Πρόγραμμα της TÜV AUSTRIA ACADEMY

Για τις παραπλανητικές πληροφορίες για τα τρόφιμα

Η TÜV AUSTRIA ACADEMY διοργανώνει το πρόγραμμα “Κανονισμός 775/2018 – Επισήμανση τροφίμων: Η ένδειξη χώρας καταγωγής ή τόπου προέλευσης του πρωταρχικού συστατικού”, στην εκπαιδευτική web-πλατφόρμα που διαθέτει, με τη μορφή σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, το οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε απ’ όπου κι αν βρίσκεστε.

 

Σκοπός είναι να παρεμποδιστεί η παροχή παραπλανητικών πληροφοριών για τα τρόφιμα που υπονοούν μια συγκεκριμένη προέλευση των τροφίμων, ενώ στην πραγματικότητα η αληθινή προέλευσή τους είναι διαφορετική.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε

  • Στελέχη Επιχειρήσεων Τροφίμων (Βιομηχανίες Τροφίμων,Λιανικό-Χονδρικό Εμπόριο Τροφίμων κ.α) που εμπλέκονται σε οποιοδήποτε κλάδο της αλυσίδας τροφίμων
  • Υπευθύνους και Συντονιστές Ασφάλειας Τροφίμων καθώς και Μέλη της Ομάδας Ασφάλειας Τροφίμων,
  • Συμβούλους και Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Ημερομηνία υλοποίησης: Τετάρτη 27/05/2020, 10:00-12:00.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρακολούθηση του προγράμματος, καλέστε μας στο 210 5220920, εσωτερικά τηλέφωνα 216 και 224  ή στο email: [email protected] .  Για τις εγγραφές θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Το άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ορίζει γενικούς κανόνες και απαιτήσεις σχετικά με την ένδειξη της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης τροφίμων, οι οποίοι εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων της Ένωσης.O εκτελεστικός κανονισμός 2018/775 28ης Μαΐου 2018 καθορίζει τους κανόνες για την εφαρμογή του άρθρου 26 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές όσον αφορά τους κανόνες για την ένδειξη της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης του πρωταρχικού συστατικού ενός τροφίμου.

You might also like