σαράντη, συμφωνία η οποία αφορούσε τις σχέσεις των παραγωγών γάλακτος με τη βιομηχανία και τις τιμές του γάλακτος και της φέτας.

Σύμφωνα με πληροφορίες η συγκεκριμένη συμφωνία σε πρώτη φάση θεωρείται θετική και δείχνει να διασφαλίζει τα συμφέροντα των (συγκεκριμένων) γαλακτοπαραγωγών έναντι της βιομηχανίας και τη φέτα έναντι των προσπαθειών που γίνονται για την απομίμησή της. Οι δύο πλευρές φαίνεται πως προχώρησαν ένα βήμα παραπάνω και με βάση τη συγκεκριμένη συμφωνία, προχώρησαν στη σύσταση μιας άτυπης Διεπαγγελματικής Οργάνωσης η οποία κατά την άποψή τους εκπροσωπεί καλύτερα τα συμφέροντα των δύο πλευρών και του προϊόντος γενικότερα.

Όπως έγινε γνωστό οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε μια αρχική τιμή γάλακτος για την τρέχουσα γαλακτοπαραγωγική περίοδο στα 1,05 ευρώ για το αιγοπρόβειο γάλα και σε τελική τιμή της φέτας τα 5,5 ευρώ χονδρική.

Συμφωνία 12 σημείων

Η συμφωνία ανάμεσα στους αιγοπροβατοτρόφους και τη συγκεκριμένη βιομηχανία, που αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους αγοραστές γάλατος στην Ελλάδα, αποτελείται από τα παρακάτω 12 σημεία.

 1. ∆έσμευση όλων των μεταποιητών ότι σε εγκαταστάσεις που παράγεται ΦΕΤΑ, δεν θα εισέρχεται εισαγόμενο αιγοπρόβειο γάλα.
 2. Τοποθέτηση GPS στα βυτία συλλογής γάλακτος για έλεγχο δρομολογίου και στάσεων.
 3. Στις 5 πύλες εισόδου της χώρας να ελέγχονται όλα τα βυτία μεταφοράς γάλακτος. Σε περίπτωση που χρειαστεί επιπλέον προσωπικό ή υπερωρίες στην εργασία τους, το κόστος θα βαραίνει τον ΕΛΓΟ. Ως τότε αναλαμβάνουμε το κόστος εμείς.
 4. Στο ∆Σ του ΕΛΓΟ να υπάρχει εντεταλμένος σύμβουλος ελέγχων και να είναι κτηνοτρόφος µε τα απαραίτητα προσόντα.
 5. Τα µέλη της ∆ιεπαγγελματικής, να υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση ότι επιτρέπουν σε πενταμελή επιτροπή της να ελέγχουν τα εργοστάσια παραγωγής (ΠΟΠ τυριών) 24 ώρες το εικοσιτετράωρο.
 6. Έλεγχος των υποδομών προστασίας του περιβάλλοντος σε κάθε παραγωγική μονάδα φέτας.
 7. Στη ∆ιεπαγγελματική θα μπορούν να μπαίνουν µόνο ενεργοί συνεταιρισμοί. Οργανώσεις που έχουν µόνο σφραγίδα, δεν εκπροσωπούν ενεργούς κτηνοτρόφους και δεν έχουν στην διαχείριση τους ποσότητες γάλακτος, δεν θα είναι αποδεκτοί στην οργάνωση.
 8. ∆ιαχείριση από τη ∆ιεπαγγελµατική των εισφορών που υφίστανται για το αιγοπρόβειο γάλα και σήµερα γίνονται από τον ΕΛΓΟ ∆ήµητρα.
 9. ∆ιαχείριση από τη ∆ιεπαγγελµατική όλων των προγραµµάτων για την διαφήµιση & προβολή του προϊόντος στη διεθνή αγορά.
 10. Ανάπτυξη νέων δράσεων για την βελτίωση της ποιότητας της φέτας µε βάση την υγρασία, την συσκευασία, τις καλλιέργειες και την ποιότητα του γάλακτος πχ βιολογικού.
 11. Έλεγχος καταλληλόλητας και συµβατότητας του ντόπιου ελληνικού γάλακτος σε ό,τι αφορά παραγόµενες φυλές αιγοπροβάτων και χρησιµοποιούµενες ζωοτροφές.
 12. Αναπροσαρµογή των προδιαγραφών και λύση των προβληµάτων που υφίστανται στην παραγωγή και συσκευασία του προϊόντος ενσωµατώνοντας όλες τις νέες λύσεις που δίνει η τεχνολογία και απαιτούν οι διεθνείς αγορές (πχ φέτα crumbled, πλαστικές συσκευασίες κατά την πήξη, ωρίµανση και διακίνηση του προϊόντος). Ηµιάπαχη, µαλακή, σκληρή κλπ.

You might also like