Φωτεινή Αραμπατζή: πίστη στην ορεινή αιγοπροβατοτροφία

Ιρλανδικό μοντέλο διαχείρισης προτείνει η Σερραία υφυπουργός ΑΑΤ

Με άρθρο της  στο ένθετο “Agricola”  της εφημερίδας «Καθημερινή» της Κυριακής (17.11.2019) και σε συνέχεια δηλώσεών της στο πλαίσιο του Agri Business Forum το οποίο είχε πραγματοποιηθεί νωρίτερα μέσα στον Νοέμβριο στις Σέρρες, η Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υποστηρίζει οτι: «Η ορεινή αιγοπροβατοτροφία μπορεί να αποτελέσει την ατμομηχανή συνολικά της αγροτικής οικονομίας μετά μάλιστα την ιστορική συμφωνία ΕΕ – Κίνας, που ανοίγει πολύ μεγάλες προοπτικές για την φέτα».

 

Το καινοτόμο χρηματοδοτικό εργαλείο Milkflex της Ιρλανδίας για χορήγηση στους κτηνοτρόφους δανείων έως 300.000 ευρώ, τα οποία μάλιστα συνδέονται με τις διακυμάνσεις στην τιμή του γάλακτος και περιλαμβάνουν εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους όσον αφορά το επιτόκιο και την αποπληρωμή, θεωρεί ως καλή πρακτική από το Ιρλανδικό μοντέλο για να εφαρμοστεί στην Ελλάδα η Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Φωτεινή Αραμπατζή.

Σε δηλώσεις της στο περιοδικό Agricola της εφημερίδας «Καθημερινή», η κ. Αραμπατζή επισημαίνει: «Τα περιθώρια ανάπτυξης της κτηνοτροφίας είναι μεγάλα αν μάλιστα λάβουμε υπ’ όψιν ότι στα ανεπτυγμένα ευρωπαϊκά μοντέλα γεωργίας η ζωική παραγωγή αντιστοιχεί στο 60% της συνολικής παραγωγής του πρωτογενούς τομέα, ενώ στην Ελλάδα μόλις στο 30%.  Ιδιαίτερα η ορεινή αιγοπροβατοτροφία μπορεί να αποτελέσει την ατμομηχανή συνολικά της αγροτικής οικονομίας μετά μάλιστα την ιστορική συμφωνία ΕΕ – Κίνας, που ανοίγει πολύ μεγάλες προοπτικές για την φέτα. Η Ελλάδα μπορεί να αξιοποιήσει τόσο το Milkflex όσο και άλλες καλές πρακτικές από το Ιρλανδικό μοντέλο στην κτηνοτροφία. Στην Ιρλανδία, ένα κράτος – μέλος της ΕΕ που επίσης υπέστη τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης την ίδια περίοδο με μας αλλά κατάφερε να ανακάμψει γρήγορα, εκπόνησαν και εφάρμοσαν, με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, ένα εθνικό σχέδιο για την κτηνοτροφία πετυχαίνοντας να αυξήσουν τις εξαγωγές τους κατά 31%, τη συνεισφορά του τομέα στο ΑΕΠ κατά 7,8% και τον κύκλο εργασιών στα 26 δις ευρώ συνολικά».


Κεντρική φωτογραφία: Η υφυπουργός ΑΑΤ Φωτεινή Αραμπατζή στο συνέδριο Agri Business Forum, στις Σέρρες, νωρίτερα μέσα στον Νοέμβριο, μαζί με τους υπουργούς Κ. Καραμανλή και Μ. Βορίδη και τον δημοσιογράφο Αντ. Παπαγιαννίδη.

You might also like