Εκδήλωση της ‘Οικοανάπτυξη’ στην Agrotica 2020

Παρασκευή 31/1/ 2020, Συνεδριακό Κέντρο ‘Ν. Γερμανός’, Αίθουσα Α’ [10.15-14.15]

Ημερίδα με θέμα «Γεωργία Ακριβείας και Περιβάλλον στο Πλαίσιο της Νέας ΚΑΠ 2020-2027» θα πραγματοποιήσει η εταιρεία Οικοανάπτυξη στο πλαίσιο της μεγάλης ετήσιας έκθεσης Agrotica, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου.

 

Η νέα ΚΑΠ για το 2020-2027 έχει σαφέστατο φιλοπεριβαλλοντικό προσανατολισμό. Ταυτόχρονα υποδεικνύει την Γεωργία Ακριβείας ως το πλέον κατάλληλο διαχειριστικό εργαλείο για την επιτυχία των στόχων της. Στην κατεύθυνση αυτή, οι εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας θα πρέπει πλέον να σχεδιάζονται λαμβάνοντας υπόψη τις κατάλληλες περιβαλλοντικές παραμέτρους (νερό, έδαφος, βιοποικιλότητα, κλπ). Στόχος είναι η διαχείριση της αγροτικής εκμετάλλευσης με όρους περιβάλλοντος και μεθόδους φιλικές προς τον παραγωγό.

Θεματικές του συνεδρίου

  1. Νέα ΚΑΠ – περιβάλλον – προκλήσεις – ο ρόλος της Γεωργίας Ακριβείας.
  2. Για μία Γεωργία των Δεδομένων. Ψηφιακή τεχνολογία και τεχνογνωσία για την αξιοποίηση μεγάλου όγκου δεδομένων (big data).
  3. Διαχείριση εδάφους- νερού σε μεγάλη κλίμακα – το παράδειγμα της Πεδιάδας Θεσσαλονίκης.
  4. Η συνέργεια ως απαραίτητο εργαλείο στη Γεωργία Ακριβείας – παραδείγματα.
  5. Τεχνογνωσία και εμπειρία της Οικοανάπτυξης σε εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας.

Μετά το πέρας των εισηγήσεων θα  ακολουθήσει στρογγυλό τραπέζι και συζήτηση. Ενδεικτικό Πρόγραμμα: 10.15–10.45: Προσέλευση, 10.45-11.00: Εισαγωγή & Χαιρετισμοί, 11.00-12.35: Παρουσιάσεις, 12.35 – 13.45: Στρογγυλό τραπέζι , 13.45 – 14.15: Γεύμα.


Στην κεντρική φωτογραφία ο ο πρόεδρος της εταιρίας «Οικοανάπτυξη», δρ. Σπύρος Μουρελάτος σε παλαιότερη εκδήλωση.

You might also like